Presskit

FILES
PRESS RELEASES
Tlačová správa 12.3.2015

Press release 12.3.2015

Unikátna konferencia NEWMATEC 2015

Viac než 180 ľudí si na odbornej konferencii Zväzu automobilového priemyslu SR prišlo vypočuť prezentácie najnovších trendov v oblasti materiálov a technológií využívaných v automobilovom priemysle. Účastníci v prírodnom prostredí na Táloch mohli okrem odborných informácií navzájom diskutovať a vytvárať prepojenia pre budúcu spoluprácu. Medzi prednášateľmi boli napr.: Jêrome Soutumier, technický riaditeľ PSA; Martin Goede, šéf plánovania a rozvoja technológií z Volkswagen AG; Branislav Maukš, šéfdizajnér spoločnosti Aufeer Design, (predtým Pininfarina); Štefan Klein, šéfdizajnér, autor lietajúceho auta a vysokoškolský pedagóg; Martin Kele, výkonný riaditeľ Matador Group, František Simančík zo Slovenskej akadémie vied a mnohí ďalší. Konferenciu otvoril prezident ZAP SR, pán Jaroslav Holeček, ktorý prítomných srdečne privítal. Na podujatí sa zúčastnil aj hosť, čestný prezident ZAP SR, pán Jozef Uhrík. Prednášatelia so svojimi zaujímavými prednáškami o materiáloch a technológiách počas dvoch dní dokázali vytvoriť dobrý obraz o súčasných svetových trendoch v danej oblasti. Atraktívnou prezentáciou počas konferencie bola aj prednáška pána Štefana Kleina o jeho lietajúcom Aeromobile. Veľmi pozitívne ladené spolu s emotívnym a inšpirujúcim prednesom mal dve prezentácie pán František Simančík zo SAV, ktorý hovoril o ľahkých materiáloch, horčík a hliník a ich využití v automobilovom priemysle. O budúcnosti automobilového dizajnu hovoril mladý dizajnér pán Branislav Maukš zo spoločnosti Aufeer Design, ktorý pred tým niekoľko rokov pracoval v dizajnérskom centre Pininfarina. Svetové trendy predstavili aj predstavitelia dvoch automobiliek pán Martin Goede z Volkswagen AG z Nemecka a pán Jêrome Soutumier z PSA Peugeot Citroen Slovakia. Informácie o konferencii nájdete na: www.newmatec.sk
Účasť na inovovaní je šanca a nutnosť

Účasť na inovovaní je šanca a nutnosť

Či automobilový priemysel využije nové materiály za účasti slovenských podnikov, rozhodne aj miera spolupráce so školami a vedcami, zhodli sa účastníci konferencie Newmatec
Automobilový priemysel stojí pred náročnou úlohou ako vyhovieť čoraz prísnejším regulačným normám a zároveň vyrábať atraktívne užitočné autá podľa požiadaviek zákazníkov. Aby to dokázal, musia firmy v brandži intenzívne inovovať. To platí nielen pre automobilky, ale aj pre ich dodávateľov, ktorí sú čoraz viac súčasťou vývoja noviniek. Zároveň to dáva šancu podnikom slovenského automobilového priemyslu zúčastniť sa inovatívneho procesu a posilniť svoju pozíciu na trhu. Ak majú využiť svoj inovačný potenciál, nezaobídu sa bez podpory slovenskej vedy. Tá potrebuje niekoľko systémových zmien a najmä chuť a nástroje na to, aby namierila výskumné úsilie k riešeniu problémov z praxe.
Využiť potenciál
Aj keď je Slovensko v súčasnosti doslova automobilovou veľmocou, potrebuje rozšíriť inovačnú schopnosť firiem, aby si dokázalo dlhodobo udržať konkurencieschopnosť. V globálnom odvetví potrebuje silné argumenty, aby naďalej mohlo vyrábať a exportovať moderné autá. „Sme malý trh a veľký výrobca. Túto pozíciu si však udržíme iba inováciami. Šanca byť inovatívnou krajinou je veľká, no Slovensko musí lepšie využiť potenciál,“ hovorí viceprezient Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Štefan Rosina. Za základnú podmienku považuje rozbeh funkčnej komunikácie medzi vedcami, či už pracujú na vysokých školách alebo v Slovenskej akadémii vied, s priemyselnými firmami. Pomôcť jej má aj využitie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, ktorú vlani prijala vláda. Potrebuje však posunúť do praxe funkčným akčným plánom, na ktorý priemysel čaká. Môže tiež upraviť distribúciu verejných finančných zdrojov v prospech výskumu, ktorý bude mať väčšiu šancu na využitie poznatkov v praxi. V súčasnosti mieria vyše štyri pätiny zdrojov na základný výskum a ani nie dvadsať percent na aplikovaný. „Presun zdrojov v prospech aplikovaného výskumu môže zvýšiť prínos priemyslu štátu – cez tvorbu pracovných miest a hrubého domáceho produktu, najmä cez export,“ dodáva Š. Rosina. Ako ďalšiu dôležitú tému spomína aj základný výskum, ktorého význam nielenže nespochybňuje, ale poukazuje na význam zacielenia na riešenia reálnych problémov. „Vzhľadom na obmedzené zdroje je však potrebné efektívne ho koordinovať medzi SAV a školami,“ hovorí viceprezident ZAP a dopĺňa, že aby pomohla vzniku inovatívne samonosného priemyslu, potrebuje reformu aj SAV. Viac spolupracovať musia aj samotné priemyselné firmy. Keďže na Slovensku funguje už nemálo menších vývojových pracovísk a hŕstka väčších technologických a inžinierskych centier, chystá ZAP aktivity, ktoré by umožnili funkčné zosieťovanie tunajšieho automobilového vývoja. Potom by mohli byť podniky zo Slovenska dlhodobo partner centrál automobiliek v príprave nových riešení.
Bude sa nosiť štíhlosť
Trendy hovoria jednoznačne. Úloha automobilu ako miesta, kde ľudia trávia čas, sa mení a nároky na komfort a konektivitu jeho zariadení rastú. Zároveň sa zvyšuje dopyt po efektívnej a úspornej prevádzke auta s nízkym dosahom na životné prostredie. Unisono po nej volajú tak zákazníci ako aj regulátori, cez požiadavky na nižšiu spotrebu, menej emisií
a recyklovateľnosť materiálov. „Výskumníkov čaká úloha, aby nahradili pre budúcnosť materiály a technológie, ktoré máme dnes,“ konštatoval prezident ZAP Jaroslav Holeček na nedávnej konferencii Newmatec, na ktorej na pozvanie zväzu diskutovalo na Táľoch viac než podruha stovky odborníkov.
Zadanie znie jasne, no nie jednoducho. Nová generácia modelu musí byť o sto kilogramov ľahšia než jej predchodca, opisuje regionálny šéf nákupu francúzske PSA Peugeot Citroën Jerome Vinot Prefontaine. Nižšia hmotnosť automobilov umožňuje znižovať spotrebu paliva, čo si pýtajú tak regulátori v snahe znižovať emisný dosah na životné prostredie, ako aj zákazníci, zaznelo na konferencii mnohokrát. Automobilový priemysel čaká využitie nových materiálov, a to najmä tých ľahkých, ktoré pomôžu znížiť hmotnosť. Ako ukázali prezentácie, porastie význam hliníka, karbónu, dosiaľ menej spomínaného horčíka a meniť sa bude aj využitie plastov. Najmä však terajšie, aj moderné, oceľové zostavy nahradia aj vo veľkosériovej výrobe multi-materiálové štruktúry, zdôraznil vedúci technologického plánovania a vývoja nemeckej značky Volkswagen Martin Goede.
Začať v škole
Zúčastňovať sa na plánovaní využitia materiálov v autopriemysle nie je pre firmy z krajiny ako je Slovensko jednoduché. Také rozhodnutia totiž padajú v centrálach automobiliek už pri plánovaní platforiem. Pri vývoji modulov a komponentov, do ktorého prizývajú dodávateľov, sa už riešia konkrétnejšie otázky aplikácie. „Aj to je dôvod, prečo je v terajšom stave pre dodávateľov na Slovensku prínosný aplikovaný výskum. Môžu totiž riešiť, ako zvolený materiál spracúvať, tvarovať či spájať,“ poznamenáva Š. Rosina. Tuzemské podniky môžu, aj s využitím výsledkov vedeckého výskumu, vyvíjať a vyrábať pre finálnych výrobcov aj technologické linky a ich časti.
Na to potrebujú okrem inovatívnych poznatkov aj kompetentných a kvalifikovaných ľudí. Ich príprava je ďalšia oblasť, v ktorej môžu slovenské univerzity a vysoké školy pomôcť konkurencieschopnosti krajiny, zdôrazňuje J. Holeček. „Potrebujú však, rovnako ako výskum, väčší kontakt s praxou,“ dodáva. Odvoláva sa na prieskum, ktorý pred časom inicioval ZAP a podľa ktorého 46 percent absolventov vysokých škôl nepracuje v odbore, v ktorom študovali. „Ak majú za päť rokov štúdia dva týždne praxe, to je babysitting a prácu v priemysle si nemajú ako vyskúšať,“ upozorňuje prezident zväzu. Zmeny potrebuje podľa neho aj profil absolventa, nie v zameraní ale vlastnostiach, ktoré má mať, vrátane sociálnych kompetencií a jazykových zručností. Aj preto pripravil ZAP projekt, v ktorom budú študenti vybraných odborov poltucta technických univerzít tráviť relevantnú časť štúdia v treťom a štvrtom ročníku riešením úloh v reálnych podnikoch. Za povinnú trojmesačnú prax získajú patričný počet kreditov, no najmä praktické skúsenosti, ktoré im vybrané školy pridajú do výbavy pre rozbeh kariéry v priemysle.
Martin Jesný
Autor je priemyselný analytik
Desatinu účastníckych miest ponúka Newmatec 2015 študentom techniky

Desatinu účastníckych miest ponúka Newmatec 2015 študentom techniky

Najväčšie slovenské fórum určené pre spoločnosti pôsobiace v automobilovej výrobe na Slovensku v roku 2015 - Newmatec, ktoré sa uskutoční 10. a 11. marca t. r. na Táloch, myslí aj na budúcu generáciu odborníkov automobilového priemyslu. Zväz automobilového priemyslu (ZAP) ústami svojho prezidenta Jaroslava Holečka na stretnutí piatich dekanov technických fakúlt, ktoré hosťovala Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ponúkol účasť na fóre aj vysokoškolákom. Študentom strojárstva a techniky slovenských univerzít je k dispozícii približne 10 % účastníckych miest zdarma. ZAP týmto krokom pozýva k najhorúcejším témam rozvoja automobilového priemyslu budúcich technikov, technológov a konštruktérov. Niet pochýb o tom, že pre študentov technických vied bude účasť na fóre Newmatec 2015 inšpirujúca a motivujúca. Medzi aktívnymi účastníkmi tohto podujatia budú špičkoví odborníci z mnohých oblastí, ktoré súvisia nielen s technológiami, materiálmi a dizajnom pre automobilový priemysel, ale aj s ich vývojom a trendmi. Medzi prednášajúcimi budú také zvučné mená z automobilovej brandže, ako sú napríklad: Jerome Soutumier, technický riaditeľ PSA; Martin Goede, šéf plánovania a rozvoja technológií z Volkswagen AG; Branislav Maukš, šéfdizajnér spoločnosti Aufeer Design, (predtým Pininfarina); Štefan Klein, šéfdizajnér, autor lietajúceho auta a vysokoškolský pedagóg; Martin Kele, výkonný riaditeľ Matador Group a ďalší...

Na konferencii Newmatec 2015 dostanú priestor nielen prednášky popredných predstaviteľov automobiliek o prichádzajúcich zmenách, ale aj vystúpenia dodávateľov komponentov pre producentov automobilov o nových trendoch z pohľadu praxe. Nové technológie a materiály pre konštrukcie automobilov budúcnosti predstavia zástupcovia akademickej pôdy a predstavitelia výskumu a vývoja. Z tohto pohľadu budeme na Táloch svedkami náčrtu koncepcie vývoja materiálov a technológií pre oblasť automobilového priemyslu, a to nielen v európskych dimenziách.

Viac informácii nájdete na: www.newmatec.sk

Registrácia na konferenciu: www.newmatec.sk/registration
Technológie a materiály pre automobilový priemysel

Technológie a materiály pre automobilový priemysel

Tlačová informácia, 12. 2. 2015

Do začiatku najväčšieho slovenského fóra určeného pre spoločnosti pôsobiace v automobilovej výrobe na Slovensku v roku 2015 už zostáva menej ako mesiac. Počas konferencie Newmatec 2015 odznejú prednášky radené do troch hlavných kategórií. Do prvej patria príspevky od samotných automobiliek. Cieľom týchto prednášok je podať informáciu z najširšieho pohľadu a dať dodávateľom šancu prispôsobiť sa prichádzajúcim zmenám. Druhou skupinou sú samotní dodávatelia do automobilového priemyslu, ktorí podajú informáciu o nových trendoch z pohľadu praxe. Nakoľko medzi prednášajúcimi budú aj dodávatelia prvého rádu (tzv. dodávatelia TIER 1, ktorí dodávajú priamo do automobiliek a tým následne dodávajú dodávatelia druhého a tretieho rádu – TIER 2 a TIER 3), odznejú na fóre aj dôležité informácie pre nižšie rády dodávateľov. Treťou skupinou prednášajúcich, ktorí budú na konferencii prezentovať nové technológie, sú zástupcovia akademickej pôdy. Z pohľadu odbornosti azda najkomplexnejšie prednášky prestavia súčasný stav v rámci vývoja špičkových technológií a materiálov v kontexte možných nových prístupov ku konštrukcii automobilov a jeho súčastí.

Dva dni, počas ktorých sa uskutoční konferencia, dáva príležitosť na kvalitný networking, ktorému organizátor vymedzil viac ako tretinu celého programového času konferencie. Prvý deň sú prednášky plánované medzi trinástou a osemnástou hodinou. O siedmej hodine popoludní stretnutie pokračuje večerným programom v Tálskej bašte, ktorý je zameraný na neformálne nadväzovanie kontaktov. Druhý deň ráno je naplánovaná moderovaná TV debata (Peter Bielik) s vybranými spíkrami konferencie, počas ktorej môžu účastníci spíkrom klásť otázky. Konferencia bude pokračovať ďalším 4-hodinovým blokom prednášok. Konferencia skončí spoločným obedom. Medzi najzaujímavejších spíkrov, ktorí potvrdili svoju účasť patria:

Jerome Soutumier, PSA, technical responsible,
Martin Goede, Volkswagen AG, Head of technology planning and development,
Branislav Maukš, Aufeer Design, Chiefdesigner (former Pininfarina),
Štefan Klein, Aeromobil, Chiefdesigner,
Martin Kele, Matador Group, executive director.

Viac informácii nájdete na: www.newmatec.sk

Registrácia na konferenciu: www.newmatec.sk/registration
Technológie a materiály pre automobilový priemysel

Technológie a materiály pre automobilový priemysel

Tlačová informácia, 11. 2. 2015

Konferencia Newmatec bude zameraná na predstavenie najnovších automotive technológií a materiálov určených predovšetkým slovenským dodávateľom do automobilového priemyslu. „Jedná sa podujatie prvé svojho druhu, ktoré dáva jedinečnú možnosť slovenským firmám zvýšiť svoju konkurencieschopnosť,“ povedal Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej Republiky (ZAP SR).

ZAP SR je organizátorom konferencie Newmatec, ktorá sa bude konať 10. – 11. marca v hoteli Partizán na Táloch. Medzinárodné obsadenie ako i samotná téma konferencie ponúka účastníkom množstvo príležitostí získať nové informácie, kontakty a networking v rámci slovenských automotive spoločností. Technológie a materiály, ktoré sú v centre pozornosti konferencie, sú okrem procesov a ľudských zdrojov základné aspekty udržateľného rozvoja firiem. Medzinárodní odborníci zo sveta
automotive sa budú snažiť dať odpovede na otázky ako udržať krok s konkurenciou, aké sú súčasné trendy a kam smeruje celý segment v oblastiach technologického vývoja a nových materiálov.

Viac informácii nájdete na: www.newmatec.sk

Registrácia na konferenciu: www.newmatec.sk/registration

Newmatec in the media

Partners

General partner
partner
Exclusive partners
partner
MAIN PARTNERS
partner
partner
partner
Partners
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
MEDIA PARTNERS
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
SK
EN
Back to NEWMATEC 2017