8:30 AM - 1:00 PM Hotel Partizán Lobby

Registrácia

Registrácia

Vitajte

9:20 Otvorenie konferencie

Juraj Sinay

Juraj Sinay
Prezident, ZAP SR

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. , – prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej a vedúci Katedry bezpečnosti a kvality produkcie, na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. V rokoch 2000 až 2007 bol rektorom Technickej univerzity v Košiciach, v rokoch 2003 až 2005 prezidentom Slovenskej rektorskej komisie a v rokoch 2007 až 2015 prorektorom Technickej univerzity v Košiciach pre marketing a vonkajšie vzťahy. V rokoch 2008 až 2010 bol poradcom ministra školstva Slovenskej republiky pre vedu a výskum v rokoch 2012 až 2014 poradcom štátneho tajomníka na Ministerstve školstva, vedy, výskum a športu. V roku 2015 bol zvolený za prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. V oblasti vedy a výskumu sa zaoberá systémami manažmentu rizika technických systémov v systémoch integrovanej bezpečnosti v kontexte Stratégie inteligentného priemyslu. Je autorom a spoluautorom 15 monografii a 35 vedeckých článkov v zahraničných zdrojov. Vedecké a odborné uznanie v zahraničí je možné dokumentovať udelením titulov čestný doktor na Bergskej univerzite vo Wupperali (NSR), Univerzite v Miskolci (Maďarsko), Univerzite v Užhorode (Ukrajina) na Technickej univerzite VŠB v Ostrave (česká republika).

Vojtech Ferencz

Vojtech Ferencz
štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Dátum narodenia: 20. 8. 1970

Vzdelanie:

2007 – 2010

Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, obhajoba dizertačnej práce /titul PhD./
1991 – 1995 Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, odbor manažment, marketing a účtovníctvo /titul Ing./
1989 – 1991 Vysoká škola ekonomická Praha, odbor zahraničný obchod
1985 – 1989 Gymnázium Kráľovský Chlmec
Profesionálna prax:
06/2012-03/2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, štátny tajomník
04/2012-06/2012 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, poradca ministra
09/2010-04/2012 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. – Odštepný závod Košice – ekonomický námestník
07/2010-09/2010 Advanz, s. r. o. Košice – riaditeľ spoločnosti
04/2007-06/2010 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava, generálny riaditeľ sekcie stratégie
11/2005-03/2007 súkromné spoločnosti v Košiciach – účtovník a finančný manažér
08/1995-11/2005 Východoslovenské strojárne, a. s., Košice, asistent GR, riaditeľ závodu, finančný riaditeľ spoločnosti
Jazykové znalosti: Maďarský jazyk – pokročilý (slovom aj písmom)
Anglický jazyk – pokročilý (slovom aj písmom)
Nemecký jazyk – stredne pokročilý (slovom aj písmom)
Ruský jazyk – stredne pokročilý (slovom aj písmom)Španielsky jazyk – začiatočník

9:45 Ako zvládnuť výzvy automobilového priemyslu na Slovensku?

Alexander Matušek

Alexander Matušek
prezident, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Výroba automobilov, a to nielen na Slovensku, prináša so sebou veľmi veľa výziev v podobe získavania kompetentných odborníkov v mimoriadne konkurenčnom prostredí, rýchleho inovačného tempa produktov a produkčných procesov, budovania dodávateľských štruktúr a v podobe rastúcich požiadaviek na ochranu životného prostredia. Ako ku týmto zmenám pristupuje jeden z najväčších výrobcov automobilov na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku Vám poskytne Alexander Matušek zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, kde zodpovedá za General Services a životné prostredie.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4,5 milióna vozidiel. Patrí k najväčším zamestnávateľom, exportérom i investorom v krajine. Zamestnáva viac ako 10 800 ľudí. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo a karosérie Porsche Cayenne. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.

10:10 PSA Groupe zapúšťa korene na Slovensku

Stéphane Bonhommeau

Stéphane Bonhommeau
Generálny riaditeľ, PSA Groupe v Trnave

1.marec 2017 Generálny riaditeľ
Výrobné centrum PSA Groupe Slovakia v Trnave

2015 Riaditeľ závodu na výrobu malých úžitkových vozidiel
Závod PSA Groupe v Hordain, Francúzsko

2014 Riaditeľ prevádzky montáže
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

2011 Priemyselný riaditeľ
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

2007 Projektový manažér pre industrializáciu vozidla 508
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

2004 Vedúci výrobnej linky na prevádzkach kvality a montáže
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

1994 Vedúci výrobnej jednotky a skupiny, následne Vedúci technickej skupiny a Zabezpečenia kvality na prevádzkach montáže, lakovne, kvality
Závod PSA Groupe v Aulnay-sous-bois, Francúzsko

VZDELANIE

2004 Inžiniersky diplom z Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

2004 Postgraduálne štúdium v oblasti Organizácia a riadenie systémov výroby

PSA Groupe zapúšťa korene na Slovensku:

 • v roku 2016, 10 rokov od štartu výroby, zaznamenáva rekordný objem výroby
 • na úvod roka 2017 spúšťa už štvrtú pracovnú zmenu
 • aktívne vyhľadáva nových dodávateľov s lokalizáciou do blízkosti automobilky
 • rozširuje aktivity aj v oblasti nákupu a účtovných služieb pre skupinu
 • spúšťa projekt výroby motorov

10:35 Kia Motors Slovakia – Aktuálny stav a budúce výzvy

10:50


11:00 - 11:20

Kongresové foyer

Kongresové foyer

11:20 Ži a nechaj sa viezť … alebo sloboda pohybu

Andreas Maashoff

Andreas Maashoff
Director Industrial Design & Research, Adient

Aspekty autonómneho riadenia, ktorá si rozoberieme v štyroch kapitolách:
1. Výhody pre ľudí
2. Spojitosť s inými trendami
3. Nevýhody
4. “Tak čo?

11:40 Príbeh úspechu Embraco – transformácia od výroby k vývoju

Norbert Brath

Norbert Brath
R&D Global Product Engineering Director, Embraco

Vyštudoval Mechanizačnú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Do Embraco Slovakia nastúpil, ako čerstvý absolvent vysokej školy, v septembri 2000 na oddelenie logistiky a plánovania výroby. Následne prešiel na oddelenie kvality, kde zodpovedal za systém riadenia kvality podľa ISO 9001 a riešenie zákazníckych reklamácii a požiadaviek. V roku 2003 začal pôsobiť na pozícii lídra pre internú kvalitu a v rokoch 2005 až 2007 zodpovedal ako manažér za celkové zabezpečenie kvality. V ďalšom období pracoval v oblasti Výskumu a vývoja, pol roka v brazílskej centrále Embraca a potom až do roku 2010 viedol Vývojové oddelenie tunajšej fabriky. V roku 2010 sa stal jej generálnym riaditeľom a na tejto pozícii pôsobil do januára 2016 kedy prevzal pozíciu globálneho riaditeľa Výskumu a Vývoja.

Od januára 2016 pôsobí ako globálny riaditeľ Výskumu a Vývoja v oblasti Produktu (R&D Product Engineering) pre spoločnosť Embraco s centrálou v Brazílii a so závodom a výskumno-vývojovým centrom aj na Slovensku, v Spišskej Novej Vsi.

Má tak možnosť riadiť výskum a vývoj produktov celosvetovo, riadiť tím ľudí na piatich rôznych miestach na svete, ktorý má na starosti kontakt so zákazníkmi, zisťovanie ich požiadaviek a potrieb a prenesenie týchto vstupov do vývoja nových produktov. Hlavnou úlohou je dokonale poznať zákazníka, ročne implementovať stovky projektov pre zákazníkov a definovať produktovú stratégiu do budúcna pre všetky závody Embraco na svete – Brazília, Slovensko, Čína, Taliansko a Mexiko.
Medzi nové zodpovednosti patrí aj kompletná štruktúra laboratórií, vrátane nového technologického centra v Spišskej Novej Vsi, ktorého výstavba je práve v záverečnej fáze a malo by byť v plnej prevádzke od jari 2017.

Zahraničná investícia na Slovensku získava stabilitu ak sa k nej pridá vývoj. V posledných rokoch sa takáto transformácia podarila v Spišskonovoveskom Embracu. Ako presvedčiť korporáciu o investovaní do vývoja na Slovensku? Ako vytvoriť inovačné prostredie vo výrobnej fabrike? Ako vybrať tých správnych ľudí? …a mnohé ďalšie zaujímavé témy budú súčasťou predstavenia stratégie spoločnosti Embraco na Slovensku.

12:00 To, čo nám funguje dnes, zajtra stačiť nebude

Martin Morháč

Martin Morháč
zakladateľ, Industry 4UM

Martin Morháč sa celý svoj profesionálny život venuje digitalizácii a automatizácii v priemysle. Svoju kariéru začal na Strojníckej fakulte SVŠT, zaoberal sa automatizáciou predvýrobných fáz pre koncern ZTS. V roku 1991 spoluzakladal spoločnosť SOVA a naďalej vedie jej nástupcov a dcéry. V posledných rokoch bol vedúcim komisie pre výskum a inovácie a až do polovice minulého roka bol tiež viceprezidentom Združenia automobilového priemyslu SR. V súčasnosti sa zaoberá priemyselným odvetvím 4.0, najmä z pohľadu manažérskeho prístupu, a vedie otvorenú diskusnú platformu s názvom Industry4UM.

Automobilový priemysel smeruje v k najväčším zmenám vo svojej histórii. Je to hrozba a zároveň aj príležitosť. Príspevok sa zaoberá možnosťami riešení prichádzajúcich zmien v automobilovom priemysle na Slovensku.  Naznačuje, kam sa firmy dokážu posúvať v oblasti R&D, digitalizácie, zmien profesií, technológií…

12:15


12:25 - 13:30 Reštaurácia hotela Partizán

Reštaurácia hotela Partizán

Reštaurácia hotela Partizán

13:30 Budúce výzvy znižovania emisií CO2 v automobilovom priemysle po roku 2020

Martin Koers

Martin Koers
Riaditeľ divízie hospodárskej politiky a ochrany životného prostredia, Zväz automobilového priemyslu Nemeckej spolkovej republiky (VDA)

Dr. Martin Koers vyštudoval ekonomiku a obchodnú administratívu v Nemecku a Veľkej brlitánií (Edinburgh). Po tom ako pracoval na oddelení marketingu na Univerzite Muenster (Nemecko), vyučoval ako hosťujúci profesor na Univerzite v Illinois (USA), pred tým ako sa presunul do európskej Ford Motor Company v Cologne. Vo Forde zastával rôzne vedúce pozície pred tým ako začal svoju kariéru v nemeckom Zväze automobilového priemyslu(Verband der Automobilindustrie – VDA) vo Frankfurte a Berlíne ako riaditeľ divízie hospodárskej politiky a ochrany životného prostredia. Súčasne vyučuje na Univerzite Zeppelin vo Friedrichshafene v Nemecku.

Osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá boli predmetom regulácie CO2  v EÚ od roku 2009. Spočiatku bol pri nových osobných automobiloch stanovený priemerný cieľ 130 g CO2 / km pre rok 2015, ktorý bol následne sprísnený na 95g CO2 / km do roku 2020. Európska komisia v súčasnosti pracuje na návrhu nariadenia pre obdobie po roku 2020. Pokračovanie súčasného politického kurzu by znamenalo závažné nedostatky klimatickej politiky a hospodárske riziká Nemecký automobilový priemysel preto pracuje na zvýšení klimatickej ochrany zlepšenou reguláciou využitím holistického prístupu.

13:50


14:00 Živá video prednáška: Plány Európskej komisie v prospech modernizácie európskej mobility vrátane priestoru na otá...

Maroš Šefčovič

Maroš Šefčovič
Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu

Maroš Šefčovič (1966) je slovenský kariérny diplomat a od 1. novembra 2014 podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za Energetickú úniu, kde koordinuje tím 14 komisárov.
V roku 2014 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, s najvyšším počtom preferenčných voličských hlasov zo všetkých slovenských kandidátov. V rokoch 2010 -2014 bol podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. V rokoch 2009-2010 zastával funkciu európskeho komisára zodpovedného za vzdelávanie, kultúru, šport a mládež.
Maroš Šefčoviť pôsobil v rokoch 2004-2009 ako Stály predstaviteľ SR pri EÚ a ako diplomat od roku 2004 v Zimbabwe, Kanade a Izreali, kde v posledných dvoch krajinách pôsobil ako veľvyslanec.
Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Moskovskom štátnom inštitúte pre medzinárodné vzťahy a v roku 1990 získal titul JUDr. na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1990-1991 pokračoval v odbornom štúdiu na Université d´Eté de Perpignan vo Francúzsku a na Hoover Institution Stanfordskej univerzity v USA. V roku 2000 získal titul PhD. z medzinárodného a európskeho práva na Univerzite Komenského v Bratislave.
Vo voľnom čase sa venuje najmä športu, čítaniu a kinu.
Je ženatý a má 3 deti.

Projekt Energetickej únie je úzko prepojený s dopravou a modernizáciou tohto prudko sa rozvíjajúceho sektora ekonomiky. Európska komisia preto  v roku 2017 chystá nové legislatívne návrhy v prospech európskej nízkouhlíkovej mobility. Návrhy sa zameriavajú na čo najväčšie množstvo áut s čistým pohonom na európskych cestách, dobudovanie potrebnej infraštruktúry vrátane dobíjacích staníc pre elektoautá, ako aj sprehľadnenie právneho rámca pre mýtne systémy a eurovinetu. Hlavným cieľom Európskej stratégie pre nízkoemisnú mobilitu je dosiahnuť stav, aby emisie CO2 z dopravy boli do roku 2050 aspoň o 60 % nižšie než v roku 1990. Zároveň sa usiluje o ich úplné odstránenie, zohľadňujúc zaistenie všetkých potrieb v oblasti dopravy osôb, tovaru a globálnej prepojenosti.

15:00 Panel: Priemysel budúcnosti rozhýbe inteligentná logistika

David Labardin

David Labardin
CEO a predseda predstavenstva, LinkCity

David Labardin – zástupca generálneho riaditeľa VCES a.s. a generálny riaditeľ a predseda predstavenstva linkcity, obe sú dcérske spoločnosti Bouygues Construction v Českej a Slovenskej republike.

S viac ako 15 ročnou skúsenosťou v staviteľských projektoch všetkých druhov (od obytných až po rozsiahle projekty infraštrukútry), rovnako tak v oblasti nehnuteľností v developingu na kľúč (rezidenčných aj komerčných), David získal široké know-how v oblasti riadenia veľkých a komplexných projektov.

Vďaka miestnej / regionálnej sile v staviteľstve a developingu a za pomoci inšpirácie zo skúseností Bouygues’ international, VCES prináša globálnu ponuku investorom, podporujúc vývoj Smart Cities a ponúka “one-stop-shop” prístup pre priemyselné, výrobné a logistické spoločnosti.

Bouygues, prostredníctvom VCES a ostatných dcérskych spoločností v Poľsku a Rumunsku je schopná ponúknuť služby svetového lídra v staviteľstve a nehnuteľnostiach v spolupráci s miestnymi tímami.

David bol viceprezident České rady pro šetrné budovy a je členom Bouygues Sustainable Development network s cieľom propagovať rozvoj trvalo udržateľného staviteľstva.

Prepojené fabriky natiahnu výrobnú logistiku hlboko do dodávateľského reťazca. Automatizovanú výrobu čoraz rozmanitejších produktov dokáže udržať v chode iba čoraz komplikovanejšie no plynulé zásobovanie. Logistické riešenia umožnia, aby aj cezhraničné dodávateľské vzťahy fungovali pod dôsledným informačným pokrytím a strojovo presne v manipulácii, skladovaní aj zásobovaní liniek.

Martin Urban

Martin Urban
Managing director, Jungheinrich

Martin Urban pracuje pre koncern Jungheinrich od roku 2003 ako generálny riaditeľ a konateľ dcérskej spoločnosti na Slovensku. Predtým zastával viacero manažérskych postov v spoločnostiach

Siemens Building Technologies a Landis & Gyr, kde sa venoval predovšetkým riadeniu predaja a obchodných tímov. M. Urban je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, titul MBA získal na prestížnej Katz Graduate School of Business na University of Pittsburg.

Prepojené fabriky natiahnu výrobnú logistiku hlboko do dodávateľského reťazca. Automatizovanú výrobu čoraz rozmanitejších produktov dokáže udržať v chode iba čoraz komplikovanejšie no plynulé zásobovanie. Logistické riešenia umožnia, aby aj cezhraničné dodávateľské vzťahy fungovali pod dôsledným informačným pokrytím a strojovo presne v manipulácii, skladovaní aj zásobovaní liniek.

Martin Jesný

Martin Jesný
Zakladateľ, analytik, Slovenský Automobilový Inštitút

Martin Jesný je priemyselný analytik, zakladateľ nezávislého think-tanku Slovenský automobilový inštitút. Veľkú časť predchádzajúcej kariéry pracoval ako ekonomický novinár a analytik v spoločnosti Trend Holding, krátky čas pôsobil ako projektový manažér Neulogy. V súčasnosti buduje platformu udržateľnej konkurencieschopnosti priemyslu s využitím priemyselnej expertízy think-tanku a rôznych kanálov komunikácie vydavateľstva SON Media, ktoré vydáva B2B manažérsky magazín Revue priemyslu.

Prepojené fabriky natiahnu výrobnú logistiku hlboko do dodávateľského reťazca. Automatizovanú výrobu čoraz rozmanitejších produktov dokáže udržať v chode iba čoraz komplikovanejšie no plynulé zásobovanie. Logistické riešenia umožnia, aby aj cezhraničné dodávateľské vzťahy fungovali pod dôsledným informačným pokrytím a strojovo presne v manipulácii, skladovaní aj zásobovaní liniek.

16:00 - 16:30

Kongresové foyer

Kongresové foyer

16:30 Živá video prednáška – s otázkami a odpoveďami

Gary Hamel

Gary Hamel
Expert na manažment zo Spojených štátov amerických, London Business School

Gary Hamel is one of the world’s most influential and iconoclastic business thinkers. He has worked with leading companies across the globe and is a dynamic and sought-after management speaker. Hamel has been on the faculty of the London Business School for more than 30 years and is the director of the Management Innovation eXchange.

Hamel has written 17 articles for the Harvard Business Review and is the most reprinted author in the Review’s history. His landmark books have been translated into more than 25 languages. His most recent bestsellers are The Future of Management and What Matters Now. In these volumes, Hamel presents an impassioned plea for reinventing management and lays out a practical blueprint for building organizations that are “fit for the future.”

Fortune magazine describes Hamel as “the world’s leading expert on business strategy,” and the Financial Times calls him a “management innovator without peer.” Hamel has been ranked by The Wall Street Journal as the world’s most influential business thinker and is a fellow of the Strategic Management Society and of the World Economic Forum.

Hamel’s groundbreaking concepts such as “strategic intent,” “core competence,” “industry revolution,” and “management innovation,” have changed the language and practice of management in organizations around the globe.

Hamel’s work inside of organizations has been equally pioneering.  Highlights include:

 • Building one of the world’s first “idea markets” inside a global energy leader.
 • Using crowdsourcing to help a European high tech company build a game-changing strategy.
 • Orchestrating a comprehensive effort to turn a venerable durable goods manufacturer into one of the world’s most innovative companies.
 • Helping a leading Korean company re-engineer its management practices around the principles of openness, community and meritocracy.
 • Designing and deploying an online platform that allowed the employees of a top fashion house to share and develop ideas for strengthening their company’s core values.
 • Developing innovation tools and platforms that have helped companies around the world de-commoditize mature industries and accelerate growth.
 • Running an online “hackathon” in which more than 1,700 senior executives collaborated to reinvent the HR function.

In his work, Hamel has led transformational efforts in some of the world’s most notable companies and has helped to create billions of dollars in shareholder value.

Hamel is one of the world’s most sought-after management speakers on the topics of strategy, leadership, innovation and change.

Nastáva informačný vek, zmeny sa zrýchľujú a hlavnou úlohou pre každú firmu v automobilovom priemysle je, aby v týchto zložitých podmienkach sa stala buď architektom revolúcie vo svojom odvetví, alebo aby aspoň dokázala udržať krok s dynamicky sa meniacimi trendmi a požiadavkami trhu. K tomu sú potrebné tri hlavné smery zamerania manažmentu firiem:

 • Rozvoj inovácií smerom k procesom, technológiám, výrobkom i biznis modelom
 • Rozvoj flexibility firiem, schopnosť pohotovo a správne reagovať na prichádzajúce zmeny
 • Rozvoj a vedenie pracovnej sily smerom k zabezpečeniu predchádzajúcich dvoch bodov

Gary Hamel využíva na objasnenie svojej prednášky viacero príkladov praktických aplikácií dosiahnutých v podnikoch z celého sveta. V závere prednášky bude vytvorený pomerne veľký priestor na diskusiu s týmto významným svetovým odborníkom.

17:20


19:00 Tálska bašta

8:00 Aplikácia metodológie Design for Six Sigma pri návrhu a vývoji súčastí automobilov

František Horečný

František Horečný
Continuous Improvement Manager, YFAI

Metodológii Six Sigma a Lean sa venuje viac ako 12 rokov. Veľkú časť skúseností a vzdelania v tejto oblasti získal v vo výrobnej sfére pre automobilový priemysel v zahraničí. Na Slovensku pôsobil v strojárskom a elektrotechnickom priemysle ako projektový manažér a Continuous Improvement manažér. Je certifikovaný Six Sigma Black Belt a aktuálne jeho poslanie je zavádzať metodiku Robustného inžinierstva (Design for Six Sigma) vo vývoji interiérov automobilov v Technickom Centre Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems v Trenčíne.

Aplikácia metodológie Design for Six Sigma pri návrhu a vývoji interiérov automobilov

– Úvod do metodiky Design for Six Sigma (Robustného inžinierstva) s využitím štatistickej metódy Design of Experiments podľa Dr. Taguchiho
– Typické oblasti aplikácie metodológie Robustného Inžinierstva
– Príklady riešenia projektu
– Benefity Robustného inžinierstva

8:20 Automobilový priemysel: pohľad do budúcnosti

Ivan Hodáč

Ivan Hodáč
Moderátor

Ivan Hodač is a Founder and President of the Aspen Institute Prague. He was Secretary-General of the European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) from 2001 until October 2013. He is the Chairman of the Board at cabinet DN. The Financial Times listed him among the most influential personalities in Brussels politics. Before joining ACEA, he was Senior Vice-President and Head of the Time Warner Corporate office for Europe. Previously he was Secretary-General of the trade organization IFMA/IMACE, Senior Economist at Didier & Associates, and Assistant Professor at the College of Europe, Bruges. He was born in Prague, where he studied mechanical engineering. He completed his education in economics and political science at the University of Copenhagen and the College of Europe in Bruges (European studies).

Automobilový priemysel bude v nasledujúcich rokoch čeliť výzvam ako pravdepodobne nikdy predtým: autonómne riadené a prepojené vozidlá , inteligentné mestá, predstavenie nových technológií, ktoré budú reagovať na budúce emisie a štandardy CO2, multilaterálne a bilaterálne obchodné dohody, spochybňovanie globalizácie a existujúcich regionálnych zoskupení . Považujú dnešní mladí ľudia vlastníctvo automobilov stále za nutnosť? Kto bude budovať infraštruktúru, ktorá dokáže zvládnuť väčšinu týchto výziev? Aké technológie vyjdú ako víťazi a na základe akých úvah? Je európsky priemysel dostatočne vybavený, aby zvládol všetky tieto výzvy?

 

8:40 Optimalizácia cestnej dopravy prostredníctvom autonómnych vozidiel

Biagio Ciuffo

Biagio Ciuffo
Vedec, Joint Research Centre, Európska komisia

Biagio Ciuffo received the Ph.D. degree in transportation engineering from the University of Napoli Federico II in 2008. Then he held a three-year Post-Doctoral position at the European Commission Joint Research Centre (JRC), working at the sustainability assessment of traffic and transport related measures and policies. He is now a Scientific Officer of the JRC, where he leads different projects concerning the reduction of CO2 emissions from road transport and the effect of introducing autonomous vehicles.

Biagio Ciuffo has published more than 50 papers in peer-reviewed journals and conference proceedings. He is associate editor for the IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems and acts as reviewer for several international journals.

For his research activities on the calibration of traffic simulation models he was awarded with the 2012 Greenshields Prize and with the 2013 SimSub Committee Prize from the Transportation Research Board of the US National Academy of Science.

Automatizované a prepojené vozidlá sú prísľubom znižovania počtu dopravných nehôd, zahltenia dopravy a energetickej náročnosti. Avšak cestná preprava je komplexná a potenciálne dopady automatizovaných a prepojených vozidiel, ktoré úplne prebudujú systém dopravy, sú nejasné a môžu mať neželané následky. Kľúčové bude, akú rolu sa vlády rozhodnú v tejto veci zohrať. V tejto počiatočnej fáze sú orgány verejnej správy najmä v úlohe schvaľovateľa, poskytujúce podmienky v ktorých môžu priemysel a operátori nasadzovať nové technológie a systémy a upevňovať si pozíciu na nových trhoch a zároveň im zjednodušujú celý proces. V určitom okamihu, avšak za podmienky rovnomerného rozloženia benefitov, môžu zohrať úplne inú rolu. Najmä v prípade autonómnych vozidiel integrovaných v celom transportnom systéme. Prezentácia poukáže na možné scenáre spojené s nasadením autonómnych a prepojených vozidiel s ťažiskom na možný dopad pre automobilový priemysel.

9:00 Moderné výrobné technológie: Ako budeme vyrábať autá vo fabrikách budúcnosti?

Tomáš Polaščin

Tomáš Polaščin
Vedúci odd. výrobných technológií a člen koncernového strategického projektu "Výroba budúcnosti", Volkswagen Slovakia

Tomáš Polaščin (37) zodpovedá vo Volkswagen Slovakia za výrobné technológie a tím technologických expertov spoločnosti. Vo svojej funkcii sa stal minulý rok člen koncernového strategického projektu “Výroba budúcnosti”, ktorý sa zaoberá prípravou výrobných procesov na elektromobilitu a digitalizáciu produktu a výrobných technológií.

„Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.“ – Henry Ford

Hoci sa výrazne zmenil automobilový svet od čias, kedy Henry Ford pred rokmi významne inovoval výrobu áut, platí dnes ešte viac, že sa na meniace požiadavky našich zákazníkov potrebujeme včas pripraviť. A to sa týka automobilov samotných, ako aj výrobných technológií a fabrík. Aké zmeny prinášajú produktové inovácie do procesov výroby? Budeme vyrábať autá vo fabrikách bez ľudí? Nahradí dnes pre veľkovýrobu neodmysliteľnú Fordovu výrobnú linku nový systém výroby?

Aj na tieto diskusné otázky Vám ponúkne odborný pohľad Tomáš Polaščin zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, kde je zodpovedný za výrobné technológie a tím technologických expertov.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4,5 milióna vozidiel. Patrí k najväčším zamestnávateľom, exportérom i investorom v krajine. Zamestnáva viac ako 10 800 ľudí. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo a karosérie Porsche Cayenne. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.

9:20


9:30 - 10:00

Kongresové foyer

Kongresové foyer

10:00 Materiály pre automobily budúcnosti

František Simančík

František Simančík
Člen prezídia, vedúci aplikačného centra INOVAL, Slovenská akadémia vied

František Simančík je členom prezídia Slovenskej akadémie vied. Je vedúcim akademického inovačného centra pre ľahké kovy a kompozity (INOVAL) a koordinátorom Centra excelentnosti pre výskum a vývoj v oblasti štrukturálnych kompozitov pre strojárstvo a lekárske aplikácie. Jeho výskum sa zameriava na vývoj nových ľahkých konštrukčných materiálov vrátane kompozitov s kovovou matricou alebo kovových pien. Medzi hlavné výsledky výskumu patrí vývoj technológie kovovej peny s niekoľkými úspešnými aplikáciami v konštrukciách karosérií automobilov a aplikácie častí MMC, kde sa vyžaduje účinné hospodárenie s teplom. Koordinoval viac ako 30 výskumných projektov vrátane 13 medzinárodných projektov a úspešne dohliadal na 9 doktorandov.

Podobne ako iné sektory aj výroba automobilov budúcnosti musí čeliť globálnym výzvam spojeným s nevyhnutným znižovaním emisií CO2, šetrením obmedzených surovinových zdrojov, rastom populácie a s ním súvisiacimi nárokmi na priestor a mobilitu.  Nové materiály podporujúce zvýšenie využiteľnosti primárnych zdrojov  energie (najmä zelenej) a surovín, zníženie produkovaných nečistôt,  a súčasne zabezpečujúce požadovanú bezpečnosť a pohodlie pasažierov sú akútne potrebné.

V prednáške budú stručne diskutované niektoré perspektívne smery vývoja nových materiálov a technológií  vhodných na odľahčené karosérie, efektívne manažovanie tepla, konverziu energie, resp. jej dočasné uskladnenie v karosérii.  Nové postupy budú diskutované s ohľadom na dostupnosť zdrojov, možnosť prispôsobenia vlastností na mieru, možnosti budúcej recyklácie a nákladovosť. Budú predstavené aj niektoré úspešné prototypové štúdie, s cieľom demonštrovať budúci potenciál vyvíjaných konceptov.

10:20 Súčasné úspechy a vyhliadky pre pokročilé materiály v automobilovom priemysle

Laurentzi Aretxabaleta Ramos

Laurentzi Aretxabaleta Ramos
Koordinátor výskumnej skupiny technológie polymérov a kompozitov, Univerzita Mondragon

Dr. Laurentzi Aretxabaleta je priemyselný inžinier, získal titul z Univerzita Mondragon, Univerzita Bordeaux I (Francúzsko) a Univerzita du Havre (Francúzsko). Získal Ph.D. v priemyselnom inžinieringu z Univerzity Mondragon (2009). Od roku 2016 vedie skupinu plastových a kompozitných technológií na Univerzite Mondragon. Jeho výskum je zameraný na cenovo efektívne LCM procesy (RTM, infúzia a pultrúzia), s dôrazom na energo-absorbentné a odolné vláknami spevnené kompozitné komponenty. Dr. Aretxabaleta je spoluautorom 18 vedeckých článkov v medzinárodných časopisoch a niekoľko vystúpení na medzinárondných konferenciách. Jeho priemyselní výskumní partneri sú primárne z oblasti automotive, inžinierského staviteľstva a prefabrikátov.

 

Panuje všeobecná zhoda, že ľahké materiály sú cestou vpred k zníženiu hmotnosti vozidiel a zlepšeniu odolnosti proti nárazu. Nové hliníkové zliatiny, uhlíkovými vláknami vystužené plasty a multimateriály vykazujú najvyššiu mieru rastu zo všetkých ľahkých materiálov v súčasnosti aj v nadchádzajúcich desaťročiach. Avšak, s cieľom vyťažiť z nich to najlepšie pre automobilový priemysel, musíme prijať holistický prístup, zahŕňajúc trojicu materiály-proces-dizajn už od náčrtu nového vývoja. Cieľom prezentácie je ukázať aktuálne úspechy a budúci výhľad z ľahkých materiálov pre automobilový priemysel. Budú predstavené nové materiály, konštrukčné prístupy a pokročilé výrobné technológie.

10:40 Komplexné riešenia pre inteligentnú logistiku

Ján Lábaj

Ján Lábaj
CEIT Technical Innovation, riaditeľ

Ing. Ján Lábaj, PhD. študoval na Katedre konštruovania a častí strojov Žilinskej univerzity v Žiline. V spoločnosti CEIT pôsobí od roku 2011, významne sa podieľal na výskume, vývoji a zavádzaní mobilných robotických systémov do priemyselnej praxe. Od decembra 2015 je riaditeľom spoločnosti CEIT Technical Innovation, ktorá je súčasťou skupiny CEIT.

Úspešné priemyselné podniky v snahe reagovať na výzvy Industry 4.0 zefektívňujú svoje výrobné a logistické procesy využitím mobilných robotických systémov. Spoločnosť CEIT je špecialistom na komplexné riešenia pre inteligentnú logistiku, vrátane plánovania, optimalizácie, vývoja a implementácie vlastných mobilných robotických systémov. Aký je ich konkrétny prínos?  Ako zmenili chod v priemyselných halách? Akú úlohu budú zohrávať v „smart fabrikách“ budúcnosti?

11:10 - 11:40

Kongresové foyer

Kongresové foyer

11:40 Panel: Ako zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Jaroslav Holeček

Jaroslav Holeček
Viceprezident, Zväz automobilového priemyslu SR

Celý svoj aktívny život pôsobí v automobilovom priemysle. Osem rokov riaditeľom SOU strojárskeho pri trnavských automobilových závodoch. Takmer 20 rokov personálnym riaditeľom vo VW Slovakia v Bratislave, vo VW Autoeuropa v Portugalsku a VW Group Rus v Kaluge. Výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu slovenskej republiky.

V poslednom období nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily najviac brzdil konkurencieschopnosť Slovenska. Napriek relatívne stále vysokej miere nezamestnanosti na Slovensku je pracovnej sily nedostatok. Ako si automobilky a dodávatelia chcú s týmto problémom poradiť a ako pomôže v riešení vláda SR?

Jaroslav Kouřil

Jaroslav Kouřil
Riaditeľ ľudských zdrojov pre Slovensko, Faurecia

Jaroslav Kouřil sa problematike ľudských zdrojov venuje takmer 30 rokov. V súčasnosti je riaditeľom ľudských zdrojov na Slovensku v nadnárodnej spoločnosti Faurecia. Faurecia, ako významný svetový hráč na poli subdodávateľov v automobilovom priemysle, dnes na Slovensku zamestnáva cca 2,5 tisíc zamestnancov. Jaroslav má bohatú kariéru v nadnárodných korporáciách v automobilovom priemysle, industriálnom sektore, v energetike, ale aj skúsenosť v štátnej sfére. Ukončil post graduálne štúdium v oblasti finančného práva na Univerzite Komenského. Ukončil medzinárodné štúdium manažmentu v Holandsku a Českej Republike.

V poslednom období nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily najviac brzdil konkurencieschopnosť Slovenska. Napriek relatívne stále vysokej miere nezamestnanosti na Slovensku je pracovnej sily nedostatok. Ako si automobilky a dodávatelia chcú s týmto problémom poradiť a ako pomôže v riešení vláda SR?

Július Hron

Július Hron
Predseda komisie Vzdelávanie pri ZAP SR

V poslednom období nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily najviac brzdil konkurencieschopnosť Slovenska. Napriek relatívne stále vysokej miere nezamestnanosti na Slovensku je pracovnej sily nedostatok. Ako si automobilky a dodávatelia chcú s týmto problémom poradiť a ako pomôže v riešení vláda SR?

Lucia Dítětová

Lucia Dítětová
Manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, TREXIMA

Profesijne sa venuje manažovaniu projektov v oblasti celoživotného vzdelávania, vývoja a implementácie poradenských nástrojov a informačných systémov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. Nosnou témou súčasného profesijného zamerania je najmä monitorovanie a prognózovanie potrieb trhu práce, kde za kľúčové považuje strategické partnerstvá sociálnych partnerov, vlády SR, zamestnávateľov, územnej samosprávy a ďalších dôležitých aktérov na trhu práce. Manažovala vytvorenie Národnej sústavy povolaní na Slovensku, kde spolu so zainteresovanými odborníkmi vznikol systém sektorových rád, ktoré vo všetkých odvetviach národného hospodárstva definujú štandardné nároky na odborné vedomosti a odborné zručnosti kvalifikovanej pracovnej sily.

V poslednom období nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily najviac brzdil konkurencieschopnosť Slovenska. Napriek relatívne stále vysokej miere nezamestnanosti na Slovensku je pracovnej sily nedostatok. Ako si automobilky a dodávatelia chcú s týmto problémom poradiť a ako pomôže v riešení vláda SR?

Oľga Nachtmannová

Oľga Nachtmannová
Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Oľga Nachtmannová, PhD.
Narodená v roku 1963, Považská Bystrica, Slovenská republika

Vzdelanie:
1987 Bieloruská štátna univerzita, Minsk
2006 PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave

Povolanie: Vysokoškolský pedagóg v oblasti manažmentu ľudských
zdrojov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Politické aktivity:
2006 – 2010 poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer – Sociálna demokracia
členka Výboru pre európske záležitosti
členka Výboru pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport
2012 – 2016 poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer – Sociálna demokracia
členka Výboru pre európske záležitosti
členka Výboru pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport
marec 2016 – november 2016
poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer –
Sociálna demokracia
členka Výboru pre európske záležitosti
členka Ústavnoprávneho výboru
Od 18. novembra 2016
štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rodinný stav: rozvedená, dvaja synovia

V poslednom období nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily najviac brzdil konkurencieschopnosť Slovenska. Napriek relatívne stále vysokej miere nezamestnanosti na Slovensku je pracovnej sily nedostatok. Ako si automobilky a dodávatelia chcú s týmto problémom poradiť a ako pomôže v riešení vláda SR?

11:40 Industry4UM: Ako rozbehnúť Industry 4.0 vo firme

Martin Fábry

Martin Fábry
senior konzultant, Deloitte

Martin Fábry má viac ako15-ročné skúsenosti v ICT a informačnej bezpečnosti z rôznych priemyselných oblastí, ako napríklad Telco, bankový a finančný sektor, herný priemysel, zdravotníctvo, energetika, a mýtne systémy. Aktuálne sa venuje bezpečnosti kritickej infraštruktúry a industriálnych systémov SCADA v odvetviach, ako napr. rafinérie a spracovanie ropy, automobilový priemysel. Participoval na projektoch v súkromnom aj vo verejnom sektore. Okrem lokálneho ICT prostredia pôsobil 3 roky v zahraničí, kde pracoval na rozsiahlych projektoch na kľúč pre Bieloruskú republiku, Gibraltár, Izrael a Kirgizsko. Projektovo riadil a koordinoval budovanie dátových centier a telekomunikačných sietí. Riešil bezpečnosť dátových centier a telekomunikačnej infraštruktúry, kde nadobudol hlboké znalosti technického aj projektového charakteru.

Industry4UM je nový formát otvoreného diskusného fóra, ktoré má za cieľ objasňovanie problematiky Industry 4.0 odborníkmi na vybrané témy. Dnes sa budeme venovať nasledovným témam: Zavádzanie Industry 4.0 v slovenských podnikoch začína. Aký prístup treba zvoliť, aké by mali byť prvé kroky a ako zvládnuť proces implementácie; Skúsenosti podniku, ktorý je úspešný v implementácii Industry 4.0; Kybernetická bezpečnosť v Industry 4.0.
Industry4UM je spoločný projekt SOVA Digital a REVUE Priemyslu. V roku 2017 sa pripravuje niekoľko diskusných fór Industry4UM na rôzne aktuálne témy Industry 4.0.

Martin Jesný

Martin Jesný
Zakladateľ, analytik, Slovenský Automobilový Inštitút

Martin Jesný je priemyselný analytik, zakladateľ nezávislého think-tanku Slovenský automobilový inštitút. Veľkú časť predchádzajúcej kariéry pracoval ako ekonomický novinár a analytik v spoločnosti Trend Holding, krátky čas pôsobil ako projektový manažér Neulogy. V súčasnosti buduje platformu udržateľnej konkurencieschopnosti priemyslu s využitím priemyselnej expertízy think-tanku a rôznych kanálov komunikácie vydavateľstva SON Media, ktoré vydáva B2B manažérsky magazín Revue priemyslu.

Industry4UM je nový formát otvoreného diskusného fóra, ktoré má za cieľ objasňovanie problematiky Industry 4.0 odborníkmi na vybrané témy. Dnes sa budeme venovať nasledovným témam: Zavádzanie Industry 4.0 v slovenských podnikoch začína. Aký prístup treba zvoliť, aké by mali byť prvé kroky a ako zvládnuť proces implementácie; Skúsenosti podniku, ktorý je úspešný v implementácii Industry 4.0; Kybernetická bezpečnosť v Industry 4.0.
Industry4UM je spoločný projekt SOVA Digital a REVUE Priemyslu. V roku 2017 sa pripravuje niekoľko diskusných fór Industry4UM na rôzne aktuálne témy Industry 4.0.

Martin Morháč

Martin Morháč
Predseda predstavenstva, SOVA Digital

Štúdium ukončil na Strojníckej fakulte, Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1982. V tom istom roku nastúpil na tej istej fakulte ako výskumný pracovník so zameraním na Automatizované systémy riadenia, so špecializáciou na predvýrobné procesy. Od roku 1989 bol vedúcim divízie Automatizácia inžinierskych prác v spoločnosti Inorga Praha, pobočka Bratislava. V roku 1991 je spoluzakladateľom spoločnosti SOVA s.r.o.. Od tej doby je riaditeľom spoločnosti dnes pomenovanej SOVA Digital a.s.

Industry4UM je nový formát otvoreného diskusného fóra, ktoré má za cieľ objasňovanie problematiky Industry 4.0 odborníkmi na vybrané témy. Dnes sa budeme venovať nasledovným témam: Zavádzanie Industry 4.0 v slovenských podnikoch začína. Aký prístup treba zvoliť, aké by mali byť prvé kroky a ako zvládnuť proces implementácie; Skúsenosti podniku, ktorý je úspešný v implementácii Industry 4.0; Kybernetická bezpečnosť v Industry 4.0.
Industry4UM je spoločný projekt SOVA Digital a REVUE Priemyslu. V roku 2017 sa pripravuje niekoľko diskusných fór Industry4UM na rôzne aktuálne témy Industry 4.0.

Tomáš Korchán

Tomáš Korchán
Vedúci oddelenia Industrial Engineering –Methods, Schaeffler

Ing. Tomáš Korchán (32) je súčasťou spoločnosti Schaeffler Kysuce od roku 2012, kde nastúpil ako projektový manažér pre Six Sigma. Je certifikovaný TÜV Six Sigma+Lean Black Belt. Úspešne viedol a riešil projekty optimalizácií v závodoch Schaeffler v Nemecku, Českej republike a na Slovensku.

Na útvare Industrial Engineering v závode v Kysuckom Novom Meste sa snaží spolu so svojim tímom o presadzovanie vízie Industry 4.0 prostredníctvom budovania kompetenčného centra Digitálneho podniku pre Schaeffler región Európa, a to za plnej podpory manažmentu spoločnosti (Ing. Jaroslav Patka COO Schaeffler Europe, Ing. Milan Jurky, PhD. – riaditeľ závodu, Ing. Marián Stárek – vedúci Industrial Engineering).

Industry4UM je nový formát otvoreného diskusného fóra, ktoré má za cieľ objasňovanie problematiky Industry 4.0 odborníkmi na vybrané témy. Dnes sa budeme venovať nasledovným témam: Zavádzanie Industry 4.0 v slovenských podnikoch začína. Aký prístup treba zvoliť, aké by mali byť prvé kroky a ako zvládnuť proces implementácie; Skúsenosti podniku, ktorý je úspešný v implementácii Industry 4.0; Kybernetická bezpečnosť v Industry 4.0.
Industry4UM je spoločný projekt SOVA Digital a REVUE Priemyslu. V roku 2017 sa pripravuje niekoľko diskusných fór Industry4UM na rôzne aktuálne témy Industry 4.0.

11:40 Workshop: Kreatívne metódy hľadania riešení v priemyselných podnikoch

13:00 - 14:30 Reštaurácia hotela Partizán

Reštaurácia hotela Partizán

Reštaurácia hotela Partizán

Konferencia je rozdelená do dvoch dní. Dvojdňový program bol tvorený zámerne s cieľom vytvoriť podmienky pre kvalitný networkingový program, ktorý je plánovaný na večer prvého dňa.

Čo vás čaká:

 • Skúsenosti odborníkov z praxe
 • Inšpirácie od expertov v odvetví
 • Nové kontakty vo Vašom segmente
 • Večerný raut

 

 

 

PROGRAM KONFERENCIE:

Program konferencie Newmatec 2017 (.PDF)
Program konferencie Newmatec 2017 (.JPG)
Orientačná mapa

 

Ako bude konferencia prebiehať

Po otvorení konferencie v utorok doobeda začneme prvým blokom prednášok. Potom je pre Vás pripravený obed v reštaurácii hotela Partizán, po ktorom budeme pokračovať ďalšími blokmi prednášok. Vieme, že sústredenie sa vyčerpáva, preto sme pre Vás pripravili pravidelné coffee breaky na osvieženie. Po skončení prednášok budete mať čas trochu si oddýchnuť. Večer strávite v príjemnom prostredí Tálskej bašty, kde budete mať príležitosť neformálne nadväzovať kontakty.

Druhý deň ráno Vás bude po raňajkách čakať ďalší zaujímavý program – prednášky a panelové diskusie. Obed budete mať opäť pripravený v reštaurácii hotela Partizán.