Program konferencie na stiahnutie

V utorok, 26. marca budú mať účastníci konferencie možnosť absolvovať exkluzívnu testovaciu jazdu dvoma vozidlami, ktoré sú poháňané vodíkovými článkami.

 

Program konferencie bude prebiehať aj paralelne v kongresových miestnostiach:
TULI CINEMA (utorok) & INNOVATION (streda)

26. marec (utorok)

8:30 Registrácia

Registrácia

Registrácia

Registrácia bude spustená od 8:30 h. v prvý deň podujatia pred vstupom do konferenčných priestorov a bude prebiehať do obeda. Po obede sa registrácia účastníkov presunie do info stánku vo foyer konferenčných sál.

09:50 - 10:00 Otvárací príhovor ministra hospodárstva slovenskej republiky

Peter Žiga

Peter Žiga
Minister hospodárstva Slovenskej republiky

Vzdelanie:

1990 – 1995: Ekonomická univerzita v Bratislave
1991: Kurz pre študentov z východnej Európy pod záštitou Union Bank of Switzerland – St. Gallen, Švajčiarsko
2006 – 2009: Technická univerzita v Košiciach

Profesionálna prax:

2016 – súčasnosť: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, minister
2012 – 2016: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, minister
2010 – 2012: Národná rada Slovenskej republiky, poslanec
2006 – 2010: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,štátny tajomník

10:00 - 10:45 Vývoj automobilového priemyslu a jeho konkurencieschopnosť v regióne V4 v kontexte prichádzajúcich trendov

Vojtech Ferencz

Vojtech Ferencz
štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Dátum narodenia: 20. 8. 1970

Vzdelanie:

2007 – 2010

Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, obhajoba dizertačnej práce /titul PhD./
1991 – 1995 Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, odbor manažment, marketing a účtovníctvo /titul Ing./
1989 – 1991 Vysoká škola ekonomická Praha, odbor zahraničný obchod
1985 – 1989 Gymnázium Kráľovský Chlmec
Profesionálna prax:
06/2012-03/2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, štátny tajomník
04/2012-06/2012 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, poradca ministra
09/2010-04/2012 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. – Odštepný závod Košice – ekonomický námestník
07/2010-09/2010 Advanz, s. r. o. Košice – riaditeľ spoločnosti
04/2007-06/2010 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava, generálny riaditeľ sekcie stratégie
11/2005-03/2007 súkromné spoločnosti v Košiciach – účtovník a finančný manažér
08/1995-11/2005 Východoslovenské strojárne, a. s., Košice, asistent GR, riaditeľ závodu, finančný riaditeľ spoločnosti
Jazykové znalosti: Maďarský jazyk – pokročilý (slovom aj písmom)
Anglický jazyk – pokročilý (slovom aj písmom)
Nemecký jazyk – stredne pokročilý (slovom aj písmom)
Ruský jazyk – stredne pokročilý (slovom aj písmom)Španielsky jazyk – začiatočník
Eduard Muřický

Eduard Muřický
náměstek ministra, Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky

Marcin Ociepa

Marcin Ociepa
Štátny tajomník, Ministerstvo pre podnikanie a technológie

László György

László György
Štátny tajomník, Ministerstvo pre inovácie a technológie

10:45 - 10:55 Predstavenie hlavných tém konferencie

Alexander Matušek

Alexander Matušek
prezident, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Ivan Hodač

Ivan Hodač
Moderátor

Ivan Hodač is a Founder and President of the Aspen Institute Prague. He was Secretary-General of the European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) from 2001 until October 2013. He is the Chairman of the Board at cabinet DN. The Financial Times listed him among the most influential personalities in Brussels politics. Before joining ACEA, he was Senior Vice-President and Head of the Time Warner Corporate office for Europe. Previously he was Secretary-General of the trade organization IFMA/IMACE, Senior Economist at Didier & Associates, and Assistant Professor at the College of Europe, Bruges. He was born in Prague, where he studied mechanical engineering. He completed his education in economics and political science at the University of Copenhagen and the College of Europe in Bruges (European studies).

10:55 - 11:25 Volkswagen Slovakia Lecture

Dr. Oliver Grünberg

Dr. Oliver Grünberg
predseda prestavenstva, Volkswagen Slovakia

Dr. Oliver Grünberg absolvoval štúdium fyziky na Technickej univerzite v Braunschweigu, kde následne získal aj doktorát zo strojárstva. Dr. Oliver Grünberg začal v roku 1995 ako doktorand pracovať pre koncern Volkswagen. V rokoch 2007 až 2009 viedol oblasť výroby vozidiel v závode Volkswagen Group Rus v meste Kaluga. V roku 2010 zastával pozíciu Managing Director a Director Technical Affairs v ŠKODA AUTO India. V roku 2012 prevzal Dr. Grünberg zodpovednosť za projekt VGR-GAZ v Nižnom Novgorode. V rokoch 2014 až 2017 viedol odbor plánovania značky ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi. Odtiaľ sa v roku 2017 opäť vrátil do Ruska, kde pôsobil ako technický riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa vo Volkswagen Group Rus v Kaluge.

11:25 - 12:05 Eko-mobilita a alternatívne pohony

Thomas A. Schmid

Thomas A. Schmid
prevádzkový riaditeľ, Hyundai Motor Europe

As Chief Operating Officer, Thomas A. Schmid is responsible for setting business direction and overseeing Hyundai’s pan-European sales, marketing and customer service operations. Mr Schmid joined Hyundai Motor Europe in May 2013. Prior to this, he held various senior management roles in the European automotive industry, covering multiple brands and disciplines. He graduated from the University of Vienna as Master of Business Administration, Master of Law and Economics, and Master of Laws, as well as completing further professional and business qualifications in the USA.

Prednáška načrtne víziu spoločnosti Hyundai pre vozidlá s alternatívnym pohonom a ako môžu tieto vozidlá prispieť k mobilite s nulovými emisiami. Zváži míľniky, ktoré technológia dosiahla, poukáže na príklady úspešného nasadenia a zváži výzvy, ktoré ešte treba prekonať.

12:05 - 13:30 Olym-Pick Restaurant

Obed

Obed

13:30 - 13:45 Stav a perspektívy vodíkovej mobility v Európe

Carlos Navas

Carlos Navas
Strategy Officer, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

Vozidlá s palivovými článkami (FCEV), ktoré používajú vodík ako palivo vstupujú do komerčnej fázy. Viaceré projekty financované FCH JU predstavujú výhody tejto technológie z hľadiska spoľahlivosti, rozsahu a času doplňovania paliva. Okrem toho, nedávna štúdia FCH JU naznačuje, že trendy smerom k mobilite s nulovými emisiami vyvolajú vysoký nárast záujmu, pričom do roku 2030 sa uvažuje o predaji až 1 z 12 ľahkých komerčných vozidiel. Z hospodárskeho hľadiska môže doprava na báze vodíka predstavovať hodnotu 24,4 biliónov EUR v roku 2030.

13:45 - 14:00 CO2 a elektrifikácia

Martin Hrdlička

Martin Hrdlička
Vedúci vývoja podvozku a agregátu, ŠKODA Auto a.s.

Vedúci podvozku a vývoj hnacieho ústrojenstva v spoločnosti ŠKODA AUTO as absolvoval Fakultu strojárstva ČVUT v roku 1992. V roku 2002 získal titul MBA z Pfeifferskej univerzity v Severnej Karolíne a v roku 2006 získal doktorát z Ostravy Technická univerzita

Pracovné skúsenosti:
1992 Mercedes Benz AG, Stuttgart – Výskum / Vývoj úžitkových vozidiel, nákladných automobilov

1993 – 1995 Škoda automobilová a.s.
Design Engineer – špecialista na systémy kontroly trakcie

1995 – 1996 VW AG, Wolfsburg
Špecialista na vývoj podvozkov

Od roku 1996 ŠKODA AUTO a.s., Technický vývoj

Člen:
– vedecká rada Strojníckej fakulty ČVUT v Prahe
– Štátna skúšobná komisia Českej vysokej školy technickej v Prahe
– vedecká rada Výskumného centra Technickej univerzity v Plzni
– Predstavenstvo doktorandského štúdia na odbore výrobné stroje a dizajn Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Ostrave
– Česká automobilová spoločnosť
– Hodnotiaca komisia Národného akreditačného úradu pre vysokoškolské vzdelávanie
predseda Pedagogickej rady Strednej školy Dr. Josef Pekař Mladá Boleslav
– Správna rada Nadačného fondu ŠKODA AUTO

Prednáška sa zaoberá vzťahom emisií CO2 a elektrifikáciou osobných vozidiel v EÚ.

14:00 - 14:15 Batérie novej generácie pre elektrické vozidlá

Jong Hun Kim

Jong Hun Kim
Riaditeľ pre vývoj, LG Chem Poľsko

2018 ~ súčasnosť: Riaditeľ pre vývoj, LGCWA
2013 ~ 2017: Výskumný pracovník, Centrum pokročilého vývoja automobilových batérií
2006 ~ 2012: Generálny riaditeľ, Výskum a vývoj batérií

Nové technológie batérie sú prezentované. My, LG Chem, vyvíjame nové batériové materiály a dizajnové koncepty, aby sme maximalizovali hustotu energie pre dlhší dojazd, zvýšili výkon a schopnosť rýchleho nabíjania batérií.

14:15 - 14:30 NGV – optimálne riešenie strednodobej dopravy

Jan Vodstrčil

Jan Vodstrčil
Homologation and Product Safety Manager, Iveco Bus

Jan Vodstrčil je zodpovedný za technickú legislatívu, homologizáciu a bezpečnosť výrobku v skupine IVECO Bus, európskej č. 1 v autobuse. Je certifikovaný Expert forenznej vedy v cestnej premávke a strojárstve, člen Odborného poradného orgánu Českej republiky. Zastupuje Združenie automobilového priemyslu v spoločnosti ACEA vo veciach HDV. Od roku 2011 sa zúčastnil viacerých národných pracovných skupín, ktoré implementovali DAFI a iné vládne stratégie.

V priebehu posledného štvrťstoročia prešla infraštruktúra NGV a CNG / LNG intenzívnym rozvojom a stala sa hodnotnou alternatívou k ropným palivám. Stala sa prístupnou, efektívnou, finančne dostupnou a tiež udržateľnou technológiou, ktorá bude v niekedy využívaná ako alternatíva k dieselovému palivu a niekedy môže slúžiť ako prechodová fázaa na ceste k elektrickej mobilite.

14:30 - 15:30 Alternatívne pohony a palivá – Panelová Diskusia

Carlos Navas

Carlos Navas
Strategy Officer, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

Martin Hrdlička

Martin Hrdlička
Vedúci vývoja podvozku a agregátu, ŠKODA Auto a.s.

Vedúci podvozku a vývoj hnacieho ústrojenstva v spoločnosti ŠKODA AUTO as absolvoval Fakultu strojárstva ČVUT v roku 1992. V roku 2002 získal titul MBA z Pfeifferskej univerzity v Severnej Karolíne a v roku 2006 získal doktorát z Ostravy Technická univerzita

Pracovné skúsenosti:
1992 Mercedes Benz AG, Stuttgart – Výskum / Vývoj úžitkových vozidiel, nákladných automobilov

1993 – 1995 Škoda automobilová a.s.
Design Engineer – špecialista na systémy kontroly trakcie

1995 – 1996 VW AG, Wolfsburg
Špecialista na vývoj podvozkov

Od roku 1996 ŠKODA AUTO a.s., Technický vývoj

Člen:
– vedecká rada Strojníckej fakulty ČVUT v Prahe
– Štátna skúšobná komisia Českej vysokej školy technickej v Prahe
– vedecká rada Výskumného centra Technickej univerzity v Plzni
– Predstavenstvo doktorandského štúdia na odbore výrobné stroje a dizajn Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Ostrave
– Česká automobilová spoločnosť
– Hodnotiaca komisia Národného akreditačného úradu pre vysokoškolské vzdelávanie
predseda Pedagogickej rady Strednej školy Dr. Josef Pekař Mladá Boleslav
– Správna rada Nadačného fondu ŠKODA AUTO

Jong Hun Kim

Jong Hun Kim
Riaditeľ pre vývoj, LG Chem Poľsko

2018 ~ súčasnosť: Riaditeľ pre vývoj, LGCWA
2013 ~ 2017: Výskumný pracovník, Centrum pokročilého vývoja automobilových batérií
2006 ~ 2012: Generálny riaditeľ, Výskum a vývoj batérií

Jan Vodstrčil

Jan Vodstrčil
Homologation and Product Safety Manager, Iveco Bus

Jan Vodstrčil je zodpovedný za technickú legislatívu, homologizáciu a bezpečnosť výrobku v skupine IVECO Bus, európskej č. 1 v autobuse. Je certifikovaný Expert forenznej vedy v cestnej premávke a strojárstve, člen Odborného poradného orgánu Českej republiky. Zastupuje Združenie automobilového priemyslu v spoločnosti ACEA vo veciach HDV. Od roku 2011 sa zúčastnil viacerých národných pracovných skupín, ktoré implementovali DAFI a iné vládne stratégie.

15:30 - 16:15

Networking break

Networking break

16:15 - 16:45 Záchranná operácia ESSA Czech

Petr Karásek

Petr Karásek
Krízový manažér - ASCALAE; viceprezident - Česká asociácia interim manažmentu; poradca prezidenta - Združenie automobilového priemyslu ČR; riaditeľ (inerim) - TATRA TRUCKS

Petr Karásek je manažér zameraný na reštrukturalizáciu alebo iné dynamické zmeny v spoločnostiach (reštrukturalizácia, prevod výroby, krízový manažment, platobná neschopnosť atď.). V minulosti pracoval ako výkonný manažér pre reštrukturalizáciu v spoločnosti Škoda Transportation, DISA Industries, KORD Group, Jablonex Group, AWELD, ESSA Czech, Kovosvit MAS a predtým ako obchodný riaditeľ a člen predstavenstva Karosa – Renault VI – IVECO. Jeho najúspešnejším projektom bola záchrana a stabilizácia tradičného výrobcu ťažkých nákladných vozidiel TATRA. Je podpredsedom Českej asociácie interim manažmentu, členom medzinárodného združenia pre riadenie obratu, poradcom prezidenta Zväzu automobilového priemyslu ČR a vládnym radcom v oblasti bezpečnosti cestnej premávky pre Ministerstvo dopravy ČR.

Spoločnosť ESSA Czech (teraz Tawesco) bola lisiarska a zváračská spoločnosť, ktorú založili španielski majitelia v Českej republike, dodávala do približne 20 automobilových závodov v celej Európe. V dôsledku neudržateľného obchodného modelu, ako aj nízkej úrovni riadenia, táto spoločnosť čelila koncom roka 2016 bankrotu s rizikom náhleho zastavenia dodávok automobilovým výrobcom.

Táto dramatická situácia bola vyriešená nástrojmi krízového manažmentu a insolvenčným konaním do 6 mesiacov, bez prerušenia výroby a dodávok.

Prezentácia sa bude zameriavať na analýzu základných príčin z pohľadu vlastníkov, manažmentu, zákazníkov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán, doplnené návrhmi, najmä pre manažment výrobcov Tier 1.

16:45 - 17:15 Úloha Európskej komisie pri riešení budúcich úloh automobilového priemyslu

Gwenole Cozigou

Gwenole Cozigou
Riaditeľ pre priemyselnú transformáciu a pokročilé hodnotové reťazce, DG GROW, Európska komisia

Vyštudovaný ekonóm, od roku 1985 úradník Európskej komisie v oblasti podnikovej a priemyselnej politiky a vonkajších vzťahov.

Najprv pracoval v oblasti potravinárskeho priemyslu v rámci generálneho riaditeľstva (GR) pre vnútorný trh a priemyselné záležitosti. Od roku 1989 bol zodpovedný za vzťahy so strednou a východnou Európou a ZSSR, od roku 1990 do 1996 bol asistentom zástupcu generálneho riaditeľa zodpovedného za túto oblasť.

Je bývalým zástupcom vedúceho kancelárie komisára Liikanena, zodpovedného za podnikanie a priemyselnú politiku, zastával niekoľko riadiacich pozícií:
– Potravinársky priemysel a biotechnológie;
– Koordinácia právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu tovarov;
– Podniková a priemyselná politika;
– Obranný, letecký a námorný priemysel.

Od decembra 2008 je riaditeľom DG GROWTH (GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie, malé a stredné podniky), zodpovedný za otázky konkurencieschopnosti a právne predpisy EÚ týkajúce sa vnútorného trhu pre niekoľko priemyselných odvetví vrátane REACH, strojárskeho priemyslu, atď..

Do jeho hlavnej agendy dnes patrí: kruhová ekonomika, energetická únia a energeticky náročné priemyselné odvetvia, stavebníctvo, automobilový priemysel, strojársky priemysel a suroviny.

Prepojené a autonómne riadenie: podpora inovácie, konkurencieschopnosti a bezpečnosti
Elektrifikácia s dôrazom na EU Battery Alliance

 

Connected and Automated driving: fostering innovation, competitiveness and safety
Electrification, with an emphasis on the EU Battery Alliance

17:15 - 17:45 Prečo je obloha najlepším miestom na cestovanie

Jonathan Carrier

Jonathan Carrier
Viceprezident pre korporátny vývoj, AeroMobil

Spôsoby mobility v budúcnosti. Ako ťažká (a nákladná) je certifikácia? Plánovanie ziskovej výroby.

18:30 APANI restaurant

Večerný networkingový program

Večerný networkingový program

27. marec (streda)

8:30 - 9:00 Inovatívna a smart transformácia v podaní Priemyselný inovačný klaster

Martina Le Gall Maláková

Martina Le Gall Maláková
prezidentka, Priemyselný inovačný klaster, Francúzsko-slovenská obchodná komora

– President of Industry Innovation Cluster – IIC
– President of French and Slovak chamber of commerce – FSOK
– Economic advisor of France – CCE
– Co- owner and general director of company ELECTRIK

 • IIC, jeho hlavné ciele, členovia, súčasná aktivita
 • potreba inovácií pre Industry 4.0 na Slovensku
 • spolupráca veľkých spoločností s inovátormi, start-upmi a univerzitami
 • príklad štyroch z viac ako 40 existujúcich projektov
 • hlavné témy IIC pre budúcnosť – pracovné skupiny
Peter Švec

Peter Švec
hovorca a riaditeľ vonkajších vzťahov, PSA Groupe Slovakia

– Journalist – by leading Slovak economic week magazine TREND
– Spokesman of the Ministry of Finance of the Slovak Republic
– Director of Communication in different international companies
– Current: since 2006 spokesperson and External Relations Director by Groupe PSA Slovakia
– Current: since 2018, representing Groupe PSA Slovakia – General Secretary of the Industry Innovation Cluster (IIC)

 • IIC, jeho hlavné ciele, členovia, súčasná aktivita
 • potreba inovácií pre Industry 4.0 na Slovensku
 • spolupráca veľkých spoločností s inovátormi, start-upmi a univerzitami
 • príklad štyroch z viac ako 40 existujúcich projektov
 • hlavné témy IIC pre budúcnosť – pracovné skupiny

9:00 - 9:40 Holistic User Experience at Volkswagen

Dr. Matthias Erb

Dr. Matthias Erb
Head of Holistic User Experience, Volkswagen AG

Dr. Matthias Erb was named Head of Holistic User Experience (HUX) in April 2018. Located in Volkswagen’s headquarters Wolfsburg, Germany, the newly created division is steering the interaction between Technical Development, Design, Product Lines and Sales, in order to ensure the smooth integration of the vehicle into the digital world. The scope of work will gradually extend to the entire model portfolio.

Previously, he served as Chief Engineering Officer for Volkswagen’s North American Region (NAR) since April 2016, and also took over responsibility for the company’s NAR Product Strategy.

Since 2014, in his role as Executive Vice President Dr. Erb has been responsible for the setup of Volkswagen’s North American Engineering & Planning Center in Chattanooga, Tennessee. The center serves as a core entity for engineering related activities of Volkswagen in the region. The establishment of the center is a cornerstone of Volkswagen’s new strategy for the North American market.

Dr. Erb joined Volkswagen Group in 2003 and has held various management positions at AUDI AG and Audi of America. In 2008, he started leading the office of the Chairman of the Supervisory Board of Volkswagen AG in Salzburg, Austria.

Dr. Erb had spent several years as a lecturer for Quality Assurance at the University of Mainz, Germany. He earned degrees in Mechanical Engineering and Economics at Aachen University of Technology as well his PhD in Mechanical Engineering.

Automobilový priemysel sa rýchlo presúva z tradičného jasného zamerania na vozidlo ako hlavný produkt. Je všeobecne známe, že automobilové spoločnosti musia v digitalizovanej spoločnosti prijať svoju novú rolu poskytovateľa mobility. Tento nevyhnutný posun si vyžiada hlboké zmeny v ich organizácii a procesoch. Už nie čistá technická výkonnosť vozidiel, ale najlepšie možné zameranie sa na požiadavky zákazníkov s ich individuálnym životným štýlom rozhodne o úspechu alebo neúspechu. To je dôvod, prečo Volkswagen v roku 2018 vytvoril divíziu Holistic User Experience (HUX). Táto divízia je centrálne zodpovedná za dôslednú implementáciu skúseností používateľov – od marketingu a predaja, cez technický rozvoj až po popredajné služby. Úvodná časť predstaví nový prístup spoločnosti Volkswagen a poskytne niekoľko poznatkov o faktoroch úspechu, štruktúre a procesoch HUX.

9:40 - 9:55 Pripojená a automatizovaná mobilita z pohľadu politiky telekomunikačnej spoločnosti

Filip Šváb

Filip Šváb
Executive Director of International External Affairs, AT&T Germany, Russia, Central and Eastern Europe

Filip Svab je zodpovedný za podporu tímu AT&T pre medzinárodné vonkajšie a regulačné záležitosti v strednej Európe, východnej Európe a v Rusku. Jeho hlavnou úlohou je obhajovať pozície AT&T voči vládam, verejnej správe a regulátorom v tomto regióne. Spoločnosť AT & T Inc. (NYSE: T) je diverzifikovaný, globálny líder v oblasti telekomunikácií, médií, zábavy a technológií. Naše inteligentné, vysoko bezpečné riešenia slúžia viac ako 3 miliónom globálnych podnikov – takmer všetkým Fortune 1000.

Prednáška sa zameria na prostredie regulačnej politiky súvisiace s pripojenými a automatizovanými vozidlami. Aké sú telekomunikačné a politické výzvy pri poskytovaní riešení pre automobilový priemysel. Niekoľko ponaučení zo skúseností spoločnosti AT&T v USA.

9:55 - 10:10 Prepojené vozidla, pripojiteľnosť, 5G siete

Jay Nagley

Jay Nagley
R&D Specialist - Automotive Team at the Department for International Trade, UK

Jay has been associated with the car industry since working for Porsche in the late 1980s. Through the 1990s he ran the UK division of a major German consultancy and in 1998 he set up his own consultancy, Spyder Redspy Ltd, providing market analysis, product planning and online services to the car industry. He ran the company until 2014, when he joined the Automotive Sector Team as R&D Specialist.

He now works with UK technology companies to develop their international markets in three key areas: low carbon propulsion, lightweight vehicle structures and connected and autonomous vehicles. He also works with overseas suppliers to increase the amount of R&D they undertake in the UK.

 • Pripojiteľnosť bude takmer univerzálna, ale autonómnosť bude aplikačne závislá.
 • “Walled gardens” autonómnych vozidiel (“walled garden” – uzatvorené prostredie, v ktorom sú všetky operácie riadené jeho prevádzkovateľom)
 • Ako ovplyvní pripojenie medzičasom?

10:10 - 10:25 Transformácia automobilového hodnotového reťazca

Christoph Stürmer

Christoph Stürmer
Globálny vedúci analytik Autofacts, PwC Nemecko

Christoph Stürmer je globálnym vedúcim analytikom Autofacts, nezávislým kompetenčným a výskumným centrom spoločnosti PwC pre globálny automobilový priemysel. Christoph má viac ako 20 rokov skúseností v automobilovom priemysle v oblasti riadenia produktov a strategického plánovania v popredným OEM a dlhoročné skúsenosti s analýzami a prognózami trhu, ako aj s hodnoteniami stratégie výrobcov.

Keďže nové technológie tvoria budúcnosť mobility “jednoduchou” (“eascy” – elektrifikované, autonómne, zdieľané, prepojené a “každoročne” aktualizované), v nových službách pre mobilitu sa otvárajú ďalšie výnosy a zisky. Tieto nové trhy mobility si budú vyžadovať viac a viac špecializovaných vozidiel ako dnes, čo poskytne dodatočné príležitosti pre výrobcov vozidiel a dodávateľov. Teraz je potrebné urobiť strategické rozhodnutia, aby ste úspešne prešli tieto zmeny.

10:25 - 11:25 Technologické Megatrendy v Automotive – Panelová Diskusia

Filip Šváb

Filip Šváb
Executive Director of International External Affairs, AT&T Germany, Russia, Central and Eastern Europe

Filip Svab je zodpovedný za podporu tímu AT&T pre medzinárodné vonkajšie a regulačné záležitosti v strednej Európe, východnej Európe a v Rusku. Jeho hlavnou úlohou je obhajovať pozície AT&T voči vládam, verejnej správe a regulátorom v tomto regióne. Spoločnosť AT & T Inc. (NYSE: T) je diverzifikovaný, globálny líder v oblasti telekomunikácií, médií, zábavy a technológií. Naše inteligentné, vysoko bezpečné riešenia slúžia viac ako 3 miliónom globálnych podnikov – takmer všetkým Fortune 1000.

Jay Nagley

Jay Nagley
R&D Specialist - Automotive Team at the Department for International Trade, UK

Jay has been associated with the car industry since working for Porsche in the late 1980s. Through the 1990s he ran the UK division of a major German consultancy and in 1998 he set up his own consultancy, Spyder Redspy Ltd, providing market analysis, product planning and online services to the car industry. He ran the company until 2014, when he joined the Automotive Sector Team as R&D Specialist.

He now works with UK technology companies to develop their international markets in three key areas: low carbon propulsion, lightweight vehicle structures and connected and autonomous vehicles. He also works with overseas suppliers to increase the amount of R&D they undertake in the UK.

Christoph Stürmer

Christoph Stürmer
Globálny vedúci analytik Autofacts, PwC Nemecko

Christoph Stürmer je globálnym vedúcim analytikom Autofacts, nezávislým kompetenčným a výskumným centrom spoločnosti PwC pre globálny automobilový priemysel. Christoph má viac ako 20 rokov skúseností v automobilovom priemysle v oblasti riadenia produktov a strategického plánovania v popredným OEM a dlhoročné skúsenosti s analýzami a prognózami trhu, ako aj s hodnoteniami stratégie výrobcov.

11:25 - 12:00

Networking break

Networking break

12:00 - 12:10 Brexit a situácia po Brexit-e

Sir Jonathan Faull

Sir Jonathan Faull
Chair of European Public Affairs, Brunswick

Sir Jonathan Faull joins Brunswick after a distinguished career at the European Commission working at the highest level on a wide range of policies including competition, justice and home affairs, transport and financial services. As the Commission’s most senior British official his recent roles included Director-General Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, as well as Director-General of the Task Force for strategic issues related to the UK Referendum.

Jonathan became Director for Competition Policy at the Directorate-General for Competition in 1995, Deputy Director-General in charge of State aid in 1999 and Spokesman and Director-General of Press and Communication in 1999. He was Director-General of Justice and Home Affairs (later Justice, Freedom and Security) from 2003 to 2010 and then Director-General in charge of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA) between 2010 and 2015. Latterly he has served as Director-General of the Task Force for Strategic Issues related to the UK Referendum.

He studied law at the University of Sussex and has an MA from the College of Europe in Bruges. He has been a visiting lecturer at Sciences Po, a visiting fellow of the University of Cambridge Centre for European Legal Studies, a visiting professor at the College of Europe since 2009 and Emeritus Professor of Law at the Free University of Brussels (VUB) since 1989.

He is a visiting Professor at King’s College, London and a member of the boards of the Jacques Delors Institute in Paris and the Centre for European Reform in London. Sir Jonathan has also been named by the University of Sussex as Honorary Professor and Fellow of UKTPO within the Business school, as well as Montague Burton Professor of International Relations at the University of Edinburgh.

Sir Jonathan was knighted in the Queen’s Birthday Honours list in 2017 for services to UK relations with the European Union.

Hoci ešte stále nevieme, kedy a ako prebehne Brexit, vzťahy medzi Veľkou Britániou a EÚ sa čoskoro zmenia, čo bude mať dôsledky pre všetky krajiny EÚ. Celá Európa, politici, podnikatelia a jednotlivci by mali premýšľať nad možnou budúcnosťou podľa toho, ako sa vyvíja brexitová sága. Aké budú politiky EÚ v nadchádzajúcich rokoch? Kto bude mať najväčší vplyv? Ako reagujú veľké, stredné a malé krajiny? Aké nové koalície sa objavia? Ako bude Európa ako celok spolupracovať s USA, Čínou a Ruskom?

12:10 - 12:20 Globálna geopolitická situácia a automobilový priemysel

Zdeněk Tůma

Zdeněk Tůma
Partner, KPMG Česká republika, ex-guvernér Českej národnej banky

Zdeněk je partnerom v spoločnosti KPMG Česká republika, kde vedie poradenstvo v oblasti finančných služieb. V posledných 25 rokoch zastával rôzne pozície vo finančnom sektore. V rokoch 2000 – 2010 bol guvernérom Českej národnej banky, ako aj členom Generálnej rady ECB. Od začiatku deväťdesiatych rokov prednášal na Karlovej univerzite v Prahe. Zdeněk je členom vedeckých a štatutárnych orgánov na viacerých univerzitách. Je členom Českej ekonomickej spoločnosti, ktorej bol prezidentom v rokoch 1999-2001.

Zdeněk is a partner in KPMG Czech Republic where he leads consulting in financial services. He held various positions in the financial sector in the last 25 years. He was the governor of the Czech National Bank in 2000-2010 as well as a member of the General Council of the ECB. He has been lecturing at Charles University since beginning of the 1990s. Zdenek is a member in scientific and statutory boards at several universities. He is a member of the Czech Economic Society, of which he was the president in 1999-2001.

Vo svojich úvodných slovách sa Zdeněk zameria na hlavné trendy v oblasti hospodárstva a politiky a na ich vplyv na automobilový priemysel. Bude sa zaoberať otázkami, ako sú súčasné geopolitické zmeny, demografia alebo vývoj produktivity.

12:20 - 12:30 Vonkajšie geopolitické a hospodárske faktory ovplyvňujúce EÚ.

Alexander Micovčin

Alexander Micovčin
Generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Alexander Micovčin je generálnym riaditeľom pre európske záležitosti na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V rokoch 2012 až 2017 pôsobil ako zástupca stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky v EÚ.
Svoju diplomatickú kariéru začal na ministerstve zahraničných vecí SR so zameraním na Blízky východ a Afriku a pokračoval vo svojej práci na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Spojených arabských emirátoch, v Keni a ako poradca na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dánsku a Nemecku. V rokoch 2011 až 2012 sa stal generálnym riaditeľom pre hospodársku spoluprácu a ODA. Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor Zahraničný obchod.

Vstup sa zameriava na kľúčové globálne faktory a vývoj, ktoré majú rozhodujúci vplyv na automobilový priemysel v Európe. Odkazuje sa tiež na regionálny / globálny vývoj a ich vzťah k vnútropolitickému európskemu vývoju, regulačnému rámcu a politikám, ktoré formujú prostredie a budúcnosť automobilového priemyslu v Európe.

12:30 - 12:40 Obchodná politika USA pre automobily

D.R. Seckinger

D.R. Seckinger
vedúci politickej a hospodárskej sekcie, Veľvyslanectvo USA v Bratislave

DR. Seckinger je vedúcim politickej a hospodárskej sekcie na Veľvyslanectve USA v Bratislave. Predtým pôsobil v Barbadose, na Taiwane a naposledy v Moskve. D. R. má vyštudovanú ekonómiu a politológii z Northwestern University a Zahraničnú službu na Georgetown University.

D.R. Seckinger predstaví obchodnú politiku USA, obchodné rokovania medzi USA a EÚ a možný vplyv na obchod s automobilmi.

12:40 - 13:40 Globálna geopolitická situácia a automobilový priemysel – Panelová Diskusia

Sir Jonathan Faull

Sir Jonathan Faull
Chair of European Public Affairs, Brunswick

Sir Jonathan Faull joins Brunswick after a distinguished career at the European Commission working at the highest level on a wide range of policies including competition, justice and home affairs, transport and financial services. As the Commission’s most senior British official his recent roles included Director-General Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, as well as Director-General of the Task Force for strategic issues related to the UK Referendum.

Jonathan became Director for Competition Policy at the Directorate-General for Competition in 1995, Deputy Director-General in charge of State aid in 1999 and Spokesman and Director-General of Press and Communication in 1999. He was Director-General of Justice and Home Affairs (later Justice, Freedom and Security) from 2003 to 2010 and then Director-General in charge of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA) between 2010 and 2015. Latterly he has served as Director-General of the Task Force for Strategic Issues related to the UK Referendum.

He studied law at the University of Sussex and has an MA from the College of Europe in Bruges. He has been a visiting lecturer at Sciences Po, a visiting fellow of the University of Cambridge Centre for European Legal Studies, a visiting professor at the College of Europe since 2009 and Emeritus Professor of Law at the Free University of Brussels (VUB) since 1989.

He is a visiting Professor at King’s College, London and a member of the boards of the Jacques Delors Institute in Paris and the Centre for European Reform in London. Sir Jonathan has also been named by the University of Sussex as Honorary Professor and Fellow of UKTPO within the Business school, as well as Montague Burton Professor of International Relations at the University of Edinburgh.

Sir Jonathan was knighted in the Queen’s Birthday Honours list in 2017 for services to UK relations with the European Union.

Alexander Micovčin

Alexander Micovčin
Generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Alexander Micovčin je generálnym riaditeľom pre európske záležitosti na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V rokoch 2012 až 2017 pôsobil ako zástupca stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky v EÚ.
Svoju diplomatickú kariéru začal na ministerstve zahraničných vecí SR so zameraním na Blízky východ a Afriku a pokračoval vo svojej práci na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Spojených arabských emirátoch, v Keni a ako poradca na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dánsku a Nemecku. V rokoch 2011 až 2012 sa stal generálnym riaditeľom pre hospodársku spoluprácu a ODA. Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor Zahraničný obchod.

D.R. Seckinger

D.R. Seckinger
vedúci politickej a hospodárskej sekcie, Veľvyslanectvo USA v Bratislave

DR. Seckinger je vedúcim politickej a hospodárskej sekcie na Veľvyslanectve USA v Bratislave. Predtým pôsobil v Barbadose, na Taiwane a naposledy v Moskve. D. R. má vyštudovanú ekonómiu a politológii z Northwestern University a Zahraničnú službu na Georgetown University.

Zdeněk Tůma

Zdeněk Tůma
Partner, KPMG Česká republika, ex-guvernér Českej národnej banky

Zdeněk je partnerom v spoločnosti KPMG Česká republika, kde vedie poradenstvo v oblasti finančných služieb. V posledných 25 rokoch zastával rôzne pozície vo finančnom sektore. V rokoch 2000 – 2010 bol guvernérom Českej národnej banky, ako aj členom Generálnej rady ECB. Od začiatku deväťdesiatych rokov prednášal na Karlovej univerzite v Prahe. Zdeněk je členom vedeckých a štatutárnych orgánov na viacerých univerzitách. Je členom Českej ekonomickej spoločnosti, ktorej bol prezidentom v rokoch 1999-2001.

Zdeněk is a partner in KPMG Czech Republic where he leads consulting in financial services. He held various positions in the financial sector in the last 25 years. He was the governor of the Czech National Bank in 2000-2010 as well as a member of the General Council of the ECB. He has been lecturing at Charles University since beginning of the 1990s. Zdenek is a member in scientific and statutory boards at several universities. He is a member of the Czech Economic Society, of which he was the president in 1999-2001.

13:15 - 14:30 Olym-Pick Restaurant

Obed

Obed

14:30 - 15:00 Systémy montáže motora pre elektrické vozidlá, vysokovýkonné ľahké materiály

Andrej Kršjak

Andrej Kršjak
R&D riaditeľ, ContiTech Vibration Control,

Vyštudoval Technickú vysokú školu na Slovensku, zameranie na fyziku a materiály.
Pracoval ako materiálový inžinier na vývoji vysokoteplotných senzorov pre automotive v Českej Republike.
Pracoval ako produktový inžinier na vývoji pneumatických aktuátorov pre turbodúchadlá v Českej Republike.
Vybudoval vývojárske centrum na Slovensku vyvíjajúce silentbloky.
V súčastnosti pôsobí ako riaditeľ vývoja a výskumu v ContiTech Vibration Control, koncern Continental v Nemecku.

Časť 1:
Zatiaľ čo spaľovacie motory vytvárajú predovšetkým nízkofrekvenčné vibrácie, elektrické pohonné systémy majú tendenciu generovať vysoké zvuky dosahujúce až hodnoty kiloherzov. Ak v priebehu prevádzky vozidla nie je prítomný hluk zo spaľovania, môžu byť tieto vysokofrekvenčné zvuky subjektívne vnímané ako obzvlášť nepríjemné. Prezentácia predstaví požiadavky na systémy montáže motora a komponenty pre vozidlá s hybridnými a elektrickými pohonmi.

Časti 2:
Ak chcete poháňať elektrické vozidlá na dlhé vzdialenosti, hmotnosť vozidiel musí byť čo najnižšia. Odľahčené materiály. ako polyamid plnený sklenenými vláknami je jedným z nich technológií, ktoré to umožňujú.

15:00 - 15:30 Ako môže umelá inteligencia vyriešiť niektoré problémy v automobilovom priemysle

David Kadleček

David Kadleček
Manažér pre integráciu a aplikačnú architektúru, GTS AI / IoT Lab líder, IBM

David earned a degree in artificial intelligence. Before joining IBM, he worked for start-ups in the Czech Republic and Silicon Valley. He has 20 years of experience in designing and implementing IT systems. He is an architect, developer and intrapreneur at IBM Czech Republic, currently leading innovative and agile teams developing AI and IoT based solutions in manufacturing, finance, and logistics. These solutions focus on turning latest university research into production ready systems.

Umelá inteligencia môže pomôcť pri riešení niektorých náročných problémov v automobilovom priemysle. Niektoré z týchto prípadov sú uvedené v tejto prednáške:

 • Zlepšenie presnosti pneumatických kľúčov
 • Digitálny prediktívny model zložitých komponentov motora
 • Nedeštruktívne zváranie Kontrola

* zmena programu vyhradená

 

Konferencia je rozdelená do dvoch dní. Prvý deň pre Vás pripravujeme konferenčný program a večerný networkingový program. Druhý deň pokračuje konferenčný program v dvoch oddelených sálach.

Čo vás čaká:

 • Skúsenosti odborníkov z praxe
 • Inšpirácie od expertov v odvetví
 • Nové kontakty vo Vašom segmente
 • Večerný raut

Ako bude konferencia prebiehať

Konferenciu otvorí panelová diskusia štátnych tajomníkov krajín V4, po ktorej budú nasledovať prvé prednášky. O dvanástej pre Vás bude pripravený obed v reštaurácii Olym-Pick, po ktorom budeme pokračovať ďalšími blokmi prednášok. Vieme, že sústredenie sa vyčerpáva, preto je pre Vás pripravené pravidelné osvieženie počas networkingových coffee breakov. Po skončení prednášok budete mať čas trochu si oddýchnuť. Večer strávite v príjemnom prostredí reštaurácie APANI, kde budete mať príležitosť neformálne nadväzovať kontakty. Druhý deň ráno Vás bude po raňajkách čakať ďalší zaujímavý program v podobe prednášok a panelových diskusií. Obed budete mať opäť pripravený v reštaurácii Olym-pick.