KONFERENCIA

NEWMATEC 2018 je znalostné fórum zamerané na nové materiály, technológie a inovácie, ktoré určujú súčasné a budúce trendy automobilového a pridruženého priemyslu.

Prednášajúci

partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

                   

Partneri

                                      

MEDIÁLNI PARTNERI

     

Významné podujatie v našom regióne

Potreba silnejšej interakcie a spolupráce v našom automobilovom regióne podnietila vznik myšlienky sústrediť široké spektrum odborníkov pôsobiacich v oblasti výroby automobilov a komponentov do jedného výnimočného podujatia. Konferencia NEWMATEC poskytuje príležitosť na aktívny networking, ktorému je vyhradená viac ako tretina programového času konferencie.

Naša misia

Cieľom je priniesť užitočné poznatky a skúsenosti vedúcich spoločností pôsobiacich v európskom priestore, prezentované poprednými odborníkmi a zároveň podporiť výmenu informácií a networking.

Inovujte svoju budúcnosť!

Inovácie nevyžadujú iba teóriu, ale najmä praktické skúsenosti z oblasti vývoja a aplikácie poznatkov. NEWMATEC 2017 kladie dôraz na nové materiály a technológie, spája manažérov, biznis lídrov, akademikov a think-tank expertov do spoločenstiev, v ktorých sa tvoria hodnoty.

Vytvárame tradíciu

Celok tvoria detaily. My to vieme. Našou ambíciou je tvoriť kvalitné podujatie spojené so silnou značkou. NEWMATEC nie je iba konferencia, je to udalosť, ktorá sa každý rok stane zdrojom Vašej inšpirácie.