Program na stiahnutie

Prvý deň

9:00 Registrácia

Registrácia

Registrácia

Registrácia bude spustená od 9:00 h. v prvý deň podujatia v lobby hotela Partizán a bude prebiehať do obeda. Po obede sa registrácia účastníkov presunie na prvé poschodie do info stánku vo foyer konferenčných sál na prvom poschodí.

10:00 - 10:05 Otvárací príhovor

Juraj Sinay

Juraj Sinay
Prezident, ZAP SR

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. , – prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej a vedúci Katedry bezpečnosti a kvality produkcie, na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. V rokoch 2000 až 2007 bol rektorom Technickej univerzity v Košiciach, v rokoch 2003 až 2005 prezidentom Slovenskej rektorskej komisie a v rokoch 2007 až 2015 prorektorom Technickej univerzity v Košiciach pre marketing a vonkajšie vzťahy. V rokoch 2008 až 2010 bol poradcom ministra školstva Slovenskej republiky pre vedu a výskum v rokoch 2012 až 2014 poradcom štátneho tajomníka na Ministerstve školstva, vedy, výskum a športu. V roku 2015 bol zvolený za prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. V oblasti vedy a výskumu sa zaoberá systémami manažmentu rizika technických systémov v systémoch integrovanej bezpečnosti v kontexte Stratégie inteligentného priemyslu. Je autorom a spoluautorom 15 monografii a 35 vedeckých článkov v zahraničných zdrojov. Vedecké a odborné uznanie v zahraničí je možné dokumentovať udelením titulov čestný doktor na Bergskej univerzite vo Wupperali (NSR), Univerzite v Miskolci (Maďarsko), Univerzite v Užhorode (Ukrajina) na Technickej univerzite VŠB v Ostrave (česká republika).

Otvárací príhovor prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky

10:00 - 11:00 Quo vadis Slovenský Automobilový priemysel

Alexander Wortberg

Alexander Wortberg
prevádzkový riaditeľ, Jaguar Land Rover Slovakia

Alexander Wortberg je prevádzkovým riaditeľom nového výrobného závodu spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorý sa aktuálne stavia v Nitre. Na tejto pozícii zodpovedá nielen za výstavbu závodu, aj za rozbeh výroby.

Predtým pôsobil ako riaditeľ výroby v spoločnosti Qoros Auto, kde zodpovedal za produkciu v automobilovom závode v regióne Changshu v blízkosti Šanghaja. Počas viac ako 20-ročného pôsobenia v automobilovom priemysle pracoval pre spoločnosti BMW, Rolls-Royce Motor Cars a Qoros Auto v Nemecku, Veľkej Británii a Číne. Na predchádzajúcich pozíciách zodpovedal za riadenie veľkých projektov v oblasti stratégie výroby, uvádzania nových vozidiel do výroby, rozbehu výroby, rovnako zastával aj viaceré vedúce pozície v oblasti výroby vozidiel.

Alexander Wortberg je absolventom výrobného inžinierstva na Aachenskej univerzite (RWTH Aachen, Nemecko) a titul MBA získal na univerzite INSEAD vo francúzskom Fontainebleau. Spolu s manželkou a tromi dcérami žije na Slovensku.

Panel ponúkne odpovede od najpovolanejších na témy rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku, jeho trvalej konkurencieschopnosti ale aj vplyvov nových trendov ako alternatívne pohony, autonómne vozidlá a nové dopravné systémy.

Dae-Sik Kim

Dae-Sik Kim
Prezident a výkonný riaditeľ, Kia Motors Slovakia

Študoval na Hanyang Univerzite v Južnej Kórei a úspešne promoval z oblasti dizajnu strojov a výrobného inžinierstva. Jeho kariéra s Kia Motors Corporation začala v roku 1985. Po niekoľkých rokoch pokračoval v továrni na výrobu automobilov Sohari ako Riaditeľ výrobného manažmentu. Od roku 2005 začal pracovať pre vedenie Kia motors ako vedúci globálneho výrobného mažnemtu. Pred tým ako sa prišiel do Kia Motors Slovensko, bol riaditeľom tímu korporátneho plánovania v Hyundai motor Group. Vzhľadom na jeho bohatú profesionálnu kariéru, dostal v roku 2017 možnosť využiť skúsenosti v zahraničí na pozícii Prezidenta a CEO Kia Motors Slovakia.

Panel ponúkne odpovede od najpovolanejších na témy rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku, jeho trvalej konkurencieschopnosti ale aj vplyvov nových trendov ako alternatívne pohony, autonómne vozidlá a nové dopravné systémy.

Juraj Sinay

Juraj Sinay
Prezident, ZAP SR

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. , – prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej a vedúci Katedry bezpečnosti a kvality produkcie, na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. V rokoch 2000 až 2007 bol rektorom Technickej univerzity v Košiciach, v rokoch 2003 až 2005 prezidentom Slovenskej rektorskej komisie a v rokoch 2007 až 2015 prorektorom Technickej univerzity v Košiciach pre marketing a vonkajšie vzťahy. V rokoch 2008 až 2010 bol poradcom ministra školstva Slovenskej republiky pre vedu a výskum v rokoch 2012 až 2014 poradcom štátneho tajomníka na Ministerstve školstva, vedy, výskum a športu. V roku 2015 bol zvolený za prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. V oblasti vedy a výskumu sa zaoberá systémami manažmentu rizika technických systémov v systémoch integrovanej bezpečnosti v kontexte Stratégie inteligentného priemyslu. Je autorom a spoluautorom 15 monografii a 35 vedeckých článkov v zahraničných zdrojov. Vedecké a odborné uznanie v zahraničí je možné dokumentovať udelením titulov čestný doktor na Bergskej univerzite vo Wupperali (NSR), Univerzite v Miskolci (Maďarsko), Univerzite v Užhorode (Ukrajina) na Technickej univerzite VŠB v Ostrave (česká republika).

Panel ponúkne odpovede od najpovolanejších na témy rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku, jeho trvalej konkurencieschopnosti ale aj vplyvov nových trendov ako alternatívne pohony, autonómne vozidlá a nové dopravné systémy.

Ralf Sacht

Ralf Sacht
Predseda predstavenstva, Volkswagen Slovakia

Panel ponúkne odpovede od najpovolanejších na témy rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku, jeho trvalej konkurencieschopnosti ale aj vplyvov nových trendov ako alternatívne pohony, autonómne vozidlá a nové dopravné systémy.

Stéphane Bonhommeau

Stéphane Bonhommeau
Generálny riaditeľ, PSA Groupe v Trnave

1.marec 2017 Generálny riaditeľ
Výrobné centrum PSA Groupe Slovakia v Trnave

2015 Riaditeľ závodu na výrobu malých úžitkových vozidiel
Závod PSA Groupe v Hordain, Francúzsko

2014 Riaditeľ prevádzky montáže
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

2011 Priemyselný riaditeľ
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

2007 Projektový manažér pre industrializáciu vozidla 508
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

2004 Vedúci výrobnej linky na prevádzkach kvality a montáže
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

1994 Vedúci výrobnej jednotky a skupiny, následne Vedúci technickej skupiny a Zabezpečenia kvality na prevádzkach montáže, lakovne, kvality
Závod PSA Groupe v Aulnay-sous-bois, Francúzsko

VZDELANIE

2004 Inžiniersky diplom z Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

2004 Postgraduálne štúdium v oblasti Organizácia a riadenie systémov výroby

Panel ponúkne odpovede od najpovolanejších na témy rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku, jeho trvalej konkurencieschopnosti ale aj vplyvov nových trendov ako alternatívne pohony, autonómne vozidlá a nové dopravné systémy.

11:00 - 11:30 Perspektívy vývoja automobilového priemyslu na Slovensku

Alexander Matušek

Alexander Matušek
prezident, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Automobilový priemysel čelí novým výzvam v podobe krátkeho životného cyklu produktov, rýchlemu tempu inovácií a najmä automatizácii. Nové vyspelé technológie a robotizácia sú často skloňované témy dnešných dní.

Máme však dosť kvalifikovaných ľudí, ktorí sa budú o nové technológie starať? Aké podmienky pre prípravu a vzdelávanie nastavuje štát? Je slovenské školstvo pripravené na zmenu štruktúry povolaní? Aká je úloha priemyslu vo vzdelávaní?

11:30 - 12:00 Investovanie do globálneho rastu: Nový závod Jaguar Land Rover na Slovensku

Alexander Wortberg

Alexander Wortberg
prevádzkový riaditeľ, Jaguar Land Rover Slovakia

Alexander Wortberg je prevádzkovým riaditeľom nového výrobného závodu spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorý sa aktuálne stavia v Nitre. Na tejto pozícii zodpovedá nielen za výstavbu závodu, aj za rozbeh výroby.

Predtým pôsobil ako riaditeľ výroby v spoločnosti Qoros Auto, kde zodpovedal za produkciu v automobilovom závode v regióne Changshu v blízkosti Šanghaja. Počas viac ako 20-ročného pôsobenia v automobilovom priemysle pracoval pre spoločnosti BMW, Rolls-Royce Motor Cars a Qoros Auto v Nemecku, Veľkej Británii a Číne. Na predchádzajúcich pozíciách zodpovedal za riadenie veľkých projektov v oblasti stratégie výroby, uvádzania nových vozidiel do výroby, rozbehu výroby, rovnako zastával aj viaceré vedúce pozície v oblasti výroby vozidiel.

Alexander Wortberg je absolventom výrobného inžinierstva na Aachenskej univerzite (RWTH Aachen, Nemecko) a titul MBA získal na univerzite INSEAD vo francúzskom Fontainebleau. Spolu s manželkou a tromi dcérami žije na Slovensku.

Nový závod sa buduje: Jaguar Land Rover bude v Nitre vyrábať Land Rover Discovery koncom roku 2018. Najmodernejší výrobný závod Jaguar Land Rover vo svete bude zamestnávať 2 800 ľudí s ročnou výrobnou kapacitou 150 000 vozidiel.

12:00 - 13:30 Reštaurácia hotela Partizán

Obed

Obed

13:30 - 14:00 EUCAR: Kľúčové výzvy 2030

Stefan Deix

Stefan Deix
Riaditeľ, Európsky koncil pre Automotive R&D - EUCAR

Stefan Deix promoval ako fyzik na Univerzite vo Viedni. Od roku 2015 bol riaditeľom EUCAR Európskeho koncilu pre RnD v Automotive, vývojovej asociácií hlavných európskych výrobcov osobných a nákladných vozidiel. V minulosti bolStefan Deix  riaditeľom pre výskum a inovácie v CLEPA (Európska asociácia dodávateľov do automotive) a zastrešoval pracovnú skupinu pre výskum a inovácie. Pred tým pracoval v AIT – Rakúsky technologický inštitút na oddelení mobility. Bol ustanovený výskumným koordinátorom pre Rakúsko, vedúci výskumu dopravnej bezpečnosi a zvolený predseda vývojových koordinátorov vo FEHRL (Fórum európskyh diaľničných výskumných laboratórií). Bol členom pracovných skupín ERTRAC (EU výskumný poradný koncil pre cestnú dopravu)  pre cestnú bezpečnosť, e-mobilitu, autonómne riadenie a členom pracovnej skupiny EARPA.

EUCAR je Európska rada pre automobilový výskum a vývoj hlavných európskych výrobcov osobných a úžitkových automobilov. EUCAR uľahčuje a koordinuje predvýrobné projekty výskumu a vývoja a jej členovia sa zúčastňujú na širokom spektre európskych programov spolupráce v oblasti výskumu a vývoja. Európski výrobcovia automobilov sú najväčšími súkromnými investormi v oblasti výskumu a vývoja v Európe s investíciami nad 50 miliárd EUR ročne alebo 4% z obratu. Členmi EUCAR sú BMW, DAF, Daimler, FIAT Chrysler Automobiles, Ford of Europe, Opel Automobile GmbH, Hyundai, IVECO, Jaguar Land Rover, PSA Peugeot Citroën, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo Cars a Volvo Group. EUCAR je úzko prepojená s asociáciou európskych výrobcov automobilov ACEA.

14:00 - 14:30 Autonómne vozidlo : PSA program (živé video)

Vincent Abadie

Vincent Abadie
Senior-Expert projektu autonómnych vozidiel, Groupe PSA

* Plán PSA
* Hlavné výzvy v oblasti automatizácie riadenia
* Výsledky experimentov PSA
* Ďaľšie kroky

14:30 - 15:00 Autonómne vozidlá: riziká a výzvy

Simon Garbett

Simon Garbett
Partner, Squire Patton Boggs

Simon Garbett vedie našu Automotive divízu v Spojenom kráľovstve a zároveň je vedúcim tímu na riešenie sporov v Birminghame. Hlavnými oblasťami sú cezhraničné spory, otázky výroby, dodávateľského reťazca a zodpovednosti za výrobok, najmä v sektore automobilového priemyslu, letectva, výroby a technológií. Simon sa zaoberá širokou škálou sporov, obchodných zmluvných nárokov (vrátane dodávateľských sporov a sporov v dodávateľských reťazcoch), sporov týkajúcich sa zamestnania (porušenie reštriktívnych zmlúv a dôverných informácií), poistných udalostí a pohľadávok z nedbanlivosti, ochrany spotrebiteľa, sporov zo sociálnych médií, korporátnach sporov (vrátane sprenevery, akcionárskych a reklamačných nárokov). Simon je kvalifikovaný advokát. Tiež zastupoval komerčných klientov v početných úspešných mediáciách.

Prednáška pokryje niektoré z kľúčových rizík a výziev nasledujúcich rokov, ktoré prinesú vozidlá bez vodiča, s konkrétnym zámerom na výzvy legislatívy a regulácie. Simon sa popri ostatnom zameria na neopomenuteľnú zodpovednosť, cyber-bezpečnosť, ochranu dát, politiky, poskytovateľov internetu a telekomunikačých sietí v súvislosti s cestou smerom k autonómnym vozidlám.

15:00 - 15:30 Brzdové technológie pre rok 2025 a neskôr – čo je nové a čo sa zmení

Karl-Friedrich Wörsdörfer

Karl-Friedrich Wörsdörfer
Viceprezident pre produktový vývoj HBS, Continental Teves AG

Štúdium strojárstva a technológie vozidiel ukončené v roku 1982.
1982 – 1996:          Teves, zodpovedný za brzdové inžinierstvo a vývoj ESC
1996 – 2006:          Audi, zodpovedný za brzdový systém, asistenčné systémy vodiča a palivovú nádrž
2006 – súčasnosť: Continental Teves AG zodpovedný za celosvetový vývoj a použitie hydraulických brzdových systémov

Automobilový svet sa rýchlo mení – elektrické vozidlo a autonómne riadenie dominujú vývoju všetkých komponentov.
Čo potrebujeme na to, aby sme boli konkurencieschopní v našom podnikaní so správnymi systémami, komponentmi a aké technologické trendom musíme nasledovať?
Continental odpovedá na budúcnosť brzdových systémov.

16:15 - 16:45 Digitalizácia a bezpečnosť – Budúcnosť začína dnes

Adrian Pinter

Adrian Pinter
Sales Specialist for Plant Security Services & MindSphere, SIEMENS

Získal titul MSc vo fyzike na Technickej univerzite v Grazi, počas práce na oddelení komunikácie spoločnosti SIEMENS. Po 7 rokoch pôsobenia v pozícii KAM, riaditeľa divízie zdravotníckej techniky Business Unit a členstve v predstavenstve spoločnosti WILD Austria sa v roku 2016 vrátil do spoločnosti SIEMENS. Odvtedy zodpovedá za riešenia týkajúce sa digitalizácie a priemyslu 4.0, ktoré sa hlboko zameriavajú na bezpečnosť a MindSphere – otvorený operačný IoT systém spoločnosti SIEMENS .

Svojím otvoreným prístupom pomohol dodávateľom automobilov a spoločnostiam stať sa digitálnym podnikom.

Automobilový priemysel a jeho dodávatelia čelia v dôsledku digitalizácie novým výzvam. Rýchlosť inovácií sa rapídne zvyšuje, rovnako ako aj možnosti automatizácie. Na udržanie tempa a ochranu informácií sa dopyt po službách v oblasti bezpečnosti podnikov a priemyselných platforiem IoT dramaticky zvyšuje.

Čo môžete urobiť pre ochranu vašich vedomostí a majetku? Aký je cesta k digitálnej spoločnosti a ako môžete dosiahnuť tento cieľ?

Olaf Baumann

Olaf Baumann
Riaditeľ, FPT Slovakia

Olaf, výkonný riaditeľ spoločnosti FPT Slovakia a výkonný viceprezident pre predaj a rozvoj podnikania pre FPT Germany je už viac ako pätnásť rokov skúseným manažérom, projektovým manažérom a poradcom v medzinárodných spoločnostiach. Olafove oblasti špecializácie sú strategický a organizačný rozvoj, outsourcing, vybudovanie Near Shore centier, optimalizácia procesov, riadenie zmien a transformácie.

Automobilový priemysel a jeho dodávatelia čelia v dôsledku digitalizácie novým výzvam. Rýchlosť inovácií sa rapídne zvyšuje, rovnako ako aj možnosti automatizácie. Na udržanie tempa a ochranu informácií sa dopyt po službách v oblasti bezpečnosti podnikov a priemyselných platforiem IoT dramaticky zvyšuje.

Čo môžete urobiť pre ochranu vašich vedomostí a majetku? Aký je cesta k digitálnej spoločnosti a ako môžete dosiahnuť tento cieľ?

16:45 - 17:15 Inovačný víťaz je ten, kto zvládne manažment firemnej kultúry

Ján Uriga

Ján Uriga
Senior Manager for Innovations & Strategic Change Advisory, PricewaterhouseCoopers

Ján Uriga získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a medzinárodných korporáciách.Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inovácií, leadershipu a firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA modul change managamentu a inovácií pre automotive sektor v spolupráci s viedenskou technickou univerzitou.Od 2018 je leadromExperience Centra v Prahe, ktoré je zamerané na inovácie v oblastí moderných technológií a biznis modelov.

 

Výskumy, prípadové štúdie a skúsenosti skutočných inovačných lídrov hovoria jasne – firemná kultúra patrí medzi najsilnejšie prediktory inovačnej výkonnosti firiem. To je fakt. Faktom je bohužiaľ aj to, že len málo manažérov používa vedome nástroje, ktorými firemnú kultúru tvarovať.

Prednáška poskytne návod, ako detekovať stav vašej inovačnej kultúry a predstaví niekoľko konkrétnych postupov ako spiaci potenciál kreatívcov nabudiť.

17:15 - 18:15 Náhľad do budúcnosti automotive sektoru

Rohit Talwar

Rohit Talwar
Fast Future, riaditeľ

A global futurist and founder of Fast Future Research. Rohit works with global business to help them understand and create the future, and is an award winning speaker noted for his provocative content. He advises global firms, industries and governments on how to survive, thrive, spot and manage emerging risks and develop innovative growth strategies in the decade ahead. His interests include the evolving role of technology in business and society, emerging markets, the future of education, sustainability and embedding foresight in organisations. Rohit helps clients understand how mega trends, emerging ideas, new business models, and disruptive developments in science and technology could impact individuals, society, business, industries and government. He currently leads studies on transformative drivers of change for the next decade, science and technology developments over the next forty years, impacts of emerging technologies on the legal sector, human enhancement and the Shadow Economy.

Vo svojej prezentácii nám futurista Rohit Talwar poskytne jedinečný pohľad na to, ako sa vývoj v automobilovom sektore môže rozvíjať a zrýchliť v nasledujúcom desaťročí. Zameriava sa predovšetkým na nasledovné:ň

  • Automobil zajtrajška – Kľúčové trendy a pravdepodobný vývoj dizajnu osobných vozidiel v priebehu nasledujúcich 10 rokov – zahŕňajúci ekologické vozidlá, autonómne riadenie, pripojené auto a open source design vozidiel
  • Automobilová výroba – ako sa môžu technológie výroby vozidiel meniť v ďalšom desaťročí – vrátane nových výrobných technológií, AI, robotiky, internetu vecí, nových materiálov, 3D tlače a malých výrobných závodov
  • Automobilové stratégie a obchodné modely – skúmanie vznikajúceho myslenia vrátane zdieľaného vlastníctva, platenia za používanie, vlastných vozidiel a konca vlastníctva

19:30 Tálska bašta

Večerný networkingový program

Večerný networkingový program

Druhý deň

8:30 - 9:00 Základní inovace: Dělej věci jen jednou!

Dušan Okénka

Dušan Okénka
zakladateľ a majiteľ firmy, X-COMPANY

Dušan Okénka (42) je zakladatelem a majitelem firmy X-COMPANY, která se věnuje rozvoji firem se zaměřením na management, leadership, logistiku a nákup. Během desetileté praxe v automobilovém průmyslu čerpal zkušenosti z oblasti řízení logistiky, nákupu a náběhu několika projektů.

V současné době se věnuje především rozvoji vzdělávacích programů pro Volkswagen Slovakia, DHL Exel Slovakia a renomované dodavatele. Samotná firma X-COMPANY má propracovaný vzdělávcí systém v oblasti logistiky a nákupu, neustále rozvíjí vzdělávací postupy v oblasti managementu a leadershipu. Na dodavatelském dnu společnosti Volkswagen Slovakia byla letos firma X-COMPANY představena jako partner pro rozvoj dodavatelů (především náběhy projektů, předsériová a sériová logistika).

Vizí firmy X-COMPANY je přispět k rozvoji výuky logistiky a nákupu se zaměřením na automobilový průmysl na vysokých a středních školách.

Dušan Okénka je absoloventem Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na podnikovou ekonomii a management, vedlejší specializací je logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství.

 

Přednáška začíná popisem odbornosti personálu, který nastavuje a řídí integrované logistické řetězce. V přednášce uvádíme základní statistiky o znalosti logistických procesů a možnostech jejich nastavení. Tyto statistiky vychází z dlouholeté praxe firmy X-COMPANY.

Další část popisuje možné důsledky chybějící kvality tohoto personálu. Vysvětlujeme pojem “logistická díra”, popisujeme zkušenosti z náběhů nových projektů a současnou praxi v nastavení logistických cílů.

Klíčovým tématem je návrh řešení současné situace. Zásadní optimalizace nejen logistických procesů při důsledném dodržování pravidla Dělej věci jen jednou přináší žádaný finanční efekt. Je způsoben především redukcí potřebného personálu. Při současných personálních problémech je to téma více než zajímavé.

Podmínkou pro realizaci výše uvedeného je existence srozumitelné firemní vize a silné firemní kultury. Ještě časově náročnější jsou projekty budování obchodní značky a aktivní zapojení firmy do změny systému výuky středních a vysokých škol.

9:00 - 9:30 Dosiahnutie novej úrovne sedenia v automobile – aký rozruch v automobilovom priemysle spôsobí tento významn...

Dušan Valient

Dušan Valient
Líder technologického centra Adient v Trenčíne

Dušan Valient pôsobí v oblasti automobilového priemyslu v spoločnosti Adient posledných 10 rokov (celkovo 15 rokov v oblasti automobilového priemyslu). V súčasnosti je vedúcim oddelenia PG Complete Seat v technologickom centre v Trenčíne na Slovensku. Svoju kariéru začal v roku 2003 ako mechanický a elektrotechnický inžinier v oblasti výskumu a vývoja, bol zodpovedný za návrh, výrobu a podporu pri spustení globálneho Tier 1 dodávateľa drôtených zväzkov.

V roku 2008 sa Dušan Valient pridal k spoločnosti Adient Slovakia (bývalá spoločnosť Johnson Controls International) do oddelenia Complete Seat, kde jeho úlohou bolo v prvom rade viesť tím, ktorý sa venoval dizajnu sedadiel, taktickému plánovaniu, rozpočtovaniu, testovaniu a spusteniu podpory v závodoch JIT pre francúzske a české OEMs. Uspel a v roku 2016 prevzal plnú zodpovednosť za oddelenie Product Group Complete Seat v technologickom centre Trenčín na Slovensku, so zodpovednosťou za dizajn sedadiel až ore 15 OEMs. Je vedúcim partnerom pre vývoj produktov a podporných funkcií (prototypovanie, testovanie, koordinácia spúšťania atď.) a dohľad nad multikultúrnou pracovnou silou v regióne EMEA a APAC.

Inovatívne riešenia pre automobilové sedadlá súvisiace s CASE (Pripojiteľné – Autonómne – Zdieľané – Elektrické):

– Dôsledky pre automobilové interiéry a sedací systém
– Vývoj produktových riešení, ktoré už dnes spĺňajú budúce požiadavky
– Nové možnosti pre cestujúcich, aby využili svoj čas, keď sa vozidlá automaticky riadia

9:30 - 10:00 Inovatívne materiály a technológie pre automobilový priemysel

Thomas Hipke

Thomas Hipke
Vedúci odboru ľahkých funkčných konštrukcií, Fraunhofer IWU

Pôsobí dlhodobo ako výskumník na Inštitúte Frauhofer IVV  v Nemecku.

Expert v oblasti penenia kovov, plastov vystužených vláknami, hybridných materiálov a dizajnu ľahkých materiálov.

Prednáška predstaví nové inovatívne materiály a technológie, ktoré sú špeciálne zamerané na automobilový priemysel. Rozsah sa pohybuje od kovovej peny a jej špeciálneho použitia v automobilovom vystužení alebo krytu akumulátora k hybridným materiálom medzi kovmi a vláknami vystuženým plastom. Okrem toho predstaví najnovší vývoj s ultra vysokou pevnosťou ocele a ich výrobu pomocou prispôsobených chladených nástrojov vytváraných výrobou aditív. Dozviete sa aj o niektorý inovatívnych technológie, ako sú “radius-pultrusion” a tiež “zlúčené” technológie – hlboké kreslenie a vstrekovanie plastov.

10:00 - 10:30 Vysokovýkonné trecie systémy pre aktívne riadenie krútiaceho momentu

Andreas Promberger

Andreas Promberger
Riaditeľ R&D aplikačného inžinieringu, Miba Frictec GmbH

2009 Univerzitný titul FH Joanneum v Grazi

2009 Vývojový inžinier, AVL, Graz

2011 Vývojový inžinier, Daimler AG, Stuttgart

2013 Vývojový inžinier, Miba Frictec

2017 Riaditeľ R&D aplikačného inžinieringu, Miba Frictec

Vysokovýkonné trecie systémy pre aktívne riadenie krútiaceho momentu a ich simulácia vzhľadom na výhľad vývoja virtuálnych systémov
• Požiadavky na najmodernejšie pohonné jednotky
• Kľúčové technologické hodnoty trecích systémov
• Metódy a nástroje vývoja
• Simulácia trecích systémov pre výhľad vývoja virtuálnych systémov

10:30 - 11:00 Vést exponenciálně

Pavel Kysilka

Pavel Kysilka
zakladateľ, 6D Academy, ex-guvernér Českej Národnej Banky

Pavel je absolventem Vysoké školy ekonomické. Během let 1986 –1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV.

V letech 1990 – 1991 působil jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Třikrát – v r. 2011, 2012 a 2013 – byl vyhlášen Bankéřem roku. Zabývá se ekonomickými, byznysovými a sociálními dopady digitální revoluce.

Je zakladatelem a předsedou správní rady 6DAcademy.

Generace milenialu a technologie AI, blockchainu, VR/AR, 3D vytvareji disruptivni smes ve vsech oborech, s mobilitou na prednim miste. Pristi dve dekady rozhodnou, ktery trend se stane disruptivnim a exponencialnim a kdo naopak budou obeti disrupce.

11:00 - 11:30

Networking break

Networking break

11:30 - 12:00 Stratégia digitalizácie a kľúčové faktory jej úspešnej implementácie

Tomáš Mičík

Tomáš Mičík
Riaditeľ pre technologické plánovanie a digitalizáciu, Volkswagen Slovakia

Tomáš Mičík je vedúcim oddelenia technologického plánovania a digitalizácie spoločnosti Volkswagen Slovakia. Predtým bol zodpovedný za oddelenie plánovania lisovne, neskôr plánovanie karosárne Audi Q7 a plánovanie karosárne VW Touareg.

Tomáš je držiteľom titulu univerzity vo Viedni so štúdiom riadenie výroby, študoval mechanické a vesmírne inžinierstvo na univerzite v Miami a má doktorát zo štúdia kvality výroby na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Digitalizácia ako príležitosť na komplexné zdokonaľovanie procesov sa zaoberá rôznymi výzvami, ktoré si vyžadujú stratégiu vývoja a implementácie, berúc do úvahy efektívny vývoj koncepcie, ktorý spája know-how rôznych priemyselných odvetví a vedie k novým prístupom k produktovým, procesným a informačných štruktúram.

12:00 - 13:30 Industry 4.0 – realita v slovenských podmienkach

Igor Šuba

Igor Šuba
CIO & Industry 4.0 coordinator, MATADOR GROUP

Pracuje ako riaditeľ IT služieb. Riadi IT podporu pre skupinu Matador, particupuje na Automotive a Industry 4 projektoch, testuje a zavádza nové technológie a štandardy v business procesoch.

Účelom diskusného panelu „Industry 4.0 – realita v slovenských podmienkach“ je poskytnúť obraz aktuálneho stavu digitalizácie v slovenských podnikoch automobilového priemyslu. Diskutovať budú ľudia, ktorí sú zodpovední za implementáciu vo svojich podnikoch i zástupcovia dodávateľských firiem. Panel bude vedený k výmene skúseností zo zavádzania Industry 4.0 a naznačení trendov ďalšieho rozvoja. Mal by poukázať na bežné príležitosti reálneho podniku a odbúrať množstvo pochybností a mýtov, ktoré ešte stále v podnikoch rezonujú.

Bude sa jednať o dynamickú a otvorenú diskusiu so zapojením všetkých účastníkov.

Radovan Furmann

Radovan Furmann
riaditeľ divízie Digitálny podnik, CEIT

Pán Furmann sa venuje viac ako desať rokov navrhovaniu a optimalizácii usporiadania výrobných a logistických systémov s podporou digitálnych obchodných nástrojov. V CEIT je zodpovedný za mnohé projekty využívajúce najmodernejšie technológie digitálnych a virtuálnych tovární. Zaoberá sa priemyslom 4.0 a jeho implementáciou do priemyselných podnikov.

Účelom diskusného panelu „Industry 4.0 – realita v slovenských podmienkach“ je poskytnúť obraz aktuálneho stavu digitalizácie v slovenských podnikoch automobilového priemyslu. Diskutovať budú ľudia, ktorí sú zodpovední za implementáciu vo svojich podnikoch i zástupcovia dodávateľských firiem. Panel bude vedený k výmene skúseností zo zavádzania Industry 4.0 a naznačení trendov ďalšieho rozvoja. Mal by poukázať na bežné príležitosti reálneho podniku a odbúrať množstvo pochybností a mýtov, ktoré ešte stále v podnikoch rezonujú.

Bude sa jednať o dynamickú a otvorenú diskusiu so zapojením všetkých účastníkov.

Jindřich Vaňous

Jindřich Vaňous
KUKA Roboter CEE, riaditeľ

-Riaditeľ pre CZ&SK

-Promoval na Elektrotechnickej Univerzite v Prahe

-15 rokov skúseností v Robotike a automatízícii

-Skúsenosti s robotickými riešeniami na kľúč v Automotive a inom priemysle

-Začal kariéru v spoločnosti KUKA Roboter ako prvý zamestnanec v Českej republike

-Rozbehol lokálne priame aktivity (predaje, servis, vzdelávanie)

-V súčasnosti má KUKA SK/CZ 26 zamestnancov, nové kancelárie a pán Velebil je zodpovedný za KUKA Roboter podnikanie v CZ a SK.

Účelom diskusného panelu „Industry 4.0 – realita v slovenských podmienkach“ je poskytnúť obraz aktuálneho stavu digitalizácie v slovenských podnikoch automobilového priemyslu. Diskutovať budú ľudia, ktorí sú zodpovední za implementáciu vo svojich podnikoch i zástupcovia dodávateľských firiem. Panel bude vedený k výmene skúseností zo zavádzania Industry 4.0 a naznačení trendov ďalšieho rozvoja. Mal by poukázať na bežné príležitosti reálneho podniku a odbúrať množstvo pochybností a mýtov, ktoré ešte stále v podnikoch rezonujú.

Bude sa jednať o dynamickú a otvorenú diskusiu so zapojením všetkých účastníkov.

Martin Morháč

Martin Morháč
Predseda komisie pre výskum a vývoj pri ZAP SR

Štúdium ukončil na Strojníckej fakulte, Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1982. V tom istom roku nastúpil na tej istej fakulte ako výskumný pracovník so zameraním na Automatizované systémy riadenia, so špecializáciou na predvýrobné procesy. Od roku 1989 bol vedúcim divízie Automatizácia inžinierskych prác v spoločnosti Inorga Praha, pobočka Bratislava. V roku 1991 je spoluzakladateľom spoločnosti SOVA s.r.o.. Od tej doby je riaditeľom spoločnosti dnes pomenovanej SOVA Digital a.s.

Účelom diskusného panelu „Industry 4.0 – realita v slovenských podmienkach“ je poskytnúť obraz aktuálneho stavu digitalizácie v slovenských podnikoch automobilového priemyslu. Diskutovať budú ľudia, ktorí sú zodpovední za implementáciu vo svojich podnikoch i zástupcovia dodávateľských firiem. Panel bude vedený k výmene skúseností zo zavádzania Industry 4.0 a naznačení trendov ďalšieho rozvoja. Mal by poukázať na bežné príležitosti reálneho podniku a odbúrať množstvo pochybností a mýtov, ktoré ešte stále v podnikoch rezonujú.

Bude sa jednať o dynamickú a otvorenú diskusiu so zapojením všetkých účastníkov.

13:30 - 14:30 Reštaurácia hotela Partizán

Obed

Obed

14:30 (Kongresová sála) Potreba transformácie vysokoškolského vzdelávania

Jaroslav Holeček

Jaroslav Holeček
Zväz automobilového priemyslu SR

Celý svoj aktívny život pôsobí v automobilovom priemysle. Osem rokov riaditeľom SOU strojárskeho pri trnavských automobilových závodoch. Takmer 20 rokov personálnym riaditeľom vo VW Slovakia v Bratislave, vo VW Autoeuropa v Portugalsku a VW Group Rus v Kaluge. Viceprezidentom a prezidentom Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej Republiky v rokoch 2012 – 2017.

V roku 2012 sme začali transformáciu stredoškolského odborného vzdelávania ktorého výsledkom bolo zapojenie zamestnávateľov do systému vzdelávania prostredníctvom duálneho vzdelávania. Ako je možné podobný scenár dosiahnuť vo vysokoškolskom vzdelávaní a prečo si zamestnávatelia v dôležitých oblastiach priemyslu myslia, že transformácia vysokoškolského vzdelávania je potrebná? Dá sa vôbec dosiahnuť? Ak áno aké sú možnosti?

Renáta Valeková

Renáta Valeková
Vedúca duálneho vzdelávania / tím budúcnosti, Volkswagen Slovakia

Renáta Valeková je absolventkou Univerzity Martina Luthera v Halle v Nemecku. V spoločnosti Volkswagen Slovakia pôsobí od roku 1992. Do roku 2012 pôsobila ako manažérka v niekoľkých oddeleniach: Životné prostredie, Zdravie a bezpečnosť, Facility management. V posledných piatich rokoch viedla oddelenie personálneho rozvoja. Začala realizovať duálne vzdelávanie a odborné vzdelávanie. Teraz, ako vedúca duálneho vzdelávania / tímu budúcnosti je zodpovedná za realizáciu duálneho vzdelávania.

V roku 2012 sme začali transformáciu stredoškolského odborného vzdelávania ktorého výsledkom bolo zapojenie zamestnávateľov do systému vzdelávania prostredníctvom duálneho vzdelávania. Ako je možné podobný scenár dosiahnuť vo vysokoškolskom vzdelávaní a prečo si zamestnávatelia v dôležitých oblastiach priemyslu myslia, že transformácia vysokoškolského vzdelávania je potrebná? Dá sa vôbec dosiahnuť? Ak áno aké sú možnosti?

Ľubomír Šooš

Ľubomír Šooš
Dekan, strojnícka fakulta STU BA

Ľubomír Šooš je v súčasnosti dekanom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je tiež viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR a viceprezidentom Združenia strojárskeho priemyslu SR. Profesor Šooš získal významné skúsenosti vo výskume a vývoji strojov a zariadení na úpravu a recykláciu odpadu a jeho premenu na alternatívne zdroje nových surovín alebo energie. Do dnešného dňa absolvoval viac ako 31 medzinárodných a národných výskumných projektov, publikoval viac ako 395 vedeckých článkov v časopisoch a zborníkoch vedeckých prác a je autorom 48 národných a medzinárodných patentov.

 

V roku 2012 sme začali transformáciu stredoškolského odborného vzdelávania ktorého výsledkom bolo zapojenie zamestnávateľov do systému vzdelávania prostredníctvom duálneho vzdelávania. Ako je možné podobný scenár dosiahnuť vo vysokoškolskom vzdelávaní a prečo si zamestnávatelia v dôležitých oblastiach priemyslu myslia, že transformácia vysokoškolského vzdelávania je potrebná? Dá sa vôbec dosiahnuť? Ak áno aké sú možnosti?

Lucia Dítětová

Lucia Dítětová
Manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, TREXIMA

Profesijne sa venuje manažovaniu projektov v oblasti celoživotného vzdelávania, vývoja a implementácie poradenských nástrojov a informačných systémov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. Nosnou témou súčasného profesijného zamerania je najmä monitorovanie a prognózovanie potrieb trhu práce, kde za kľúčové považuje strategické partnerstvá sociálnych partnerov, vlády SR, zamestnávateľov, územnej samosprávy a ďalších dôležitých aktérov na trhu práce. Manažovala vytvorenie Národnej sústavy povolaní na Slovensku, kde spolu so zainteresovanými odborníkmi vznikol systém sektorových rád, ktoré vo všetkých odvetviach národného hospodárstva definujú štandardné nároky na odborné vedomosti a odborné zručnosti kvalifikovanej pracovnej sily.

V roku 2012 sme začali transformáciu stredoškolského odborného vzdelávania ktorého výsledkom bolo zapojenie zamestnávateľov do systému vzdelávania prostredníctvom duálneho vzdelávania. Ako je možné podobný scenár dosiahnuť vo vysokoškolskom vzdelávaní a prečo si zamestnávatelia v dôležitých oblastiach priemyslu myslia, že transformácia vysokoškolského vzdelávania je potrebná? Dá sa vôbec dosiahnuť? Ak áno aké sú možnosti?

Marián Marek

Marián Marek
Generálny riaditeľ, PosAm

V roku 2012 sme začali transformáciu stredoškolského odborného vzdelávania ktorého výsledkom bolo zapojenie zamestnávateľov do systému vzdelávania prostredníctvom duálneho vzdelávania. Ako je možné podobný scenár dosiahnuť vo vysokoškolskom vzdelávaní a prečo si zamestnávatelia v dôležitých oblastiach priemyslu myslia, že transformácia vysokoškolského vzdelávania je potrebná? Dá sa vôbec dosiahnuť? Ak áno aké sú možnosti?

14:30 - 16:00 Workshop: Toyota KATA

Jozef Krišťak

Jozef Krišťak
Toyota KATA kouč, IPA Slovakia

Jozef Krišťak sa špecializuje na zvyšovanie výkonnosti firiem, lean manažment a kontinuálne zlepšovanie. V súčasnosti je konateľom spoločnosti IPA Slovakia. Je absolventom Žilinskej univerzity v Žiline v odbore Priemyslové inžinierstvo a manažment na Strojníckej fakulte. Doktorandské štúdium dokončil v odbore Podnikový manažment taktiež na Strojníckej fakulte. Viedol množstvo projektov v priemyselných podnikoch (ACO, Bonatrans, TES, Linet, VW, ZF, Nemak, OMS, Siemens,…)

Absolvoval študijnú cestu zameranú na Štúdium použitia prístupov TOC v zlepšovaní na Nottingham Trent University, tiež aj World Business Forum, Toyota, Ford, Norma Group, Google, Vidyo v USA, Štúdium implementácie prístupov LEAN (Toyota, Honda, Roland, Jatco, atď.) v Japonsku a Kaizen Tour – Audi Ingolstadt, VW Wolfsburg, BMW Munich, Mercedes Stuttgart.

Doba, kedy stačilo tlačiť na ľudí a vyžmýkať z nich posledné zvyšky síl, je už definitívne za nami. Dnešná doba je viac komplexnejšia, dynamickejšia a menej predvídateľná ako kedykoľvek predtým. Myslím si, že najväčšou výzvou budúcnosti je zmeniť MINDSET ľudí a ZLEPŠIŤ ICH SCHOPNOSTI byť otvorení novým myšlienkam a prístupom, aby boli schopní rýchlo prispôsobiť svoje správanie prichádzajúcim zmenám v biznise.

Vyžaduje to opustiť súčasné postupy plánovania, ktoré sú založené skôr na minulých skúsenostiach a domnienkach, a zamerať sa na systematické učenie a objavovanie nového s každým realizovaným krokom.

Toyota KATA je tréningová technika ako si osvojiť nový požadovaný spôsob myslenia a konania, ktorý Vám umožní dosahovať na prvý pohľad nedosiahnuteľné ciele.

Zažite ochutnávku Toyota KATA prístupu na tréningovej hre.

Konferencia je rozdelená do dvoch dní. Prvý deň pre Vás pripravujeme konferenčný program a večerný networkingový program. Druhý deň pokračuje konferenčný program v dvoch oddelených sálach.

Čo vás čaká:

  • Skúsenosti odborníkov z praxe
  • Inšpirácie od expertov v odvetví
  • Nové kontakty vo Vašom segmente
  • Večerný raut

 

Ako bude konferencia prebiehať

Po otvorení konferencie v utorok doobeda začneme prvými prednáškami. Okolo dvanástej je pre Vás pripravený obed v reštaurácii hotela Partizán, po ktorom budeme pokračovať ďalšími blokmi prednášok. Vieme, že sústredenie sa vyčerpáva, preto sme pre Vás pripravili pravidelné osvieženie. Po skončení prednášok budete mať čas trochu si oddýchnuť. Večer strávite v príjemnom prostredí Tálskej bašty, kde budete mať príležitosť neformálne nadväzovať kontakty. Druhý deň ráno Vás bude po raňajkách čakať ďalší zaujímavý program – prednášky a panelové diskusie. Obed budete mať opäť pripravený v reštaurácii hotela Partizán. Po obede pre Vás pripravujeme doplňujúci program na tému spolupráce Vysokého školstva a priemyslu.