Rečníci


Dr. Oliver Grünberg

predseda predstavenstva, Volkswagen Slovakia

Oliver Grünberg je od januára 2019 predsedom predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Počas svojich 25 rokov vo Volkswagen AG Dr. Grünberg pôsobil na mnohých strategických pozíciách, ako napríklad generálny riaditeľ a technický riaditeľ spoločnosti Škoda Auto India alebo vedúci odboru plánovania značky v Škoda Auto. Pred nástupom na Slovensko pôsobil ako technický riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa koncernu Volkswagen Group Russia. Dr. Grünberg má doktorát zo strojárstva na univerzite v Braunschweigu. Vo voľnom čase trávi čas so svojou ženou a dvoma deťmi.


Thierry Willemarck

Podpredseda pre automobilovú mobilitu a cestovný ruch, Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)

Thierry Willemarck je podpredsedom FIA pre automobilovú mobilitu a cestovný ruch od decembra 2017 a viceprezidentom Touring Club Belgium od januára 2020 (od roku 2001 bol generálnym riaditeľom Touring Club Belgium). Od roku 2005 do roku 2013 bol viceprezidentom regiónu FIA I a od roku 2013 do roku 2017 prezidentom regiónu FIA I. Je mentorom univerzity FIA a členom Svetovej rady pre automobilovú mobilitu a cestovný ruch. Vyštudoval priemyselné inžinierstvo a je držiteľom titulu PhD v odbore Business Administration, MBA na Harvardskej univerzite a PMD na MIT.
Jeho záujmy sú fotografia, veterány a motorky.


Alexander Matušek

prezident, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky


Ivan Hodáč

Moderátor

Ivan Hodač is a Founder and President of the Aspen Institute Prague. He was Secretary-General of the European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) from 2001 until October 2013. He is the Chairman of the Board at cabinet DN. The Financial Times listed him among the most influential personalities in Brussels politics. Before joining ACEA, he was Senior Vice-President and Head of the Time Warner Corporate office for Europe. Previously he was Secretary-General of the trade organization IFMA/IMACE, Senior Economist at Didier & Associates, and Assistant Professor at the College of Europe, Bruges. He was born in Prague, where he studied mechanical engineering. He completed his education in economics and political science at the University of Copenhagen and the College of Europe in Bruges (European studies).


Štefan Rosina

Prezident spoločnosti, MATADOR HOLDING

Štefan Rosina je v súčasnosti prezidentom MATADOR Group a predsedom predstavenstva Matador Holding, a. s. V roku 1984 začal svoju kariéru v Matadore na rôznych pozíciách vo výrobe. Od roku 1985 pôsobil ako vedecký pracovník, technický inžinier na oddelení investícií a riaditeľ odboru technického rozvoja. Od roku 1997 pôsobil ako viceprezident pre rozvoj vedy a techniky, viceprezident pre stratégiu a predseda dozornej rady. V súčasnosti predstavuje významného lídra v celej skupine MATADOR. Snaží sa pripraviť všetky kľúčové aspekty spoločnosti na významné technologické desaťročie.


Milan Šlachta

zástupca Bosch Group v Česku a na Slovensku, riaditeľ Robert Bosch (Slovensko)

Milan Šlachta pracuje pre spoločnosť Bosch v rôznych funkciách od roku 1994, najmä v oblasti automotive. Osem rokov pôsobil ako obchodný riaditeľ a generálny riaditeľ v pobočke Bosch v Českých Budějoviciach, ktorá sa zaoberá výrobou a vývojom automobilovej techniky. Od roku 2017 je zástupcom Bosch Group v Českej republike a na Slovensku.


Rastislav Janota

riaditeľ, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, Národný bezpečnostný úrad

Rastislav Janota má viac ako 20 rokov skúseností v IT a telekomunikačných odvetviach.
Počas svojej kariéry úspešne zastával rôzne odborné, manažérske a dozorné funkcie v oblasti informačných a komunikačných služieb a počítačovej / informačnej bezpečnosti v súkromnom a vládnom sektore doma i v zahraničí.
V súčasnosti pôsobí ako predseda Výboru pre kybernetickú bezpečnosť Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a tiež ako riaditeľ Národného strediska kybernetickej bezpečnosti SK-CERT pod Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky. Z týchto funkcií nesie zodpovednosť za správu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky.


Stefan Deix

Riaditeľ, Európska rada pre výskum a vývoj v automotive (EUCAR)

Stefan Deix promoval ako fyzik na Univerzite vo Viedni. Od roku 2015 bol riaditeľom EUCAR Európskeho koncilu pre RnD v Automotive, vývojovej asociácií hlavných európskych výrobcov osobných a nákladných vozidiel. V minulosti bolStefan Deix  riaditeľom pre výskum a inovácie v CLEPA (Európska asociácia dodávateľov do automotive) a zastrešoval pracovnú skupinu pre výskum a inovácie. Pred tým pracoval v AIT – Rakúsky technologický inštitút na oddelení mobility. Bol ustanovený výskumným koordinátorom pre Rakúsko, vedúci výskumu dopravnej bezpečnosi a zvolený predseda vývojových koordinátorov vo FEHRL (Fórum európskyh diaľničných výskumných laboratórií). Bol členom pracovných skupín ERTRAC (EU výskumný poradný koncil pre cestnú dopravu)  pre cestnú bezpečnosť, e-mobilitu, autonómne riadenie a členom pracovnej skupiny EARPA.


Raquel Piñan

manažérka pre internacionalizáciu, Automotive Intelligence Center & Baskický automobilový klaster

Raquel Piñan vyštudovala Business Administration na univerzite v Baskicku (UPV) v odbore finančného a marketingového manažmentu. Pôsobením v rôznych automotive spoločnostiach získala viac ako pätnásťročné skúsenosti v medzinárodných priemyselných odvetviach. Je zodpovedná za medzinárodnú sieť pre ACICAE (Baskický automobilový klaster) a Automotive Intelligence Center (AIC), definuje ich medzinárodnú stratégiu a vykonáva implementáciu.
Aktívne sa zúčastňuje na programoch s niekoľkými medzinárodnými univerzitami a vzdelávacími inštitúciami, kde zdieľa svoje znalosti a nadšenie pre automobilový priemysel s ostatnými odborníkmi a študentmi.


Jan Burdinski

Výkonný riaditeľ pre vzťahy s vládou, Hyundai Motor Company Brussels Office

Jan Burdinski is Head of Government Relations for the Hyundai Motor Group in Europe. Having joined the company in 2017, he is a seasoned government relations professional, who has had senior roles in the automotive sector.


Joost Vantomme

Riaditeľ pre smart mobilitu, Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA)

Joost Vantomme je riaditeľom Smart mobility v Európskej asociácii výrobcov automobilov (ACEA), ktorá v Európe zastupuje výrobcov automobilov, dodávok, kamiónov a autobusov.

Joost má viac ako 25 rokov skúseností v právnych, regulačných a verejných záležitostiach. Pôsobil ako riaditeľ právnych a regulačných záležitostí v telekomunikačnom, poštovom, logistickom a automobilovom priemysle. Mal vedúce politické úlohy v európskych asociáciách, ako sú PostEurop a FEDMA, ako aj na úrovni OSN (UPU). Joost bol tiež členom kabinetu belgického ministra hospodárstva a riaditeľom európskej poradenskej spoločnosti Hill+Knowlton Strategies.

Od 1. septembra 2016 zastáva Joost pozíciu riaditeľa pre Smart mobility v ACEA, čím spája svoje bohaté skúsenosti s cieľom riešiť výzvy nového ekosystému „kooperatívna, prepojená a automatizovaná mobilita“.

Ako častý autor referátov a rečník na konferenciách sa zaoberá otázkami európskej a medzinárodnej politiky v kontexte digitálnej agendy. Joost je držiteľom magisterského titulu v odbore ekonomického podnikania, v odbore práva a diplomu vo vyučovaní práva (univerzity v Leuven, Poitiers a Louvain). Hovorí plynule holandsky, francúzsky, anglicky a nemecky.


Roland Sommer

výkonný riaditeľ, Platform Industry 4.0 Austria

Roland Sommer serves as Managing Director of the Austrian Platform Industry 4.0 since October 2015. The platform is a public private partnership that aims at improving framework conditions for the introduction of digitalization (‘Industry 4.0’) bringing together relevant stakeholders in Austria. The focus of the work is based on innovation in production technologies and business models on the one hand and high-quality working conditions on the other hand. Moreover Mr. Sommer is lecturer at the University of Applied Sciences in Wieselburg. Prior to this function he worked as Director of Public-Private Affairs for AVL List GmbH. AVL List is the
world's largest independent company for the development of powertrain systems with internal combustion engines as well as instrumentation and test systems.


Jozef Hamar

Riaditeľ prevádzkových služieb, Danfoss Power Solutions

Členom Campus Leadership Team v Danfoss Power Solutions v Považskej Bystrici, zodpovedný za riadenie výrobných služieb v podniku, vrátane procesu lakovania hydraulických čerpadiel a motorov. Zaoberá sa optimalizáciou materiálových tokov a riadi kľúčový projekt transformácie podniku „PLANT TRANSFORMATION“. Predtým pracoval na pozícii Logistický manažér v SPPP Slovakia s.r.o., so zameraním na lakovanie plastových komponentov pre automobilový priemysel. Počas celej kariéry sa stretával s logistickými procesmi na rôznych úrovniach a s rôznym zameraním.


Marcel Dubec

Lean manažér, Danfoss Power Solutions

Je členom globálneho tímu Manufacturing Excellence Danfoss Power Solutions. Zaoberá sa optimalizáciou výrobných, administratívnych procesov a transformáciou podniku k SMART Company. Je zodpovedný za implementáciu Danfoss Produktivity Programu do praxe. Riadi a spolupracuje na strategických firemných projektoch Lean/SixSigma. Predtým pracoval na pozícií priemyselný inžinier v Continental Matador Truck Tires s.r.o. v Púchove. Kariéru začínal ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave Matador Púchov a.s.


Petr Knap

Lead Partner for the Automotive Sector in CEE & Head of Advisory Services in CZ, EY

Petr Knap is the Head of the Consulting Division for the Czech Republic. After having worked at Procter & Gamble, he worked in consulting since 1996, and joined EY in 2002. His professional experience is based mainly on work in the automotive and manufacturing sectors, in the past he also worked for clients in the telecommunications and public sectors. Over the years, he has led management consulting projects focused on strategy development, organizational change, process improvement and cost optimization. Petr is actively involved in initiatives addressing innovative trends of the manufacturing future such as digitization, Industry 4.0, autonomous cars, e-mobility, etc.


Ondřej Kovařík

poslanec Európskeho parlamentu

Ondřej Kovařík (* 21. augusta 1980, Kyjov) bol v máji 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu (MEP) ako nezávislý kandidát hnutia ANO.

Študoval medzinárodný obchod, medzinárodné štúdie a diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Prahe a neskôr absolvoval medzinárodný program v oblasti verejnej správy, regionálneho rozvoja a programov EÚ na prestížnej škole štátnych zamestnancov – École nationale d’administration (ENA), v Štrasburgu a Paríži. V rokoch 2003 až 2010 pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe v sekcii hospodárskych vzťahov a na veľvyslanectve v Ottawe, kde pôsobil ako vedúci odboru ekonomickej diplomacie. V rokoch 2007 – 2009 pôsobil na Úrade vlády, kde sa zaoberal otázkami bezpečnosti, dopravy a koordinácie s ministerstvami počas českého predsedníctva EÚ.
Od roku 2010 bol Kovařík vedúcim kabinetu prvého námestníka ministra obrany Českej republiky, potom zastupoval Českú republiku v Európskej obrannej agentúre.
Od októbra 2015 do apríla 2019 pôsobil ako hlavný poradca delegácie ANO v Európskom parlamente a ako (senior) asistent poslankyne EP Dity Charanzovej.

Je členom nasledujúcich parlamentných výborov:
Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON)
Výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) – ako náhradník
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) – ako náhradník

a v nasledujúcich medziparlamentných delegáciách:
Delegácia pre vzťahy s Kanadou (D-CA);
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) – ako náhradník


Ivan Kebísek

Technický riaditeľ, Vedúci technického centra na Slovensku, Yanfeng Automotive Interiors

Ivan Kebísek je technickým riaditeľom spoločnosti Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) so sídlom v Trenčíne. Je zodpovedný za vedenie technického centra YFAI a za FCA (Fiat, Alfa Romeo a Maserati), Hyundai-KIA a Suzuki inžiniering zákazníckych obchodných jednotiek v Európe. Zodpovedá za výskum a vývoj produktov YFAI – prístrojové dosky, kokpity, podlahové konzoly a dverové panely.


Martin Morháč

zakladateľ, Industry 4UM

Martin Morháč sa celý svoj profesionálny život venuje digitalizácii a automatizácii v priemysle. Svoju kariéru začal na Strojníckej fakulte SVŠT, zaoberal sa automatizáciou predvýrobných fáz pre koncern ZTS. V roku 1991 spoluzakladal spoločnosť SOVA a naďalej vedie jej nástupcov a dcéry. V posledných rokoch bol vedúcim komisie pre výskum a inovácie a až do polovice minulého roka bol tiež viceprezidentom Združenia automobilového priemyslu SR. V súčasnosti sa zaoberá priemyselným odvetvím 4.0, najmä z pohľadu manažérskeho prístupu, a vedie otvorenú diskusnú platformu s názvom Industry4UM.


Jana Michelová

Manažérka pre inovácie, Continental Automotive Systems Slovakia

Jana Michelová nastúpila do spoločnosti Continental Zvolen v roku 2017 na pozíciu manažérky pre inovácie po 10 rokoch odbornej praxe v automobilovom priemysle. Výrobný závod vo Zvolene bol v roku 2018 vymenovaný za jeden z dvoch modelových závodov Industry 4.0 pre Automotive divízie v Continental. Projekty modelových závodov patria pod vedenie oddelenia inovácií a zahŕňajú činnosti ako automatizovaný tok materiálu, big data, digitalizácia a automatizácia, HMI a mnoho ďalších. Jana Michelová má medzinárodné akademické vzdelanie so zameraním na manažment kvality a magisterský titul v projektovom riadení na univerzite L´ENSAM vo Francúzsku.


František Simančík

Člen prezídia, vedúci aplikačného centra INOVAL, Slovenská akadémia vied

František Simančík je členom prezídia Slovenskej akadémie vied. Je vedúcim akademického inovačného centra pre ľahké kovy a kompozity (INOVAL) a koordinátorom Centra excelentnosti pre výskum a vývoj v oblasti štrukturálnych kompozitov pre strojárstvo a lekárske aplikácie. Jeho výskum sa zameriava na vývoj nových ľahkých konštrukčných materiálov vrátane kompozitov s kovovou matricou alebo kovových pien. Medzi hlavné výsledky výskumu patrí vývoj technológie kovovej peny s niekoľkými úspešnými aplikáciami v konštrukciách karosérií automobilov a aplikácie častí MMC, kde sa vyžaduje účinné hospodárenie s teplom. Koordinoval viac ako 30 výskumných projektov vrátane 13 medzinárodných projektov a úspešne dohliadal na 9 doktorandov.


Gwenole Cozigou

Riaditeľ, GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky, Európska komisia

Vyštudovaný ekonóm, od roku 1985 úradník Európskej komisie v oblasti podnikovej a priemyselnej politiky a vonkajších vzťahov. Je riaditeľom pre trvalo udržateľný priemysel a mobilitu na Generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky. Jeho hlavné povinnosti dnes zahŕňajú: obehové hospodárstvo, energetickú úniu a energeticky náročné odvetvia, stavebníctvo, automobilový a železničný priemysel, suroviny, námorný a strojársky priemysel.


Jan Macek

profesor, Centrum vozidel udržitelné mobility, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

Po štúdiu na ČVUT v Prahe (1972) pracoval 20 rokov v priemyselnom výskume vysoko preplňovaných dieselových a plynových motorov a získal titul Ph.D. v Národnom inštitúte pre strojový výskum v roku 1980. V roku 1982 nastúpil na Českú technickú univerzitu ako lektor, titul DrSc. v roku 1990 a profesor v roku 1993. Od roku 1994 do roku 2016 bol vedúcim katedry automobilovej techniky, bol dekanom Strojníckej fakulty (1997 – 2000) a prodekanom pre výskum a vývoj (2006 – 2017). Zameriava sa na návrh hnacích sústav a motorov a termodynamické optimalizácie založené na kombinovaných experimentoch a simulačných metódach. Je autorom viac ako 20 patentov a viac ako 100 článkov (nedávno publikovaných najmä v SAE Papers and Journals).


Ladislav Glogar

výkonný riaditeľ, Moravskoslezský automobilový klastr

V roku 1971 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte VUT v Brne. Potom pracoval v štátnej spoločnosti Autopal. Od roku 1989 do roku 1993 ako generálny riaditeľ spoločnosti AUTOPAL. Po akvizícii spoločnosti Autopal spoločnosťou Ford Motor Company v roku 1993 sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Autopal-Ford. Od roku 1995 do roku 1996 pracoval v spoločnosti Ford Motor Company v Spojených štátoch ako vedúci obchodného plánovania svetelnej technológie a neskôr ako vedúci výroby v závode Ford Sheldon Road Plant. Od roku 1997 do roku 2007 bol generálnym riaditeľom spoločnosti Visteon-Autopal. Bol tiež výkonným riaditeľom spoločnosti Visteon Slovakia a výkonným riaditeľom Japonska a USA JV, Visteon Nichirin Czech.
Od roku 2007 pôsobí ako výkonný riaditeľ Moravskosliezskeho automobilového klastra a ako univerzitný učiteľ na Ostravskej súkromnej obchodnej škole. Absolvoval kurzy strategického manažmentu a vedenia na Michiganskej štátnej univerzite a Duke University v USA. Mnoho rokov je členom predstavenstva českého automobilového priemyslu a v roku 2003 získal prestížnu cenu Dale Carnegie Leadership Award pre strednú Európu.


Katarína Ikrényiová

Členka prezídia, Slovenský plastikársky klaster

Vyštudovala Filozofickú fakultu v Prešove, odbor vzdelávanie dospelých so špecializáciou na personálny manažment. V rámci štátnych záverečných skúšok absolvovala štátnu skúšku zo psychológie, pedagogiky, sociológie, ekonómie, marketingu, manažmentu a personalistiky. Samostatne – ako poradca, ale aj ako vedúca poradenského tímu sa už viac ako 20 rokov zaoberá komplexným personálnym a organizačným poradenstvom pre malé a stredne veľké spoločnosti. Pracuje tiež ako lektor pre oblasť riadenia ľudských zdrojov a projektového riadenia, dizajnér vzdelávacích programov, dizajnér a projektový manažér inovatívnych medzinárodných projektov. V roku 2009 firma, ktorej je majiteľkou sa stala spoluzakladateľom Slovenského plastikárskeho klastra. Od 2014 do 2020 zároveň vykonávala funkciu výkonnej riaditeľky SPK, kde pripravila Stratégiu SPK, ako aj iné koncepčné materiály.


Radoslav Palacka

Vedúci Lean Manufacturing a Industry 4.0, Nemak Slovakia

V priemyselnom inžinierstve pracujem už 13 rokov. V súčasnosti riadim tím piatich Lean inžinierov a štyroch špecialistov na Industry 4.0. Naším poslaním je realizácia digitálnej transformácie továrne tímovou prácou.


Branislav Maukš

riaditeľ dizajnu, Aufeer Design

Narodil se na Slovensku, kde studoval design v Bratislavě.
Je absolventem prestižní německé školy Fachhochschule Pforzheim s titulem Master of Transportation Design.
Jeho kariéra designéra začala v automobilce Ford v Kolíně na Rýnem v roce 2004, kde se stal například autorem přístrojové desky pro vůz B-Max.
Od roku 2007 působil sedm let v italském studiu Pininfarina, kde se od roku 2011 se podílel na podpoře hlavního zákazníka, Ferrari. Mezi jeho nejvýznamnější projekty se řadí Ferrari P540, California T nebo Masserati GrandCabrio.
Od roku 2015 je na pozici šéf designéra a zároveň hlavního stratéga v oblasti designu ve společnosti Aufeer Design.
Hovoří kromě rodné slovenštiny i česky, anglicky, německy a italsky.
Je ženatý, má syna a dceru.


Milan Lokšík

Vedúci divízie digitálnej výroby, SOVA Digital

V roku 2015 ukončil univerzitu s titulom PhD. v odbore Mechatronika na Slovenskej technickej univerzite. V spoločnosti SOVA Digital pracuje v oblasti vývoja a výskumu Kyberfyzikálnych systémov zo zameraním na optimalizáciu procesov vo výrobe a logistike.


Martin Dzama

zástupca generálneho riaditeľa a výrobný riaditeľ, Groupe PSA Slovakia

Zástupca generálneho riaditeľa a výrobný riaditeľ závodu Groupe PSA Slovakia v Trnave
o Generálny riaditeľ montážnej jednotky
o Vedúci výroby
o Zodpovedný za štandardizovanú prácu
o Zodpovedný za kvalitu inžinierstva
o Launch manažér technológie a výroby nových projektov
o Líder optimalizácie pracovných miest
Štúdium: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta v Trnave


Johannes Gerardus Sanders

Analytik úspor nákladov, GQ systems

Ako analytik úspor nákladov riadi a monitoruje v spoločnosti GQ systems všetky projekty na úsporu nákladov v Európe v automobilovom a mimo automobilového priemyslu. Za posledných 25 rokov získal skúsenosti v oblasti riadenia kvality a riadenia závodov od západu po východ Európy. Svoju kariéru začal v americkej spoločnosti v Holandsku, kde bola úspora nákladov bežným a ústredným procesom v organizácii. V priebehu rokov sa špecializoval na štíhlu výrobu, zlepšovanie procesov, riadenie kvality a procesom znižovania nákladov. Jeho zákazníkmi bola skupina VW, BMW, Scania a DAF truck, spoločnosti, ktoré sa špecializujú na akustické a plastové časti až po vysokoteplotné snímače a svetlomety. Od roku 2016 pracuje ako konzultant, interim manažér a manažér úspor nákladov pre spoločnosť GQ systems.

Rečníci z minulých rokov


Peter Žiga

Minister hospodárstva Slovenskej republiky

Vzdelanie:

1990 – 1995: Ekonomická univerzita v Bratislave
1991: Kurz pre študentov z východnej Európy pod záštitou Union Bank of Switzerland – St. Gallen, Švajčiarsko
2006 – 2009: Technická univerzita v Košiciach

Profesionálna prax:

2016 – súčasnosť: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, minister
2012 – 2016: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, minister
2010 – 2012: Národná rada Slovenskej republiky, poslanec
2006 – 2010: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,štátny tajomník


Jeffrey Liker

University of Michigan, Professor of Industrial and Operations Engineering

Dr. Jeffrey K. Liker is Professor of Industrial and Operations Engineering at the University of Michigan and president of Liker Lean Advisors—a network of top-notch practitioners who consult, coach and teach in the Toyota Way. He is author of the international best-seller, The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer, McGraw Hill, 2004 (26 languages, over 850,000 copies sold), and has coauthored six other books about Toyota: The Toyota Way Fieldbook, 2005, The Toyota Product Development System, Toyota Talent: Developing exceptional people the Toyota Way, 2007, and Toyota Culture: The Heart and Soul of the Toyota Way, 2008. His three newest books published in 2011 are: The Toyota Way to Continuous Improvement, Toyota Under Fire: Lessons for Turning Crisis into Opportunity, and The Toyota Way to Lean Leadership: Achieving and Sustaining Excellence through Leadership Development. His newest book is Developing Lean Leaders at all Levels: A Practical Guide. His articles and books have won eleven Shingo Prizes for Research Excellence and The Toyota Way also won the 2005 Institute of Industrial Engineers Book of the Year Award and 2007 Sloan Industry Studies Book of the Year. In 2012 he was inducted into the Association of Manufacturing Excellence Hall of Fame. He is a frequent keynote speaker and consultant. Recent clients include Caterpillar, Applied Materials, Siemens, Dover Industries, Kraft-Oscar Meyer, Alcatel-Lucent, Hertz, Solar Turbine, Art Van Furniture and Henry Ford Health Systems. He has a BS in industrial engineering from Northeastern University and a PhD in sociology from the University of Massachusetts.


Dr. Matthias Erb

Head of Holistic User Experience, Volkswagen AG

Dr. Matthias Erb was named Head of Holistic User Experience (HUX) in April 2018. Located in Volkswagen’s headquarters Wolfsburg, Germany, the newly created division is steering the interaction between Technical Development, Design, Product Lines and Sales, in order to ensure the smooth integration of the vehicle into the digital world. The scope of work will gradually extend to the entire model portfolio.

Previously, he served as Chief Engineering Officer for Volkswagen’s North American Region (NAR) since April 2016, and also took over responsibility for the company’s NAR Product Strategy.

Since 2014, in his role as Executive Vice President Dr. Erb has been responsible for the setup of Volkswagen’s North American Engineering & Planning Center in Chattanooga, Tennessee. The center serves as a core entity for engineering related activities of Volkswagen in the region. The establishment of the center is a cornerstone of Volkswagen’s new strategy for the North American market.

Dr. Erb joined Volkswagen Group in 2003 and has held various management positions at AUDI AG and Audi of America. In 2008, he started leading the office of the Chairman of the Supervisory Board of Volkswagen AG in Salzburg, Austria.

Dr. Erb had spent several years as a lecturer for Quality Assurance at the University of Mainz, Germany. He earned degrees in Mechanical Engineering and Economics at Aachen University of Technology as well his PhD in Mechanical Engineering.


Thomas A. Schmid

prevádzkový riaditeľ, Hyundai Motor Europe

As Chief Operating Officer, Thomas A. Schmid is responsible for setting business direction and overseeing Hyundai’s pan-European sales, marketing and customer service operations. Mr Schmid joined Hyundai Motor Europe in May 2013. Prior to this, he held various senior management roles in the European automotive industry, covering multiple brands and disciplines. He graduated from the University of Vienna as Master of Business Administration, Master of Law and Economics, and Master of Laws, as well as completing further professional and business qualifications in the USA.


Dr. Oliver Grünberg

predseda predstavenstva, Volkswagen Slovakia

Oliver Grünberg je od januára 2019 predsedom predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Počas svojich 25 rokov vo Volkswagen AG Dr. Grünberg pôsobil na mnohých strategických pozíciách, ako napríklad generálny riaditeľ a technický riaditeľ spoločnosti Škoda Auto India alebo vedúci odboru plánovania značky v Škoda Auto. Pred nástupom na Slovensko pôsobil ako technický riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa koncernu Volkswagen Group Russia. Dr. Grünberg má doktorát zo strojárstva na univerzite v Braunschweigu. Vo voľnom čase trávi čas so svojou ženou a dvoma deťmi.


Gary Hamel

Expert na manažment zo Spojených štátov amerických, London Business School

Gary Hamel is one of the world’s most influential and iconoclastic business thinkers. He has worked with leading companies across the globe and is a dynamic and sought-after management speaker. Hamel has been on the faculty of the London Business School for more than 30 years and is the director of the Management Innovation eXchange.

Hamel has written 17 articles for the Harvard Business Review and is the most reprinted author in the Review’s history. His landmark books have been translated into more than 25 languages. His most recent bestsellers are The Future of Management and What Matters Now. In these volumes, Hamel presents an impassioned plea for reinventing management and lays out a practical blueprint for building organizations that are “fit for the future.”

Fortune magazine describes Hamel as “the world’s leading expert on business strategy,” and the Financial Times calls him a “management innovator without peer.” Hamel has been ranked by The Wall Street Journal as the world’s most influential business thinker and is a fellow of the Strategic Management Society and of the World Economic Forum.

Hamel’s groundbreaking concepts such as “strategic intent,” “core competence,” “industry revolution,” and “management innovation,” have changed the language and practice of management in organizations around the globe.

Hamel’s work inside of organizations has been equally pioneering.  Highlights include:

  • Building one of the world’s first “idea markets” inside a global energy leader.
  • Using crowdsourcing to help a European high tech company build a game-changing strategy.
  • Orchestrating a comprehensive effort to turn a venerable durable goods manufacturer into one of the world’s most innovative companies.
  • Helping a leading Korean company re-engineer its management practices around the principles of openness, community and meritocracy.
  • Designing and deploying an online platform that allowed the employees of a top fashion house to share and develop ideas for strengthening their company’s core values.
  • Developing innovation tools and platforms that have helped companies around the world de-commoditize mature industries and accelerate growth.
  • Running an online “hackathon” in which more than 1,700 senior executives collaborated to reinvent the HR function.

In his work, Hamel has led transformational efforts in some of the world’s most notable companies and has helped to create billions of dollars in shareholder value.

Hamel is one of the world’s most sought-after management speakers on the topics of strategy, leadership, innovation and change.


Alexander Matušek

prezident, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky


Ivan Hodáč

Moderátor

Ivan Hodač is a Founder and President of the Aspen Institute Prague. He was Secretary-General of the European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) from 2001 until October 2013. He is the Chairman of the Board at cabinet DN. The Financial Times listed him among the most influential personalities in Brussels politics. Before joining ACEA, he was Senior Vice-President and Head of the Time Warner Corporate office for Europe. Previously he was Secretary-General of the trade organization IFMA/IMACE, Senior Economist at Didier & Associates, and Assistant Professor at the College of Europe, Bruges. He was born in Prague, where he studied mechanical engineering. He completed his education in economics and political science at the University of Copenhagen and the College of Europe in Bruges (European studies).


Martin Koers

Riaditeľ divízie hospodárskej politiky a ochrany životného prostredia, Zväz automobilového priemyslu Nemeckej spolkovej republiky (VDA)

Dr. Martin Koers vyštudoval ekonomiku a obchodnú administratívu v Nemecku a Veľkej brlitánií (Edinburgh). Po tom ako pracoval na oddelení marketingu na Univerzite Muenster (Nemecko), vyučoval ako hosťujúci profesor na Univerzite v Illinois (USA), pred tým ako sa presunul do európskej Ford Motor Company v Cologne. Vo Forde zastával rôzne vedúce pozície pred tým ako začal svoju kariéru v nemeckom Zväze automobilového priemyslu(Verband der Automobilindustrie – VDA) vo Frankfurte a Berlíne ako riaditeľ divízie hospodárskej politiky a ochrany životného prostredia. Súčasne vyučuje na Univerzite Zeppelin vo Friedrichshafene v Nemecku.


Sir Jonathan Faull

Chair of European Public Affairs, Brunswick

Sir Jonathan Faull joins Brunswick after a distinguished career at the European Commission working at the highest level on a wide range of policies including competition, justice and home affairs, transport and financial services. As the Commission’s most senior British official his recent roles included Director-General Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, as well as Director-General of the Task Force for strategic issues related to the UK Referendum.

Jonathan became Director for Competition Policy at the Directorate-General for Competition in 1995, Deputy Director-General in charge of State aid in 1999 and Spokesman and Director-General of Press and Communication in 1999. He was Director-General of Justice and Home Affairs (later Justice, Freedom and Security) from 2003 to 2010 and then Director-General in charge of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA) between 2010 and 2015. Latterly he has served as Director-General of the Task Force for Strategic Issues related to the UK Referendum.

He studied law at the University of Sussex and has an MA from the College of Europe in Bruges. He has been a visiting lecturer at Sciences Po, a visiting fellow of the University of Cambridge Centre for European Legal Studies, a visiting professor at the College of Europe since 2009 and Emeritus Professor of Law at the Free University of Brussels (VUB) since 1989.

He is a visiting Professor at King’s College, London and a member of the boards of the Jacques Delors Institute in Paris and the Centre for European Reform in London. Sir Jonathan has also been named by the University of Sussex as Honorary Professor and Fellow of UKTPO within the Business school, as well as Montague Burton Professor of International Relations at the University of Edinburgh.

Sir Jonathan was knighted in the Queen’s Birthday Honours list in 2017 for services to UK relations with the European Union.


Maroš Šefčovič

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu

Maroš Šefčovič (1966) je slovenský kariérny diplomat a od 1. novembra 2014 podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za Energetickú úniu, kde koordinuje tím 14 komisárov.
V roku 2014 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, s najvyšším počtom preferenčných voličských hlasov zo všetkých slovenských kandidátov. V rokoch 2010 -2014 bol podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. V rokoch 2009-2010 zastával funkciu európskeho komisára zodpovedného za vzdelávanie, kultúru, šport a mládež.
Maroš Šefčoviť pôsobil v rokoch 2004-2009 ako Stály predstaviteľ SR pri EÚ a ako diplomat od roku 2004 v Zimbabwe, Kanade a Izreali, kde v posledných dvoch krajinách pôsobil ako veľvyslanec.
Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Moskovskom štátnom inštitúte pre medzinárodné vzťahy a v roku 1990 získal titul JUDr. na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1990-1991 pokračoval v odbornom štúdiu na Université d´Eté de Perpignan vo Francúzsku a na Hoover Institution Stanfordskej univerzity v USA. V roku 2000 získal titul PhD. z medzinárodného a európskeho práva na Univerzite Komenského v Bratislave.
Vo voľnom čase sa venuje najmä športu, čítaniu a kinu.
Je ženatý a má 3 deti.


Alexander Wortberg

prevádzkový riaditeľ, Jaguar Land Rover Slovakia

Alexander Wortberg je prevádzkovým riaditeľom nového výrobného závodu spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorý sa aktuálne stavia v Nitre. Na tejto pozícii zodpovedá nielen za výstavbu závodu, aj za rozbeh výroby.

Predtým pôsobil ako riaditeľ výroby v spoločnosti Qoros Auto, kde zodpovedal za produkciu v automobilovom závode v regióne Changshu v blízkosti Šanghaja. Počas viac ako 20-ročného pôsobenia v automobilovom priemysle pracoval pre spoločnosti BMW, Rolls-Royce Motor Cars a Qoros Auto v Nemecku, Veľkej Británii a Číne. Na predchádzajúcich pozíciách zodpovedal za riadenie veľkých projektov v oblasti stratégie výroby, uvádzania nových vozidiel do výroby, rozbehu výroby, rovnako zastával aj viaceré vedúce pozície v oblasti výroby vozidiel.

Alexander Wortberg je absolventom výrobného inžinierstva na Aachenskej univerzite (RWTH Aachen, Nemecko) a titul MBA získal na univerzite INSEAD vo francúzskom Fontainebleau. Spolu s manželkou a tromi dcérami žije na Slovensku.


Karl-Friedrich Wörsdörfer

Viceprezident pre produktový vývoj HBS, Continental Teves AG

Štúdium strojárstva a technológie vozidiel ukončené v roku 1982.
1982 – 1996:          Teves, zodpovedný za brzdové inžinierstvo a vývoj ESC
1996 – 2006:          Audi, zodpovedný za brzdový systém, asistenčné systémy vodiča a palivovú nádrž
2006 – súčasnosť: Continental Teves AG zodpovedný za celosvetový vývoj a použitie hydraulických brzdových systémov


Stefan Deix

Riaditeľ, Európska rada pre výskum a vývoj v automotive (EUCAR)

Stefan Deix promoval ako fyzik na Univerzite vo Viedni. Od roku 2015 bol riaditeľom EUCAR Európskeho koncilu pre RnD v Automotive, vývojovej asociácií hlavných európskych výrobcov osobných a nákladných vozidiel. V minulosti bolStefan Deix  riaditeľom pre výskum a inovácie v CLEPA (Európska asociácia dodávateľov do automotive) a zastrešoval pracovnú skupinu pre výskum a inovácie. Pred tým pracoval v AIT – Rakúsky technologický inštitút na oddelení mobility. Bol ustanovený výskumným koordinátorom pre Rakúsko, vedúci výskumu dopravnej bezpečnosi a zvolený predseda vývojových koordinátorov vo FEHRL (Fórum európskyh diaľničných výskumných laboratórií). Bol členom pracovných skupín ERTRAC (EU výskumný poradný koncil pre cestnú dopravu)  pre cestnú bezpečnosť, e-mobilitu, autonómne riadenie a členom pracovnej skupiny EARPA.


Zdeněk Tůma

Partner, KPMG Česká republika, ex-guvernér Českej národnej banky

Zdeněk je partnerom v spoločnosti KPMG Česká republika, kde vedie poradenstvo v oblasti finančných služieb. V posledných 25 rokoch zastával rôzne pozície vo finančnom sektore. V rokoch 2000 – 2010 bol guvernérom Českej národnej banky, ako aj členom Generálnej rady ECB. Od začiatku deväťdesiatych rokov prednášal na Karlovej univerzite v Prahe. Zdeněk je členom vedeckých a štatutárnych orgánov na viacerých univerzitách. Je členom Českej ekonomickej spoločnosti, ktorej bol prezidentom v rokoch 1999-2001.

Zdeněk is a partner in KPMG Czech Republic where he leads consulting in financial services. He held various positions in the financial sector in the last 25 years. He was the governor of the Czech National Bank in 2000-2010 as well as a member of the General Council of the ECB. He has been lecturing at Charles University since beginning of the 1990s. Zdenek is a member in scientific and statutory boards at several universities. He is a member of the Czech Economic Society, of which he was the president in 1999-2001.


Stéphane Bonhommeau

Generálny riaditeľ, PSA Groupe v Trnave

1.marec 2017 Generálny riaditeľ
Výrobné centrum PSA Groupe Slovakia v Trnave

2015 Riaditeľ závodu na výrobu malých úžitkových vozidiel
Závod PSA Groupe v Hordain, Francúzsko

2014 Riaditeľ prevádzky montáže
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

2011 Priemyselný riaditeľ
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

2007 Projektový manažér pre industrializáciu vozidla 508
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

2004 Vedúci výrobnej linky na prevádzkach kvality a montáže
Závod PSA Groupe v Rennes, Francúzsko

1994 Vedúci výrobnej jednotky a skupiny, následne Vedúci technickej skupiny a Zabezpečenia kvality na prevádzkach montáže, lakovne, kvality
Závod PSA Groupe v Aulnay-sous-bois, Francúzsko

VZDELANIE

2004 Inžiniersky diplom z Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

2004 Postgraduálne štúdium v oblasti Organizácia a riadenie systémov výroby


Ralf Sacht

Predseda predstavenstva, Volkswagen Slovakia


Rohit Talwar

Fast Future, riaditeľ

A global futurist and founder of Fast Future Research. Rohit works with global business to help them understand and create the future, and is an award winning speaker noted for his provocative content. He advises global firms, industries and governments on how to survive, thrive, spot and manage emerging risks and develop innovative growth strategies in the decade ahead. His interests include the evolving role of technology in business and society, emerging markets, the future of education, sustainability and embedding foresight in organisations. Rohit helps clients understand how mega trends, emerging ideas, new business models, and disruptive developments in science and technology could impact individuals, society, business, industries and government. He currently leads studies on transformative drivers of change for the next decade, science and technology developments over the next forty years, impacts of emerging technologies on the legal sector, human enhancement and the Shadow Economy.


Ján Uriga

Senior Manager for Innovations & Strategic Change Advisory, PricewaterhouseCoopers

Ján Uriga získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a medzinárodných korporáciách.Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inovácií, leadershipu a firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA modul change managamentu a inovácií pre automotive sektor v spolupráci s viedenskou technickou univerzitou.Od 2018 je leadromExperience Centra v Prahe, ktoré je zamerané na inovácie v oblastí moderných technológií a biznis modelov.

 


Jay Nagley

R&D Specialist - Automotive Team at the Department for International Trade, UK

Jay has been associated with the car industry since working for Porsche in the late 1980s. Through the 1990s he ran the UK division of a major German consultancy and in 1998 he set up his own consultancy, Spyder Redspy Ltd, providing market analysis, product planning and online services to the car industry. He ran the company until 2014, when he joined the Automotive Sector Team as R&D Specialist.

He now works with UK technology companies to develop their international markets in three key areas: low carbon propulsion, lightweight vehicle structures and connected and autonomous vehicles. He also works with overseas suppliers to increase the amount of R&D they undertake in the UK.


Jonathan Carrier

Viceprezident pre korporátny vývoj, AeroMobil


Christoph Stürmer

Globálny vedúci analytik Autofacts, PwC Nemecko

Christoph Stürmer je globálnym vedúcim analytikom Autofacts, nezávislým kompetenčným a výskumným centrom spoločnosti PwC pre globálny automobilový priemysel. Christoph má viac ako 20 rokov skúseností v automobilovom priemysle v oblasti riadenia produktov a strategického plánovania v popredným OEM a dlhoročné skúsenosti s analýzami a prognózami trhu, ako aj s hodnoteniami stratégie výrobcov.


Jong Hun Kim

Riaditeľ pre vývoj, LG Chem Poľsko

2018 ~ súčasnosť: Riaditeľ pre vývoj, LGCWA
2013 ~ 2017: Výskumný pracovník, Centrum pokročilého vývoja automobilových batérií
2006 ~ 2012: Generálny riaditeľ, Výskum a vývoj batérií


Carlos Navas

Strategy Officer, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking


Andreas Maashoff

Director Industrial Design & Research, Adient


Simon Garbett

Partner, Squire Patton Boggs

Simon Garbett vedie našu Automotive divízu v Spojenom kráľovstve a zároveň je vedúcim tímu na riešenie sporov v Birminghame. Hlavnými oblasťami sú cezhraničné spory, otázky výroby, dodávateľského reťazca a zodpovednosti za výrobok, najmä v sektore automobilového priemyslu, letectva, výroby a technológií. Simon sa zaoberá širokou škálou sporov, obchodných zmluvných nárokov (vrátane dodávateľských sporov a sporov v dodávateľských reťazcoch), sporov týkajúcich sa zamestnania (porušenie reštriktívnych zmlúv a dôverných informácií), poistných udalostí a pohľadávok z nedbanlivosti, ochrany spotrebiteľa, sporov zo sociálnych médií, korporátnach sporov (vrátane sprenevery, akcionárskych a reklamačných nárokov). Simon je kvalifikovaný advokát. Tiež zastupoval komerčných klientov v početných úspešných mediáciách.


Vincent Abadie

Senior-Expert projektu autonómnych vozidiel, Groupe PSA


Pavel Kysilka

zakladateľ, 6D Academy, ex-guvernér Českej Národnej Banky

Pavel je absolventem Vysoké školy ekonomické. Během let 1986 –1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV.

V letech 1990 – 1991 působil jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Třikrát – v r. 2011, 2012 a 2013 – byl vyhlášen Bankéřem roku. Zabývá se ekonomickými, byznysovými a sociálními dopady digitální revoluce.

Je zakladatelem a předsedou správní rady 6DAcademy.


Thomas Hipke

Vedúci odboru ľahkých funkčných konštrukcií, Fraunhofer IWU

Pôsobí dlhodobo ako výskumník na Inštitúte Frauhofer IVV  v Nemecku.

Expert v oblasti penenia kovov, plastov vystužených vláknami, hybridných materiálov a dizajnu ľahkých materiálov.


Dae-Sik Kim

Prezident a výkonný riaditeľ, Kia Motors Slovakia

Študoval na Hanyang Univerzite v Južnej Kórei a úspešne promoval z oblasti dizajnu strojov a výrobného inžinierstva. Jeho kariéra s Kia Motors Corporation začala v roku 1985. Po niekoľkých rokoch pokračoval v továrni na výrobu automobilov Sohari ako Riaditeľ výrobného manažmentu. Od roku 2005 začal pracovať pre vedenie Kia motors ako vedúci globálneho výrobného mažnemtu. Pred tým ako sa prišiel do Kia Motors Slovensko, bol riaditeľom tímu korporátneho plánovania v Hyundai motor Group. Vzhľadom na jeho bohatú profesionálnu kariéru, dostal v roku 2017 možnosť využiť skúsenosti v zahraničí na pozícii Prezidenta a CEO Kia Motors Slovakia.


Dušan Valient

Líder technologického centra Adient v Trenčíne

Dušan Valient pôsobí v oblasti automobilového priemyslu v spoločnosti Adient posledných 10 rokov (celkovo 15 rokov v oblasti automobilového priemyslu). V súčasnosti je vedúcim oddelenia PG Complete Seat v technologickom centre v Trenčíne na Slovensku. Svoju kariéru začal v roku 2003 ako mechanický a elektrotechnický inžinier v oblasti výskumu a vývoja, bol zodpovedný za návrh, výrobu a podporu pri spustení globálneho Tier 1 dodávateľa drôtených zväzkov.

V roku 2008 sa Dušan Valient pridal k spoločnosti Adient Slovakia (bývalá spoločnosť Johnson Controls International) do oddelenia Complete Seat, kde jeho úlohou bolo v prvom rade viesť tím, ktorý sa venoval dizajnu sedadiel, taktickému plánovaniu, rozpočtovaniu, testovaniu a spusteniu podpory v závodoch JIT pre francúzske a české OEMs. Uspel a v roku 2016 prevzal plnú zodpovednosť za oddelenie Product Group Complete Seat v technologickom centre Trenčín na Slovensku, so zodpovednosťou za dizajn sedadiel až ore 15 OEMs. Je vedúcim partnerom pre vývoj produktov a podporných funkcií (prototypovanie, testovanie, koordinácia spúšťania atď.) a dohľad nad multikultúrnou pracovnou silou v regióne EMEA a APAC.