Konferencia je rozdelená do dvoch dní. Prvý deň pre Vás pripravujeme konferenčný program a večerný networkingový program. Druhý deň pokračuje konferenčný program v dvoch oddelených sálach.

Čo vás čaká:

  • Skúsenosti odborníkov z praxe
  • Inšpirácie od expertov v odvetví
  • Nové kontakty vo Vašom segmente
  • Večerný raut

 

 

Ako bude konferencia prebiehať

Po otvorení konferencie v utorok doobeda začneme prvými prednáškami. Okolo dvanástej je pre Vás pripravený obed v reštaurácii hotela Partizán, po ktorom budeme pokračovať ďalšími blokmi prednášok. Vieme, že sústredenie sa vyčerpáva, preto sme pre Vás pripravili pravidelné osvieženie. Po skončení prednášok budete mať čas trochu si oddýchnuť. Večer strávite v príjemnom prostredí Tálskej bašty, kde budete mať príležitosť neformálne nadväzovať kontakty. Druhý deň ráno Vás bude po raňajkách čakať ďalší zaujímavý program – prednášky a panelové diskusie. Obed budete mať opäť pripravený v reštaurácii hotela Partizán.

 

* zmena programu vyhradená

24. marec (utorok)

9:00 Registrácia

Registrácia

Registrácia

Registrácia bude spustená od 9:00 h. v prvý deň podujatia v lobby hotela Partizán a bude prebiehať do obeda. Po obede sa registrácia účastníkov presunie na prvé poschodie do info stánku vo foyer konferenčných sál na prvom poschodí.

9:45 - 10:00 Otvorenie konferencie

Alexander Matušek

Alexander Matušek
prezident, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Ivan Hodáč

Ivan Hodáč
Moderátor

Ivan Hodač is a Founder and President of the Aspen Institute Prague. He was Secretary-General of the European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) from 2001 until October 2013. He is the Chairman of the Board at cabinet DN. The Financial Times listed him among the most influential personalities in Brussels politics. Before joining ACEA, he was Senior Vice-President and Head of the Time Warner Corporate office for Europe. Previously he was Secretary-General of the trade organization IFMA/IMACE, Senior Economist at Didier & Associates, and Assistant Professor at the College of Europe, Bruges. He was born in Prague, where he studied mechanical engineering. He completed his education in economics and political science at the University of Copenhagen and the College of Europe in Bruges (European studies).

10:00 - 10:30 Pripravujeme sa na budúcnosť

Dr. Oliver Grünberg

Dr. Oliver Grünberg
predseda predstavenstva, Volkswagen Slovakia

Oliver Grünberg je od januára 2019 predsedom predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Počas svojich 25 rokov vo Volkswagen AG Dr. Grünberg pôsobil na mnohých strategických pozíciách, ako napríklad generálny riaditeľ a technický riaditeľ spoločnosti Škoda Auto India alebo vedúci odboru plánovania značky v Škoda Auto. Pred nástupom na Slovensko pôsobil ako technický riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa koncernu Volkswagen Group Russia. Dr. Grünberg má doktorát zo strojárstva na univerzite v Braunschweigu. Vo voľnom čase trávi čas so svojou ženou a dvoma deťmi.

Prvé kroky k elektromobilite sa už úspešne spravili. Teraz stojíme v bode, kde musíme prejsť od inovácie ku každodennej realite.

10:30 - 11:00 Budúcnosť mobility očami Matadoru

Štefan Rosina

Štefan Rosina
Prezident spoločnosti, MATADOR HOLDING

Štefan Rosina je v súčasnosti prezidentom MATADOR Group a predsedom predstavenstva Matador Holding, a. s. V roku 1984 začal svoju kariéru v Matadore na rôznych pozíciách vo výrobe. Od roku 1985 pôsobil ako vedecký pracovník, technický inžinier na oddelení investícií a riaditeľ odboru technického rozvoja. Od roku 1997 pôsobil ako viceprezident pre rozvoj vedy a techniky, viceprezident pre stratégiu a predseda dozornej rady. V súčasnosti predstavuje významného lídra v celej skupine MATADOR. Snaží sa pripraviť všetky kľúčové aspekty spoločnosti na významné technologické desaťročie.

11:00 - 11:30 Mobilita blízkej budúcnosti

Jan Burdinski

Jan Burdinski
Výkonný riaditeľ pre vzťahy s vládou, Hyundai Motor Company Brussels Office

Jan Burdinski is Head of Government Relations for the Hyundai Motor Group in Europe. Having joined the company in 2017, he is a seasoned government relations professional, who has had senior roles in the automotive sector.

11:30 - 12:00 Prednáška (TBA)

Gwenole Cozigou

Gwenole Cozigou
Riaditeľ pre priemyselnú transformáciu a pokročilé hodnotové reťazce, DG GROW, Európska komisia

Vyštudovaný ekonóm, od roku 1985 úradník Európskej komisie v oblasti podnikovej a priemyselnej politiky a vonkajších vzťahov.

Najprv pracoval v oblasti potravinárskeho priemyslu v rámci generálneho riaditeľstva (GR) pre vnútorný trh a priemyselné záležitosti. Od roku 1989 bol zodpovedný za vzťahy so strednou a východnou Európou a ZSSR, od roku 1990 do 1996 bol asistentom zástupcu generálneho riaditeľa zodpovedného za túto oblasť.

Je bývalým zástupcom vedúceho kancelárie komisára Liikanena, zodpovedného za podnikanie a priemyselnú politiku, zastával niekoľko riadiacich pozícií:
– Potravinársky priemysel a biotechnológie;
– Koordinácia právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu tovarov;
– Podniková a priemyselná politika;
– Obranný, letecký a námorný priemysel.

Od decembra 2008 je riaditeľom DG GROWTH (GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie, malé a stredné podniky), zodpovedný za otázky konkurencieschopnosti a právne predpisy EÚ týkajúce sa vnútorného trhu pre niekoľko priemyselných odvetví vrátane REACH, strojárskeho priemyslu, atď..

Do jeho hlavnej agendy dnes patrí: kruhová ekonomika, energetická únia a energeticky náročné priemyselné odvetvia, stavebníctvo, automobilový priemysel, strojársky priemysel a suroviny.

12:00 - 13:30 Obed

Reštaurácia hotela Partizán

Reštaurácia hotela Partizán

13:30 - 14:50 Panelová diskusia: EUCAR, klastre, konzorciá (pracovný názov)

Stefan Deix

Stefan Deix
Riaditeľ, Európska rada pre výskum a vývoj v automotive (EUCAR)

Stefan Deix promoval ako fyzik na Univerzite vo Viedni. Od roku 2015 bol riaditeľom EUCAR Európskeho koncilu pre RnD v Automotive, vývojovej asociácií hlavných európskych výrobcov osobných a nákladných vozidiel. V minulosti bolStefan Deix  riaditeľom pre výskum a inovácie v CLEPA (Európska asociácia dodávateľov do automotive) a zastrešoval pracovnú skupinu pre výskum a inovácie. Pred tým pracoval v AIT – Rakúsky technologický inštitút na oddelení mobility. Bol ustanovený výskumným koordinátorom pre Rakúsko, vedúci výskumu dopravnej bezpečnosi a zvolený predseda vývojových koordinátorov vo FEHRL (Fórum európskyh diaľničných výskumných laboratórií). Bol členom pracovných skupín ERTRAC (EU výskumný poradný koncil pre cestnú dopravu)  pre cestnú bezpečnosť, e-mobilitu, autonómne riadenie a členom pracovnej skupiny EARPA.

Ladislav Glogar

Ladislav Glogar
výkonný riaditeľ, Moravskoslezský automobilový klastr

V roku 1971 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte VUT v Brne. Potom pracoval v štátnej spoločnosti Autopal. Od roku 1989 do roku 1993 ako generálny riaditeľ spoločnosti AUTOPAL. Po akvizícii spoločnosti Autopal spoločnosťou Ford Motor Company v roku 1993 sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Autopal-Ford. Od roku 1995 do roku 1996 pracoval v spoločnosti Ford Motor Company v Spojených štátoch ako vedúci obchodného plánovania svetelnej technológie a neskôr ako vedúci výroby v závode Ford Sheldon Road Plant. Od roku 1997 do roku 2007 bol generálnym riaditeľom spoločnosti Visteon-Autopal. Bol tiež výkonným riaditeľom spoločnosti Visteon Slovakia a výkonným riaditeľom Japonska a USA JV, Visteon Nichirin Czech.
Od roku 2007 pôsobí ako výkonný riaditeľ Moravskosliezskeho automobilového klastra a ako univerzitný učiteľ na Ostravskej súkromnej obchodnej škole. Absolvoval kurzy strategického manažmentu a vedenia na Michiganskej štátnej univerzite a Duke University v USA. Mnoho rokov je členom predstavenstva českého automobilového priemyslu a v roku 2003 získal prestížnu cenu Dale Carnegie Leadership Award pre strednú Európu.

Katarína Ikrényiová

Katarína Ikrényiová
Členka prezídia, Slovenský plastikársky klaster

Vyštudovala Filozofickú fakultu v Prešove, odbor vzdelávanie dospelých so špecializáciou na personálny manažment. V rámci štátnych záverečných skúšok absolvovala štátnu skúšku zo psychológie, pedagogiky, sociológie, ekonómie, marketingu, manažmentu a personalistiky. Samostatne – ako poradca, ale aj ako vedúca poradenského tímu sa už viac ako 20 rokov zaoberá komplexným personálnym a organizačným poradenstvom pre malé a stredne veľké spoločnosti. Pracuje tiež ako lektor pre oblasť riadenia ľudských zdrojov a projektového riadenia, dizajnér vzdelávacích programov, dizajnér a projektový manažér inovatívnych medzinárodných projektov. V roku 2009 firma, ktorej je majiteľkou sa stala spoluzakladateľom Slovenského plastikárskeho klastra. Od 2014 do 2020 zároveň vykonávala funkciu výkonnej riaditeľky SPK, kde pripravila Stratégiu SPK, ako aj iné koncepčné materiály.

Raquel Piñan

Raquel Piñan
manažérka pre internacionalizáciu, AIC - Automotive Intelligence Center

Raquel Piñan vyštudovala Business Administration na univerzite v Baskicku (UPV) v odbore finančného a marketingového manažmentu. Pôsobením v rôznych automotive spoločnostiach získala viac ako pätnásťročné skúsenosti v medzinárodných priemyselných odvetviach. Je zodpovedná za medzinárodnú sieť pre ACICAE (Baskický automobilový klaster) a Automotive Intelligence Center (AIC), definuje ich medzinárodnú stratégiu a vykonáva implementáciu.
Aktívne sa zúčastňuje na programoch s niekoľkými medzinárodnými univerzitami a vzdelávacími inštitúciami, kde zdieľa svoje znalosti a nadšenie pre automobilový priemysel s ostatnými odborníkmi a študentmi.

14:50 - 15:05 Groupe PSA (prednáška)

Martin Dzama

Martin Dzama
Výrobný manažér, Groupe PSA (Trnava)

15:05 - 15:35 Budúcnosť mobility

Milan Šlachta

Milan Šlachta
zástupca Bosch Group v Česku a na Slovensku, riaditeľ Robert Bosch (Slovensko)

Milan Šlachta has been working for Bosch in various functions since 1994, mainly in the automotive field. For eight years he worked as Sales Director and Managing Director at the Bosch branch in České Budějovice, which deals with the production and development of automotive technology. Since 2017 he has become a Bosch Group Representative in the Czech Republic and Slovakia.

Bosch envisions an emission-free, accident-free and exciting mobility in order to combat the challenge of climate change, to reduce road casualties and to adapt to individual mobility needs resulting from urbanization. Following our pledge invented for life, Bosch develops innovative technologies, software and services in order to realize this vision. To foster the development and deployment of these solutions, we recommend the policy activities for the new term of the EU institutions (2019 – 2024) in the realm of de-fossilizing the mobility sector, promoting automated driving and enabling personalized connected mobility.

15:35 - 16:05 FIA (prednáška)

Thierry Willemarck

Thierry Willemarck
Podpredseda pre mobilitu, Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)

Thierry Willemarck joined the Royal Touring Club of Belgium (TCB) in 2001. He put a professional team in place which, under his leadership, turned around a situation that was close to collapse. Today the TCB enjoys consistent revenue growth thanks to innovation and diversification. The focus is no longer just on motorists, but on road users in general. Digitalisation is taken seriously as a means to serve members more effectively in their mobility needs. As such, ‘Mobility as a Service’ has become a reality, offering a combination of transportation means.

Lobbying for sustainable mobility in a safe environment is the leitmotiv of TCB. In a small country such as Belgium, the TCB realises the importance of sharing and working together with other organisations from around the world, particularly with Automobile Clubs. That is the reason the TCB is strongly committed to the FIA.

Thierry Willemarck was Vice President of the FIA’s Region I Mobility for eight years under the presidency of Werner Kraus, and succeeded him as Region I President in 2013. In late 2017, he was invited by Jean Todt to join his team as FIA Deputy President for Automobile Mobility and Tourism. He headed the Audit Committee of Region I and later the Audit Committee of the FIA, and as a member of the Statutes Review Commission, he has strived for more transparency and a better governance structure for the FIA.

Before joining TCB, Thierry Willemarck worked for the Continental Oil Company and held several positions in the USA and Sweden. As CEO of the Belgian subsidiary, he was involved in retail, and pushed the company into sponsoring car racing. The team sponsored won the Belgian Touring Car Championship Category 2 with a Honda CRX three times in a row. His first job was with Castrol, and as a young engineer he was involved in research to improve the Castrol RS lubricant used in racing cars.

According to him, the future is full of opportunities, but we must carefully choose the ones that make the most sense for our members and their economic and social environment.

New technologies will make leap-frog progress possible in lesser-developed areas of the world. As a Federation, we have to help this occur. A key focus alongside road safety is sustainable mobility, where car and ride sharing will increasingly occupy the Mobility space, next to public transportation.

Thierry Willemarck is an Industrial Engineer. He has a degree in Business and Administration, a PMD from Harvard Business School, and an MIT diploma in Strategy. He has been married for forty years, has three children, and five grandchildren.

16:05 -16:35 Networking break

Kongresové foyer

Kongresové foyer

16:35 - 17:35 Panelová diskusia: Smerujeme do elektrickej budúcnosti?

Petr Knap

Petr Knap
Lead Partner for the Automotive Sector in CEE & Head of Advisory Services in CZ, EY

Petr Knap is the Head of the Consulting Division for the Czech Republic. After having worked at Procter & Gamble, he worked in consulting since 1996, and joined EY in 2002. His professional experience is based mainly on work in the automotive and manufacturing sectors, in the past he also worked for clients in the telecommunications and public sectors. Over the years, he has led management consulting projects focused on strategy development, organizational change, process improvement and cost optimization. Petr is actively involved in initiatives addressing innovative trends of the manufacturing future such as digitization, Industry 4.0, autonomous cars, e-mobility, etc.

Ondřej Kovařík

Ondřej Kovařík
poslanec Európskeho parlamentu

Ondřej Kovařík (* 21. augusta 1980, Kyjov) bol v máji 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu (MEP) ako nezávislý kandidát hnutia ANO.

Študoval medzinárodný obchod, medzinárodné štúdie a diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Prahe a neskôr absolvoval medzinárodný program v oblasti verejnej správy, regionálneho rozvoja a programov EÚ na prestížnej škole štátnych zamestnancov – École nationale d’administration (ENA), v Štrasburgu a Paríži. V rokoch 2003 až 2010 pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe v sekcii hospodárskych vzťahov a na veľvyslanectve v Ottawe, kde pôsobil ako vedúci odboru ekonomickej diplomacie. V rokoch 2007 – 2009 pôsobil na Úrade vlády, kde sa zaoberal otázkami bezpečnosti, dopravy a koordinácie s ministerstvami počas českého predsedníctva EÚ.
Od roku 2010 bol Kovařík vedúcim kabinetu prvého námestníka ministra obrany Českej republiky, potom zastupoval Českú republiku v Európskej obrannej agentúre.
Od októbra 2015 do apríla 2019 pôsobil ako hlavný poradca delegácie ANO v Európskom parlamente a ako (senior) asistent poslankyne EP Dity Charanzovej.

Je členom nasledujúcich parlamentných výborov:
Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON)
Výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) – ako náhradník
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) – ako náhradník

a v nasledujúcich medziparlamentných delegáciách:
Delegácia pre vzťahy s Kanadou (D-CA);
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) – ako náhradník

Jan Macek

Jan Macek
profesor, Centrum vozidel udržitelné mobility, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

Po štúdiu na ČVUT v Prahe (1972) pracoval 20 rokov v priemyselnom výskume vysoko preplňovaných dieselových a plynových motorov a získal titul Ph.D. v Národnom inštitúte pre strojový výskum v roku 1980. V roku 1982 nastúpil na Českú technickú univerzitu ako lektor, titul DrSc. v roku 1990 a profesor v roku 1993. Od roku 1994 do roku 2016 bol vedúcim katedry automobilovej techniky, bol dekanom Strojníckej fakulty (1997 – 2000) a prodekanom pre výskum a vývoj (2006 – 2017). Zameriava sa na návrh hnacích sústav a motorov a termodynamické optimalizácie založené na kombinovaných experimentoch a simulačných metódach. Je autorom viac ako 20 patentov a viac ako 100 článkov (nedávno publikovaných najmä v SAE Papers and Journals).

Jan Burdinski

Jan Burdinski
Výkonný riaditeľ pre vzťahy s vládou, Hyundai Motor Company Brussels Office

Jan Burdinski is Head of Government Relations for the Hyundai Motor Group in Europe. Having joined the company in 2017, he is a seasoned government relations professional, who has had senior roles in the automotive sector.

17:35 - 18:05 Technologická transformácia – zachovanie zážitku užívateľa ako stredobodu pre inovácie

Ivan Kebísek

Ivan Kebísek
Technický riaditeľ, Vedúci technického centra na Slovensku, Yanfeng Automotive Interiors

Ivan Kebísek je technickým riaditeľom spoločnosti Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) so sídlom v Trenčíne. Je zodpovedný za vedenie technického centra YFAI a za FCA (Fiat, Alfa Romeo a Maserati), Hyundai-KIA a Suzuki inžiniering zákazníckych obchodných jednotiek v Európe. Zodpovedá za výskum a vývoj produktov YFAI – prístrojové dosky, kokpity, podlahové konzoly a dverové panely.

1. YFAI (Yanfeng Automotive Interiors in Slovakia, YF Technology)
2. Aktuálne Mega Trendy – trendy v oblasti mobility, technologické trendy, spoločenské trendy
3. Smart Cabin Vision XiM20 – inovatívna odpoveď na tieto trendy

18:05 - 18:35 Ktorý pohon je skutočne zelený?

František Simančík

František Simančík
Riaditeľ, Ústav materiálov a mechaniky strojov, Slovenská akadémia vied

2004 – doteraz, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, riaditeľ
1994 – 2004, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, zástupca riaditeľa

Najdôležitejšie výsledky:
• Vyvinutie technológie pomeďovania kontinuálnych uhlíkových vlákien
• Vyvinutie originálnej technológie speňovania hliníka

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
• Spoločnosť pre nové materiály a technológie Slovenska , člen výboru
• Materials Research Society
• Spoločnosť pre náuku o kovoch

Odborné zameranie:

Kompozitné materiály s kovovou matricou:
• materiály: hliník – uhlíkové a Al2O3 vlákna, hliník-grafit, meď-uhlíkové vlákna,
• technológie: rheocasting, compocasting, pokovovanie vlákien, difúzne lisovanie za tepla vo vákuu, prášková metalurgia

Celulárne kovové materiály:
• vývoj technológie výroby penového hliníka a zinku práškovou metalurgiou,
• hodnotenie vlastností kovových pien,
• vývoj prototypových súčiastok z penového hliníka a ich testovanie.

Horčíkové zliatiny
• recyklácia horčíkových zliatin,
• vývoj nových thixotropných zliatin horčíka,

Nanoštruktúrne materiály:
• materiály na báze ultrajemných hliníkových práškov,
• kvázikryštalické hliníkové zliatiny,
• disperzne spevnené hliníkové zliatiny

19:30 Večerný raut a networking

Tálska bašta

Tálska bašta

25. marec (streda)

09:00 - 09:30 Prednáška (TBC)

Branislav Maukš

Branislav Maukš
riaditeľ dizajnu, Aufeer Design

09:30 - 10:00 Kybernetická bezpečnosť a zdieľanie dát. Ako ich skombinovať? Perspektívy automotive v digitálnom veku

Joost Vantomme

Joost Vantomme
Riaditeľ pre smart mobilitu, Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA)

Joost Vantomme je riaditeľom Smart mobility v Európskej asociácii výrobcov automobilov (ACEA), ktorá v Európe zastupuje výrobcov automobilov, dodávok, kamiónov a autobusov.

Joost má viac ako 25 rokov skúseností v právnych, regulačných a verejných záležitostiach. Pôsobil ako riaditeľ právnych a regulačných záležitostí v telekomunikačnom, poštovom, logistickom a automobilovom priemysle. Mal vedúce politické úlohy v európskych asociáciách, ako sú PostEurop a FEDMA, ako aj na úrovni OSN (UPU). Joost bol tiež členom kabinetu belgického ministra hospodárstva a riaditeľom európskej poradenskej spoločnosti Hill+Knowlton Strategies.

Od 1. septembra 2016 zastáva Joost pozíciu riaditeľa pre Smart mobility v ACEA, čím spája svoje bohaté skúsenosti s cieľom riešiť výzvy nového ekosystému „kooperatívna, prepojená a automatizovaná mobilita“.

Ako častý autor referátov a rečník na konferenciách sa zaoberá otázkami európskej a medzinárodnej politiky v kontexte digitálnej agendy. Joost je držiteľom magisterského titulu v odbore ekonomického podnikania, v odbore práva a diplomu vo vyučovaní práva (univerzity v Leuven, Poitiers a Louvain). Hovorí plynule holandsky, francúzsky, anglicky a nemecky.

Vozidlá sa stále častejšie spájajú a automatizujú ako súčasť internetu vecí. Aké prípady použitia sú relevantné? Aké sú regulačné politiky, riziká a výzvy? Ako priemysel reaguje na túto novú ekonomiku údajov?

10:00 - 10:30 Kybernetická bezpečnosť a jej miesto v rámci Industry 4.0

Rastislav Janota

Rastislav Janota
riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT, Národný bezpečnostný úrad

10:30 - 11:00 Activities and structures of the Platform Industry 4.0 Austria

Roland Sommer

Roland Sommer
výkonný riaditeľ, Platform Industry 4.0 Austria

Roland Sommer serves as Managing Director of the Austrian Platform Industry 4.0 since October 2015. The platform is a public private partnership that aims at improving framework conditions for the introduction of digitalization (‘Industry 4.0’) bringing together relevant stakeholders in Austria. The focus of the work is based on innovation in production technologies and business models on the one hand and high-quality working conditions on the other hand. Moreover Mr. Sommer is lecturer at the University of Applied Sciences in Wieselburg. Prior to this function he worked as Director of Public-Private Affairs for AVL List GmbH. AVL List is the
world's largest independent company for the development of powertrain systems with internal combustion engines as well as instrumentation and test systems.

V prednáške budú prezentované aktivity, štruktúra a procesy rakúskej platformy pre Industry 4.0. Rakúsko sa zameriava na Industry 4.0 so širokým zameraním na technologické, organizačné a ľudské aspekty digitálnej transformácie.

11:00 - 11:30 Networking break

Kongresové foyer

Kongresové foyer

11:30 - 12:00 Industry 4.0 mení model podnikania

Martin Morháč

Martin Morháč
zakladateľ, Industry 4UM

Štúdium ukončil na Strojníckej fakulte, Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1982. V tom istom roku nastúpil na tej istej fakulte ako výskumný pracovník so zameraním na Automatizované systémy riadenia, so špecializáciou na predvýrobné procesy. Od roku 1989 bol vedúcim divízie Automatizácia inžinierskych prác v spoločnosti Inorga Praha, pobočka Bratislava. V roku 1991 je spoluzakladateľom spoločnosti SOVA s.r.o.. Od tej doby je riaditeľom spoločnosti dnes pomenovanej SOVA Digital a.s.

12:00 - 12:30 Modelový závod Industry 4.0, náš príbeh

Jana Michelová

Jana Michelová
Manažérka pre inovácie, Continental Automotive Systems Slovakia

Jana Michelová nastúpila do spoločnosti Continental Zvolen v roku 2017 na pozíciu manažérky pre inovácie po 10 rokoch odbornej praxe v automobilovom priemysle. Výrobný závod vo Zvolene bol v roku 2018 vymenovaný za jeden z dvoch modelových závodov Industry 4.0 pre Automotive divízie v Continental. Projekty modelových závodov patria pod vedenie oddelenia inovácií a zahŕňajú činnosti ako automatizovaný tok materiálu, big data, digitalizácia a automatizácia, HMI a mnoho ďalších. Jana Michelová má medzinárodné akademické vzdelanie so zameraním na manažment kvality a magisterský titul v projektovom riadení na univerzite L´ENSAM vo Francúzsku.

V prednáške zdieľame ponaučenia získané z našich skúseností ako modelového závodu Industry 4.0 v korporátnom prostredí.. Aké sú hlavné predpoklady pre projekty Industry 4.0 a čo sa skrýva za “buzzwords”. Ako sme vytvorili našu cestu k Industry 4.0.

12:30 - 13:00 Industry 4.0 prednáška (TBA)

Marek Minda

Marek Minda
Lean Management, Maintenance, Planning, Logistic, Nemak Slovakia

13:00 - 13:30 Industry 4.0 prednáška (TBA)

Marcel Dubec

Marcel Dubec
Lean Manager, Danfoss Power Solutions

Jozef Hamar

Jozef Hamar
Director Operational Services, Danfoss Power Solutions

13:30 - 14:00 Kde môžu vaše inovácie rásť? Testbed 4.0

Milan Lokšík

Milan Lokšík
Aplikačný inžinier, SOVA Digital

14:00 - 15:00 Obed

Reštaurácia hotela Partizán

Reštaurácia hotela Partizán

15:00 - 16:00 Workshops (TBA)