Konferencia je rozdelená do dvoch dní. Prvý deň pre Vás pripravujeme konferenčný program a večerný networkingový program. Druhý deň pokračuje konferenčný program v dvoch oddelených sálach.

Čo vás čaká:

  • Skúsenosti odborníkov z praxe
  • Inšpirácie od expertov v odvetví
  • Nové kontakty vo Vašom segmente
  • Večerný raut

 

 

Ako bude konferencia prebiehať

Po otvorení konferencie v utorok doobeda začneme prvými prednáškami. Okolo dvanástej je pre Vás pripravený obed v reštaurácii hotela Partizán, po ktorom budeme pokračovať ďalšími blokmi prednášok. Vieme, že sústredenie sa vyčerpáva, preto sme pre Vás pripravili pravidelné osvieženie. Po skončení prednášok budete mať čas trochu si oddýchnuť. Večer strávite v príjemnom prostredí Tálskej bašty, kde budete mať príležitosť neformálne nadväzovať kontakty. Druhý deň ráno Vás bude po raňajkách čakať ďalší zaujímavý program – prednášky a panelové diskusie. Obed budete mať opäť pripravený v reštaurácii hotela Partizán.

 

* zmena programu vyhradená

9. jún (utorok)

9:00 Registrácia

Registrácia

Registrácia

Registrácia bude spustená od 9:00 h. v prvý deň podujatia v lobby hotela Partizán a bude prebiehať do obeda. Po obede sa registrácia účastníkov presunie na prvé poschodie do info stánku vo foyer konferenčných sál na prvom poschodí.

9:45 - 10:00 Otvorenie konferencie

Alexander Matušek

Alexander Matušek
prezident, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Ivan Hodáč

Ivan Hodáč
Moderátor

Ivan Hodač is a Founder and President of the Aspen Institute Prague. He was Secretary-General of the European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) from 2001 until October 2013. He is the Chairman of the Board at cabinet DN. The Financial Times listed him among the most influential personalities in Brussels politics. Before joining ACEA, he was Senior Vice-President and Head of the Time Warner Corporate office for Europe. Previously he was Secretary-General of the trade organization IFMA/IMACE, Senior Economist at Didier & Associates, and Assistant Professor at the College of Europe, Bruges. He was born in Prague, where he studied mechanical engineering. He completed his education in economics and political science at the University of Copenhagen and the College of Europe in Bruges (European studies).

10:00 - 10:30 Pripravujeme sa na budúcnosť

Dr. Oliver Grünberg

Dr. Oliver Grünberg
predseda predstavenstva, Volkswagen Slovakia

Oliver Grünberg je od januára 2019 predsedom predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Počas svojich 25 rokov vo Volkswagen AG Dr. Grünberg pôsobil na mnohých strategických pozíciách, ako napríklad generálny riaditeľ a technický riaditeľ spoločnosti Škoda Auto India alebo vedúci odboru plánovania značky v Škoda Auto. Pred nástupom na Slovensko pôsobil ako technický riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa koncernu Volkswagen Group Russia. Dr. Grünberg má doktorát zo strojárstva na univerzite v Braunschweigu. Vo voľnom čase trávi čas so svojou ženou a dvoma deťmi.

Prvé kroky k elektromobilite sa už úspešne spravili. Teraz stojíme v bode, kde musíme prejsť od inovácie ku každodennej realite.

10:30 - 11:00 Budúcnosť mobility očami Matadoru

Štefan Rosina

Štefan Rosina
Prezident spoločnosti, MATADOR HOLDING

Štefan Rosina je v súčasnosti prezidentom MATADOR Group a predsedom predstavenstva Matador Holding, a. s. V roku 1984 začal svoju kariéru v Matadore na rôznych pozíciách vo výrobe. Od roku 1985 pôsobil ako vedecký pracovník, technický inžinier na oddelení investícií a riaditeľ odboru technického rozvoja. Od roku 1997 pôsobil ako viceprezident pre rozvoj vedy a techniky, viceprezident pre stratégiu a predseda dozornej rady. V súčasnosti predstavuje významného lídra v celej skupine MATADOR. Snaží sa pripraviť všetky kľúčové aspekty spoločnosti na významné technologické desaťročie.

11:00 - 12:20 Panelová diskusia: Spolupráca ako cesta na zvládnutie výziev budúcnosti

Stefan Deix

Stefan Deix
Riaditeľ, Európska rada pre výskum a vývoj v automotive (EUCAR)

Stefan Deix promoval ako fyzik na Univerzite vo Viedni. Od roku 2015 bol riaditeľom EUCAR Európskeho koncilu pre RnD v Automotive, vývojovej asociácií hlavných európskych výrobcov osobných a nákladných vozidiel. V minulosti bolStefan Deix  riaditeľom pre výskum a inovácie v CLEPA (Európska asociácia dodávateľov do automotive) a zastrešoval pracovnú skupinu pre výskum a inovácie. Pred tým pracoval v AIT – Rakúsky technologický inštitút na oddelení mobility. Bol ustanovený výskumným koordinátorom pre Rakúsko, vedúci výskumu dopravnej bezpečnosi a zvolený predseda vývojových koordinátorov vo FEHRL (Fórum európskyh diaľničných výskumných laboratórií). Bol členom pracovných skupín ERTRAC (EU výskumný poradný koncil pre cestnú dopravu)  pre cestnú bezpečnosť, e-mobilitu, autonómne riadenie a členom pracovnej skupiny EARPA.

Tento panel sa pokúsi zistiť, aký druh spolupráce potrebujeme, aby sme mohli čeliť budúcim výzvam automobilového priemyslu. Na tomto paneli sa stretávame štyria experti, zástupcovia regionálnych a európskych klastrov a organizácií.

Ladislav Glogar

Ladislav Glogar
výkonný riaditeľ, Moravskoslezský automobilový klastr

V roku 1971 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte VUT v Brne. Potom pracoval v štátnej spoločnosti Autopal. Od roku 1989 do roku 1993 ako generálny riaditeľ spoločnosti AUTOPAL. Po akvizícii spoločnosti Autopal spoločnosťou Ford Motor Company v roku 1993 sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Autopal-Ford. Od roku 1995 do roku 1996 pracoval v spoločnosti Ford Motor Company v Spojených štátoch ako vedúci obchodného plánovania svetelnej technológie a neskôr ako vedúci výroby v závode Ford Sheldon Road Plant. Od roku 1997 do roku 2007 bol generálnym riaditeľom spoločnosti Visteon-Autopal. Bol tiež výkonným riaditeľom spoločnosti Visteon Slovakia a výkonným riaditeľom Japonska a USA JV, Visteon Nichirin Czech.
Od roku 2007 pôsobí ako výkonný riaditeľ Moravskosliezskeho automobilového klastra a ako univerzitný učiteľ na Ostravskej súkromnej obchodnej škole. Absolvoval kurzy strategického manažmentu a vedenia na Michiganskej štátnej univerzite a Duke University v USA. Mnoho rokov je členom predstavenstva českého automobilového priemyslu a v roku 2003 získal prestížnu cenu Dale Carnegie Leadership Award pre strednú Európu.

Tento panel sa pokúsi zistiť, aký druh spolupráce potrebujeme, aby sme mohli čeliť budúcim výzvam automobilového priemyslu. Na tomto paneli sa stretávame štyria experti, zástupcovia regionálnych a európskych klastrov a organizácií.

Katarína Ikrényiová

Katarína Ikrényiová
Členka prezídia, Slovenský plastikársky klaster

Vyštudovala Filozofickú fakultu v Prešove, odbor vzdelávanie dospelých so špecializáciou na personálny manažment. V rámci štátnych záverečných skúšok absolvovala štátnu skúšku zo psychológie, pedagogiky, sociológie, ekonómie, marketingu, manažmentu a personalistiky. Samostatne – ako poradca, ale aj ako vedúca poradenského tímu sa už viac ako 20 rokov zaoberá komplexným personálnym a organizačným poradenstvom pre malé a stredne veľké spoločnosti. Pracuje tiež ako lektor pre oblasť riadenia ľudských zdrojov a projektového riadenia, dizajnér vzdelávacích programov, dizajnér a projektový manažér inovatívnych medzinárodných projektov. V roku 2009 firma, ktorej je majiteľkou sa stala spoluzakladateľom Slovenského plastikárskeho klastra. Od 2014 do 2020 zároveň vykonávala funkciu výkonnej riaditeľky SPK, kde pripravila Stratégiu SPK, ako aj iné koncepčné materiály.

Tento panel sa pokúsi zistiť, aký druh spolupráce potrebujeme, aby sme mohli čeliť budúcim výzvam automobilového priemyslu. Na tomto paneli sa stretávame štyria experti, zástupcovia regionálnych a európskych klastrov a organizácií.

Raquel Piñan

Raquel Piñan
manažérka pre internacionalizáciu, Automotive Intelligence Center & Baskický automobilový klaster

Raquel Piñan vyštudovala Business Administration na univerzite v Baskicku (UPV) v odbore finančného a marketingového manažmentu. Pôsobením v rôznych automotive spoločnostiach získala viac ako pätnásťročné skúsenosti v medzinárodných priemyselných odvetviach. Je zodpovedná za medzinárodnú sieť pre ACICAE (Baskický automobilový klaster) a Automotive Intelligence Center (AIC), definuje ich medzinárodnú stratégiu a vykonáva implementáciu.
Aktívne sa zúčastňuje na programoch s niekoľkými medzinárodnými univerzitami a vzdelávacími inštitúciami, kde zdieľa svoje znalosti a nadšenie pre automobilový priemysel s ostatnými odborníkmi a študentmi.

Tento panel sa pokúsi zistiť, aký druh spolupráce potrebujeme, aby sme mohli čeliť budúcim výzvam automobilového priemyslu. Na tomto paneli sa stretávame štyria experti, zástupcovia regionálnych a európskych klastrov a organizácií.

12:20 - 13:50 Obed

Reštaurácia hotela Partizán

Reštaurácia hotela Partizán

13:50 - 14:20 Mobilita blízkej budúcnosti

Jan Burdinski

Jan Burdinski
Výkonný riaditeľ pre vzťahy s vládou, Hyundai Motor Company Brussels Office

Jan Burdinski is Head of Government Relations for the Hyundai Motor Group in Europe. Having joined the company in 2017, he is a seasoned government relations professional, who has had senior roles in the automotive sector.

Prednáška o megatrendoch, ako bude Hyundai a Kia odpovedať na veľkú transformáciu s výhľadom do roku 2025 a 2030. Tá zahŕňa zmenu v pohonoch, nové služby mobility, prepojené automobily a nové dopravné prostriedky ako je S-A1.

14:20 - 14:50 Európsky automobilový sektor: cesta k dekarbonizácii

Gwenole Cozigou

Gwenole Cozigou
Riaditeľ, GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky, Európska komisia

Vyštudovaný ekonóm, od roku 1985 úradník Európskej komisie v oblasti podnikovej a priemyselnej politiky a vonkajších vzťahov. Je riaditeľom pre trvalo udržateľný priemysel a mobilitu na Generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky. Jeho hlavné povinnosti dnes zahŕňajú: obehové hospodárstvo, energetickú úniu a energeticky náročné odvetvia, stavebníctvo, automobilový a železničný priemysel, suroviny, námorný a strojársky priemysel.

• strategický význam automobilového priemyslu pre európske hospodárstvo
• potreba dekarbonizácie odvetvia
• ciele EÚ v tejto oblasti a ako môže Komisia pomôcť odvetviu
• zdôraznenie vplyvu Európskej aliancie pre batérie a načrtnutie ďalších krokov

14:50 - 15:05 Príbeh trnavskej automobilky pokračuje s novou energiou

Martin Dzama

Martin Dzama
zástupca generálneho riaditeľa a výrobný riaditeľ, Groupe PSA Slovakia

Zástupca generálneho riaditeľa a výrobný riaditeľ závodu Groupe PSA Slovakia v Trnave
o Generálny riaditeľ montážnej jednotky
o Vedúci výroby
o Zodpovedný za štandardizovanú prácu
o Zodpovedný za kvalitu inžinierstva
o Launch manažér technológie a výroby nových projektov
o Líder optimalizácie pracovných miest
Štúdium: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta v Trnave

– úspešné spustenie výroby novej generácie Peugeot 208
– historicky prvý elektromobil e-208 vyrábaný v Trnave
– „baterkáreň“ v Trnave – prvá v rámci skupiny Groupe PSA
– transformačný projekt „Future in our hands“

15:05 - 15:35 Budúcnosť mobility

Milan Šlachta

Milan Šlachta
zástupca Bosch Group v Česku a na Slovensku, riaditeľ Robert Bosch (Slovensko)

Milan Šlachta pracuje pre spoločnosť Bosch v rôznych funkciách od roku 1994, najmä v oblasti automotive. Osem rokov pôsobil ako obchodný riaditeľ a generálny riaditeľ v pobočke Bosch v Českých Budějoviciach, ktorá sa zaoberá výrobou a vývojom automobilovej techniky. Od roku 2017 je zástupcom Bosch Group v Českej republike a na Slovensku.

Spoločnosť Bosch plánuje vzrušujúcu mobilitu bez emisií a nehôd s cieľom bojovať proti zmene klímy, znižovať počet nehôd na cestách a prispôsobiť sa individuálnym potrebám mobility vyplývajúcim z urbanizácie. V nadväznosti na náš sľub “Stvorené pre život” Bosch vyvíja inovatívne technológie, softvér a služby na realizáciu tejto vízie. Na podporu vývoja a zavádzanie týchto riešení odporúčame politické aktivity pre nové funkčné obdobie inštitúcií EÚ (2019 – 2024) v oblasti odstraňovania fosílnych palív v sektore mobility, podpory automatizovaného riadenia vozidiel a umožnenia personalizovanej prepojenej mobility.

15:35 - 16:05 Pohľad spotrebiteľa na nové trendy a nariadenia v oblasti mobility

Thierry Willemarck

Thierry Willemarck
Podpredseda pre automobilovú mobilitu a cestovný ruch, Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)

Thierry Willemarck je podpredsedom FIA pre automobilovú mobilitu a cestovný ruch od decembra 2017 a viceprezidentom Touring Club Belgium od januára 2020 (od roku 2001 bol generálnym riaditeľom Touring Club Belgium). Od roku 2005 do roku 2013 bol viceprezidentom regiónu FIA I a od roku 2013 do roku 2017 prezidentom regiónu FIA I. Je mentorom univerzity FIA a členom Svetovej rady pre automobilovú mobilitu a cestovný ruch. Vyštudoval priemyselné inžinierstvo a je držiteľom titulu PhD v odbore Business Administration, MBA na Harvardskej univerzite a PMD na MIT.
Jeho záujmy sú fotografia, veterány a motorky.

16:05 -16:35 Networking break

Kongresové foyer

Kongresové foyer

16:35 - 17:35 Panelová diskusia: Smerujeme do elektrickej budúcnosti?

Petr Knap

Petr Knap
Lead Partner for the Automotive Sector in CEE & Head of Advisory Services in CZ, EY

Petr Knap is the Head of the Consulting Division for the Czech Republic. After having worked at Procter & Gamble, he worked in consulting since 1996, and joined EY in 2002. His professional experience is based mainly on work in the automotive and manufacturing sectors, in the past he also worked for clients in the telecommunications and public sectors. Over the years, he has led management consulting projects focused on strategy development, organizational change, process improvement and cost optimization. Petr is actively involved in initiatives addressing innovative trends of the manufacturing future such as digitization, Industry 4.0, autonomous cars, e-mobility, etc.

Ondřej Kovařík

Ondřej Kovařík
poslanec Európskeho parlamentu

Ondřej Kovařík (* 21. augusta 1980, Kyjov) bol v máji 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu (MEP) ako nezávislý kandidát hnutia ANO.

Študoval medzinárodný obchod, medzinárodné štúdie a diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Prahe a neskôr absolvoval medzinárodný program v oblasti verejnej správy, regionálneho rozvoja a programov EÚ na prestížnej škole štátnych zamestnancov – École nationale d’administration (ENA), v Štrasburgu a Paríži. V rokoch 2003 až 2010 pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe v sekcii hospodárskych vzťahov a na veľvyslanectve v Ottawe, kde pôsobil ako vedúci odboru ekonomickej diplomacie. V rokoch 2007 – 2009 pôsobil na Úrade vlády, kde sa zaoberal otázkami bezpečnosti, dopravy a koordinácie s ministerstvami počas českého predsedníctva EÚ.
Od roku 2010 bol Kovařík vedúcim kabinetu prvého námestníka ministra obrany Českej republiky, potom zastupoval Českú republiku v Európskej obrannej agentúre.
Od októbra 2015 do apríla 2019 pôsobil ako hlavný poradca delegácie ANO v Európskom parlamente a ako (senior) asistent poslankyne EP Dity Charanzovej.

Je členom nasledujúcich parlamentných výborov:
Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON)
Výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) – ako náhradník
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) – ako náhradník

a v nasledujúcich medziparlamentných delegáciách:
Delegácia pre vzťahy s Kanadou (D-CA);
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) – ako náhradník

Jan Macek

Jan Macek
profesor, Centrum vozidel udržitelné mobility, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

Po štúdiu na ČVUT v Prahe (1972) pracoval 20 rokov v priemyselnom výskume vysoko preplňovaných dieselových a plynových motorov a získal titul Ph.D. v Národnom inštitúte pre strojový výskum v roku 1980. V roku 1982 nastúpil na Českú technickú univerzitu ako lektor, titul DrSc. v roku 1990 a profesor v roku 1993. Od roku 1994 do roku 2016 bol vedúcim katedry automobilovej techniky, bol dekanom Strojníckej fakulty (1997 – 2000) a prodekanom pre výskum a vývoj (2006 – 2017). Zameriava sa na návrh hnacích sústav a motorov a termodynamické optimalizácie založené na kombinovaných experimentoch a simulačných metódach. Je autorom viac ako 20 patentov a viac ako 100 článkov (nedávno publikovaných najmä v SAE Papers and Journals).

Jan Burdinski

Jan Burdinski
Výkonný riaditeľ pre vzťahy s vládou, Hyundai Motor Company Brussels Office

Jan Burdinski is Head of Government Relations for the Hyundai Motor Group in Europe. Having joined the company in 2017, he is a seasoned government relations professional, who has had senior roles in the automotive sector.

17:35 - 18:05 Nové dimenzie v technológiach – Zážitok užívateľa ako hlavný prvok inovácií

Ivan Kebísek

Ivan Kebísek
Technický riaditeľ, Vedúci technického centra na Slovensku, Yanfeng Automotive Interiors

Ivan Kebísek je technickým riaditeľom spoločnosti Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) so sídlom v Trenčíne. Je zodpovedný za vedenie technického centra YFAI a za FCA (Fiat, Alfa Romeo a Maserati), Hyundai-KIA a Suzuki inžiniering zákazníckych obchodných jednotiek v Európe. Zodpovedá za výskum a vývoj produktov YFAI – prístrojové dosky, kokpity, podlahové konzoly a dverové panely.

1. YFAI (Yanfeng Automotive Interiors in Slovakia, YF Technology)
2. Aktuálne Mega Trendy – trendy v oblasti mobility, technologické trendy, spoločenské trendy
3. Smart Cabin Vision XiM20 – inovatívna odpoveď na tieto trendy

18:05 - 18:35 Ktorý motor je skutočne zelený, máme pravého nepriateľa?

František Simančík

František Simančík
Člen prezídia, vedúci aplikačného centra INOVAL, Slovenská akadémia vied

František Simančík je členom prezídia Slovenskej akadémie vied. Je vedúcim akademického inovačného centra pre ľahké kovy a kompozity (INOVAL) a koordinátorom Centra excelentnosti pre výskum a vývoj v oblasti štrukturálnych kompozitov pre strojárstvo a lekárske aplikácie. Jeho výskum sa zameriava na vývoj nových ľahkých konštrukčných materiálov vrátane kompozitov s kovovou matricou alebo kovových pien. Medzi hlavné výsledky výskumu patrí vývoj technológie kovovej peny s niekoľkými úspešnými aplikáciami v konštrukciách karosérií automobilov a aplikácie častí MMC, kde sa vyžaduje účinné hospodárenie s teplom. Koordinoval viac ako 30 výskumných projektov vrátane 13 medzinárodných projektov a úspešne dohliadal na 9 doktorandov.

Súčasné obavy z klimatických zmien vedú k drastickým predpisom o množstve CO2 generovaného motormi automobilov. Vo všeobecnosti sa za najlepšie riešenie považuje nahradenie súčasného spaľovacieho motora elektrickým motorom, ktorý predstavuje veľkú hrozbu pre mnohých tradičných výrobcov osobných automobilov.
Je dnes ale BEV skutočne najlepším riešením? Ako by mal vyzerať motor s minimálnym dopadom na životné prostredie? Je skutočne realistické očakávať radikálnu zmenu? A musia byť spaľovacie motory osobných automobilov skutočne prvými obeťami? Ak nie, čo robiť? V tejto prednáške sa pokúsime nájsť odpovede na tieto aktuálne otázky netradičnejším spôsobom.

19:30 Večerný raut a networking

Tálska bašta

Tálska bašta

10. jún (streda)

09:00 - 09:30 Akú úlohu hrá dizajn v Industry 4.0?

Branislav Maukš

Branislav Maukš
riaditeľ dizajnu, Aufeer Design

Narodil se na Slovensku, kde studoval design v Bratislavě.
Je absolventem prestižní německé školy Fachhochschule Pforzheim s titulem Master of Transportation Design.
Jeho kariéra designéra začala v automobilce Ford v Kolíně na Rýnem v roce 2004, kde se stal například autorem přístrojové desky pro vůz B-Max.
Od roku 2007 působil sedm let v italském studiu Pininfarina, kde se od roku 2011 se podílel na podpoře hlavního zákazníka, Ferrari. Mezi jeho nejvýznamnější projekty se řadí Ferrari P540, California T nebo Masserati GrandCabrio.
Od roku 2015 je na pozici šéf designéra a zároveň hlavního stratéga v oblasti designu ve společnosti Aufeer Design.
Hovoří kromě rodné slovenštiny i česky, anglicky, německy a italsky.
Je ženatý, má syna a dceru.

09:30 - 10:00 Kybernetická bezpečnosť a zdieľanie dát. Ako ich skombinovať? Perspektívy automotive v digitálnom veku

Joost Vantomme

Joost Vantomme
Riaditeľ pre smart mobilitu, Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA)

Joost Vantomme je riaditeľom Smart mobility v Európskej asociácii výrobcov automobilov (ACEA), ktorá v Európe zastupuje výrobcov automobilov, dodávok, kamiónov a autobusov.

Joost má viac ako 25 rokov skúseností v právnych, regulačných a verejných záležitostiach. Pôsobil ako riaditeľ právnych a regulačných záležitostí v telekomunikačnom, poštovom, logistickom a automobilovom priemysle. Mal vedúce politické úlohy v európskych asociáciách, ako sú PostEurop a FEDMA, ako aj na úrovni OSN (UPU). Joost bol tiež členom kabinetu belgického ministra hospodárstva a riaditeľom európskej poradenskej spoločnosti Hill+Knowlton Strategies.

Od 1. septembra 2016 zastáva Joost pozíciu riaditeľa pre Smart mobility v ACEA, čím spája svoje bohaté skúsenosti s cieľom riešiť výzvy nového ekosystému „kooperatívna, prepojená a automatizovaná mobilita“.

Ako častý autor referátov a rečník na konferenciách sa zaoberá otázkami európskej a medzinárodnej politiky v kontexte digitálnej agendy. Joost je držiteľom magisterského titulu v odbore ekonomického podnikania, v odbore práva a diplomu vo vyučovaní práva (univerzity v Leuven, Poitiers a Louvain). Hovorí plynule holandsky, francúzsky, anglicky a nemecky.

Vozidlá sa stále častejšie spájajú a automatizujú ako súčasť internetu vecí. Aké prípady použitia sú relevantné? Aké sú regulačné politiky, riziká a výzvy? Ako priemysel reaguje na túto novú ekonomiku údajov?

10:00 - 10:30 Kybernetická bezpečnosť a jej miesto v rámci Industry 4.0

Rastislav Janota

Rastislav Janota
riaditeľ, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, Národný bezpečnostný úrad

Rastislav Janota má viac ako 20 rokov skúseností v IT a telekomunikačných odvetviach.
Počas svojej kariéry úspešne zastával rôzne odborné, manažérske a dozorné funkcie v oblasti informačných a komunikačných služieb a počítačovej / informačnej bezpečnosti v súkromnom a vládnom sektore doma i v zahraničí.
V súčasnosti pôsobí ako predseda Výboru pre kybernetickú bezpečnosť Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a tiež ako riaditeľ Národného strediska kybernetickej bezpečnosti SK-CERT pod Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky. Z týchto funkcií nesie zodpovednosť za správu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky.

Povinnosti zo zákona o kybernetickej bezpečnosti a reálny svet. Alebo prečo nezabúdať na kybernetickú bezpečnosť…

10:30 - 11:00 Činnosti a štruktúry platformy Industry 4.0 v Rakúsku

Roland Sommer

Roland Sommer
výkonný riaditeľ, Platform Industry 4.0 Austria

Roland Sommer serves as Managing Director of the Austrian Platform Industry 4.0 since October 2015. The platform is a public private partnership that aims at improving framework conditions for the introduction of digitalization (‘Industry 4.0’) bringing together relevant stakeholders in Austria. The focus of the work is based on innovation in production technologies and business models on the one hand and high-quality working conditions on the other hand. Moreover Mr. Sommer is lecturer at the University of Applied Sciences in Wieselburg. Prior to this function he worked as Director of Public-Private Affairs for AVL List GmbH. AVL List is the
world's largest independent company for the development of powertrain systems with internal combustion engines as well as instrumentation and test systems.

V prednáške budú prezentované aktivity, štruktúra a procesy rakúskej platformy pre Industry 4.0. Rakúsko sa zameriava na Industry 4.0 so širokým zameraním na technologické, organizačné a ľudské aspekty digitálnej transformácie.

11:00 - 11:30 Networking break

Kongresové foyer

Kongresové foyer

11:30 - 12:00 Industry 4.0 mení model podnikania

Martin Morháč

Martin Morháč
zakladateľ, Industry 4UM

Martin Morháč sa celý svoj profesionálny život venuje digitalizácii a automatizácii v priemysle. Svoju kariéru začal na Strojníckej fakulte SVŠT, zaoberal sa automatizáciou predvýrobných fáz pre koncern ZTS. V roku 1991 spoluzakladal spoločnosť SOVA a naďalej vedie jej nástupcov a dcéry. V posledných rokoch bol vedúcim komisie pre výskum a inovácie a až do polovice minulého roka bol tiež viceprezidentom Združenia automobilového priemyslu SR. V súčasnosti sa zaoberá priemyselným odvetvím 4.0, najmä z pohľadu manažérskeho prístupu, a vedie otvorenú diskusnú platformu s názvom Industry4UM.

Industry 4.0 nie je len o digitalizácii priemyslu, ale o zásadnej zmene v správe a riadení spoločností. Spoločnosti budú fungovať inak o niekoľko rokov, ako ich poznáme dnes. Vedenie spoločnosti čelí zložitej úlohe, pretože musí zvládnuť transformáciu, s ktorou má len málo skúseností. Musia koordinovať zavádzanie nových technológií, zlepšovať procesy, riadiť ľudí a zhromažďovať a spracovávať údaje, aby sa výrazne zvýšila ich konkurencieschopnosť. Prednáška sa bude zaoberať otázkou, ako zvládnuť túto náročnú transformáciu z pohľadu riadenia spoločností.

12:00 - 12:30 Modelový závod Industry 4.0, náš príbeh

Jana Michelová

Jana Michelová
Manažérka pre inovácie, Continental Automotive Systems Slovakia

Jana Michelová nastúpila do spoločnosti Continental Zvolen v roku 2017 na pozíciu manažérky pre inovácie po 10 rokoch odbornej praxe v automobilovom priemysle. Výrobný závod vo Zvolene bol v roku 2018 vymenovaný za jeden z dvoch modelových závodov Industry 4.0 pre Automotive divízie v Continental. Projekty modelových závodov patria pod vedenie oddelenia inovácií a zahŕňajú činnosti ako automatizovaný tok materiálu, big data, digitalizácia a automatizácia, HMI a mnoho ďalších. Jana Michelová má medzinárodné akademické vzdelanie so zameraním na manažment kvality a magisterský titul v projektovom riadení na univerzite L´ENSAM vo Francúzsku.

V prednáške zdieľame ponaučenia získané z našich skúseností ako modelového závodu Industry 4.0 v korporátnom prostredí.. Aké sú hlavné predpoklady pre projekty Industry 4.0 a čo sa skrýva za “buzzwords”. Ako sme vytvorili našu cestu k Industry 4.0.

12:30 - 13:00 Vzostup digitálneho dvojčaťa!

Radoslav Palacka

Radoslav Palacka
Vedúci Lean Manufacturing a Industry 4.0, Nemak Slovakia

V priemyselnom inžinierstve pracujem už 13 rokov. V súčasnosti riadim tím piatich Lean inžinierov a štyroch špecialistov na Industry 4.0. Naším poslaním je realizácia digitálnej transformácie továrne tímovou prácou.

Digitálne dvojča spája svet dátovej vedy, PLC signálov a simulácií. Aké sú prípady využitia pri výrobe a výhody z toho? Ako budovať tímové kompetencie? Toto sú výzvy, s ktorými sa stretávame každý deň v automobilovom priemysle.

13:00 - 13:30 Náš plán a cesta k smart factory

Marcel Dubec

Marcel Dubec
Lean manažér, Danfoss Power Solutions

Je členom globálneho tímu Manufacturing Excellence Danfoss Power Solutions. Zaoberá sa optimalizáciou výrobných, administratívnych procesov a transformáciou podniku k SMART Company. Je zodpovedný za implementáciu Danfoss Produktivity Programu do praxe. Riadi a spolupracuje na strategických firemných projektoch Lean/SixSigma. Predtým pracoval na pozícií priemyselný inžinier v Continental Matador Truck Tires s.r.o. v Púchove. Kariéru začínal ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave Matador Púchov a.s.

Hlavným cieľom projektu je navrhnúť nový výrobný a logistický koncept v kontexte Industry 4.0 s ohľadom na budúce výrobné, logistické a skladovacie požiadavky v rámci spoločnosti Danfoss Power Solutions.

Jozef Hamar

Jozef Hamar
Riaditeľ prevádzkových služieb, Danfoss Power Solutions

Členom Campus Leadership Team v Danfoss Power Solutions v Považskej Bystrici, zodpovedný za riadenie výrobných služieb v podniku, vrátane procesu lakovania hydraulických čerpadiel a motorov. Zaoberá sa optimalizáciou materiálových tokov a riadi kľúčový projekt transformácie podniku „PLANT TRANSFORMATION“. Predtým pracoval na pozícii Logistický manažér v SPPP Slovakia s.r.o., so zameraním na lakovanie plastových komponentov pre automobilový priemysel. Počas celej kariéry sa stretával s logistickými procesmi na rôznych úrovniach a s rôznym zameraním.

Hlavným cieľom projektu je navrhnúť nový výrobný a logistický koncept v kontexte Industry 4.0 s ohľadom na budúce výrobné, logistické a skladovacie požiadavky v rámci spoločnosti Danfoss Power Solutions.

13:30 - 14:00 Kde môžu vaše inovácie rásť? Testbed 4.0

Milan Lokšík

Milan Lokšík
Vedúci divízie digitálnej výroby, SOVA Digital

V roku 2015 ukončil univerzitu s titulom PhD. v odbore Mechatronika na Slovenskej technickej univerzite. V spoločnosti SOVA Digital pracuje v oblasti vývoja a výskumu Kyberfyzikálnych systémov zo zameraním na optimalizáciu procesov vo výrobe a logistike.

Predstavenie prvého Slovenského Testbed 4.0, ktorý je zameraný na riešenia praktických potrieb priemyslu v oblasti Industry 4.0, vytváranie spolupráce priemyslu a univerzít, a zapájanie mladých talentovaných študentov do riešenia praktických potrieb praxe.

14:00 - 15:00 Obed

Reštaurácia hotela Partizán

Reštaurácia hotela Partizán

15:00 - 16:00 Workshop: Štyri spôsoby, ako znížiť náklady a ušetriť peniaze

Johannes Gerardus Sanders

Johannes Gerardus Sanders
Analytik úspor nákladov, GQ systems

Ako analytik úspor nákladov riadi a monitoruje v spoločnosti GQ systems všetky projekty na úsporu nákladov v Európe v automobilovom a mimo automobilového priemyslu. Za posledných 25 rokov získal skúsenosti v oblasti riadenia kvality a riadenia závodov od západu po východ Európy. Svoju kariéru začal v americkej spoločnosti v Holandsku, kde bola úspora nákladov bežným a ústredným procesom v organizácii. V priebehu rokov sa špecializoval na štíhlu výrobu, zlepšovanie procesov, riadenie kvality a procesom znižovania nákladov. Jeho zákazníkmi bola skupina VW, BMW, Scania a DAF truck, spoločnosti, ktoré sa špecializujú na akustické a plastové časti až po vysokoteplotné snímače a svetlomety. Od roku 2016 pracuje ako konzultant, interim manažér a manažér úspor nákladov pre spoločnosť GQ systems.

Globálny automobilový priemysel prejde najväčšou transformáciou vo svojej histórii. Elektrické vozidlá predstavujú približne 10 percent z predaja nových vozidiel v roku 2025. Výroba automobilov a jedinečné výzvy, ktorým dnes čelí priemysel v oblasti digitalizácie, zvyšujúcej sa automatizácie a nových obchodných modelov, spôsobili revolúciu v mnohých odvetviach a automobilový priemysel je takmer výnimkou. Toto odvetvie však čelí veľkým výzvam pri prispôsobovaní vozidiel, čo následne zvyšuje náklady na integráciu nových technológií s cieľom splniť požiadavky koncových používateľov. Regulačné orgány okrem toho zvyšujú úroveň bezpečnosti, palivovej účinnosti a emisií, čo si vyžaduje aj technologický pokrok. Na tomto workshope vám predstavíme štyri spôsoby, ako môžete v blízkej budúcnosti znížiť náklady a ušetriť peniaze.